Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu đăng kí đề nghị xét sáng kiến cấp huyện

Mẫu đăng kí đề nghị xét sáng kiến cấp huyện trình bày: Căn cứ Quyết định số: 6473/QĐ-UBND, ngày 26/12/2014 của Chủ tịch UBND huyện Tam Bình về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung mẫu sáng kiến.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH Đề nghị UBND tỉnh tặng (Bằng khen, CSTĐ cấp tỉnh)

Tham khảo tài liệu 'mẫu bản tóm tắt thành tích đề nghị ubnd tỉnh tặng (bằng khen, cstđ cấp tỉnh)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thông báo: triển khai nội dung đính kèm theo mail theo tiêu chuẩn

Nội dung đính kèm theo mail (signatures) là một phần không thể tách rời trong email của mỗi cá nhân trong một Doanh nghiệp, nhằm thể hiện các thông tin của cá nhân thuộc Doanh nghiệp đến mọi người trong quá trình làm việc qua mail.


Mẫu STP.HT-2006-CMC.2: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ)

Mẫu STP.HT-2006-CMC.2: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ). Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành...


MẪU PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Tham khảo tài liệu 'mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bảng cân đối kế toán hợp nhất công ty CP đầu tư công nghệ FPT

Tài sản cố định hữu hình 221 12 593,457,212,465 598,227,349,892 Nguyên giá 222 987,332,296,472 954,246,329,790 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (393,875,084,006) (356,018,979,898) 2 Tài sản cố định thuê tài chính 224 13 - - Nguyên giá 225 Giá trị hao mòn lũy kế 226 3


Mẫu Công văn Thông báo thi hành quyết định

CÁC MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 09 /2012/QĐ-UBND Ngày 06 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh An Giang) Mẫu số 33


MẪU TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN BẰNG VÀNG

Tên TCTD: … TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN BẰNG VÀNG Tháng … năm … Đơn vị: lượng vàng, tỷ đồng Dư nợ cuối tháng báo cáo Dự kiến thu nợ tháng tiếp theo Chỉ tiêu Lượng vàng Quy VND (tỷ đồng) Lượng vàng Quy VND (tỷ đồng) 1 Cho vay sản xuất (chế tác) và kinh doanh vàng trang sức 2 Cho vay tiêu dùng 3 Cho vay lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản 4 Cho vay sản xuất , kinh doanh (trừ sản xuất (chế tác) và kinh doanh vàng trang sức) 5 Cho vay tổ chức tín dụng khác 6 Cho vay mục đích khác Tổng …, ngày …...


MẪU PHIẾU NHẬN HỒ SƠ ĐÃ HOÀN THIỆN

PHIẾU NHẬN HỒ SƠ ĐÃ HOÀN THIỆN (Ban hành kèm theo Quyết định số 269 /QĐ-BGDĐT ngày 13 /01 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Mẫu Thông báo kết quả thẩm định bên mua (bao thanh toán trong nước)

Tài liệu tham khảo và tuyển tập các biểu mẫu văn bản, hợp đồng trong quy trình nghiệp vụ bao thanh toán tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam . Mẫu Thông báo kết quả thẩm định bên mua (bao thanh toán trong nước)


Biểu mẫu " Bản khai lý lịch"

Biểu mẫu " Bản khai lý lịch" kèm theo đơn xin nhập quốc tịch việt nam.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Biểu mẫu Đơn xin nghỉ việc
 • 01/12/2015
 • 67.288
 • 832
HIRE CONTRACT FORM
 • 15/10/2009
 • 27.887
 • 884
BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU 2005
 • 18/06/2009
 • 88.815
 • 187

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu