Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu đơn tố cáo ngoại tình

Mời các bạn tham khảo tài liệu “Mẫu đơn tố cáo ngoại tình” dưới đây là mẫu đơn được dung để tố cáo hành vi của chồng hay vợ, bạn có thể làm đơn tố cáo gửi chính quyền địa phương nơi bạn cư trú để yêu cầu xử lý, khi gửi đơn bạn gửi kèm các giấy tờ hình ảnh tài liệu chứng minh nội dung tố cáo là có cơ sở.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Đơn từ

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỒ TRỢ KINH PHÍ MUA MÁY THÔNG TIN LIÊN LẠC SÓNG HF TẦM XA TÍCH HỢP THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ VỆ TINH (GPS) (đối với các đài trên tàu)

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỒ TRỢ KINH PHÍ MUA MÁY THÔNG TIN LIÊN LẠC SÓNG HF TẦM XA TÍCH HỢP THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ VỆ TINH (GPS) (đối với các đài trên tàu) Kính gửi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tôi tên là:


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Tài liệu tha khảo mẫu đơn đề nghị chấp nhận xây dựng công trình thiết kế kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ


Đơn kháng cáo - dân sự

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn kháng cáo - dân sự


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP VẬN TẢI

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP VẬN TẢI Annex 10. Application form to extend the transport permit (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT (Issued enclosed with Circular No.23/2012/TT-BGTVT dated 29 June 2012 of Ministry of Transport of Viet Nam)


BM.GTVT.21 - Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện đang khai thác, đăng ký lần đầu)

Tham khảo tài liệu 'bm.gtvt.21 - đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện đang khai thác, đăng ký lần đầu)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


BM.YT.05. - Giấy chứng nhận thời gian thực hành chuyên môn

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.yt.05. - giấy chứng nhận thời gian thực hành chuyên môn', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu đơn yêu cầu đăng ký hợp đồng

Tài liệu tham khảo mẫu đơn yêu cầu đăng ký hợp đồng


Đơn xin thuyên chuyển_32 CBVC-P.TCCB

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đơn xin thuyên chuyển_32 cbvc-p.tccb', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU ĐƠN XIN HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Tài liệu tham khảo Mẫu số 01/BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT, mẫu đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở (Dùng cho học sinh mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện nghèo)


Mẫu bản cam kết không vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng

Tham khảo tài liệu “Mẫu bản cam kết không vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng” được TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn, mời các bạn tham khảo. Bản cam kết phòng chống tham nhũng đưa ra những cam kết của cá nhân không tham ô, tham nhũng...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hợp đồng mau bán hàng hóa
 • 12/03/2010
 • 68.282
 • 377

Bộ sưu tập

Mẫu đơn xin việc tham khảo
 • 13/07/2013
 • 38.707
 • 699
Tuyển tập mẫu đơn gia hạn
 • 05/04/2013
 • 83.936
 • 997

Danh mục tài liệu