Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu biên bản làm hồ sơ hoàn công

Mẫu biên bản làm hồ sơ hoàn công bao gồm nhiều mẫu khác nhau như: Biên bản giao cọc - tuyên, Biên bản lấy mẫu vật liệu xây dựng, Phiếu lấy mẫu bê tông, Phiếu đăng ký cấp phối bê tông; vữa,... Mời các bạn tham khảo!Đánh giá tài liệu

4.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Mẫu biên bản làm hồ sơ hoàn công Mẫu biên bản làm hồ sơ hoàn công Mẫu biên bản làm hồ sơ hoàn công, Biên bản giao cọc, Biên bản lấy mẫu vật liệu xây dựng, Phiếu lấy mẫu bê tông, Phiếu đăng ký cấp phối bê tông
4.0 5 250
  • 5 - Rất hữu ích 9

  • 4 - Tốt 241

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU SỔ SỬ DỤNG BẢN LƯU

SỔ SỬ DỤNG BẢN LƯU (Kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Bình Định) 1. Mẫu sổ Sổ sử dụng bản lưu được in sẵn, kích thước: 210mm x 297mm. a. Bìa và trang đầu Bìa và trang đầu của sổ được trình bày tương tự như bìa và trang đầu của sổ chuyển giao văn bản đến, chỉ khác tên gọi “Sổ sử dụng bản lưu”.


Mẫu danh mục vật tư

Tài liệu tham khảo Mẫu danh mục vật tư


Đơn đề nghị xác nhận độc thân

Tài liệu tham khảo về đơn đề nghị xác nhận độc thân, hướng dẫn cách viết xác nhận độc thân, các mẫu đơn đề nghị chính quyền xác nhận. Mời các bạn cùng tham khảo


BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tham khảo tài liệu 'bảng câu hỏi phỏng vấn mô tả công việc', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu Hợp đồng gia công hàng hóa

Mời quý bạn đọc tham khảo mẫu "Hợp đồng gia công hàng hóa" trên trang TaiLieu.VN để có thêm biểu mẫu tham khảo phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.


Mẫu giấy đề nghị ngừng khai thác vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu kem theo quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ; Mẫu giấy đề nghị ngừng khai thác vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định


MẪU BIÊN BẢN Bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện sang cơ quan chức năng

Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện sang cơ quan chức năng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Biểu mẫu: "Báo cáo thu nộp tiền hàng dự trữ"

Biểu mẫu: "Báo cáo thu nộp tiền hàng dự trữ" theo Mẫu số B 14- H


Curriculum vitae: Đo Ngoc Nhat

Sample "Curriculum vitae: Measure Ngoc Nhat" you will get the CV or serve the needs of learning, study and work effectively. Impress employers is a very important step in the process of your job candidates.


Mẫu Báo cáo chi tiết thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tài liệu tham khảo mẫu Báo cáo chi tiết thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu