Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu bảng cam kết Đảng viên - Chi bộ trường tiểu học

Mẫu bảng cam kết Đảng viên có phần nội dung trình bày về tư tưởng chính trị, về tư cách đạo đức lối sống, về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, về tổ chức kỹ luật, về khắc phục sữa chữa những hạn chế khuyết điểm thời gian qua và qua kết quả đánh giá chất lượng cán bộ đảng viên 2018,... Mời các bạn cùng tham khảoĐánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (6 tháng, năm)

Biểu số: 21b Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm. Số lượng nhân sự (Người) TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (6 tháng, năm) - Đơn vị báo cáo: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản/Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản… - Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang Chia ra Tổng số Đấu giá viên 2 Nhân viên khác 3 1...


Báo cáo xét điều kiện dự thi kết thúc học phần hệ ĐH, CĐ và TCCN_61 XĐKDT-KHOA

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'báo cáo xét điều kiện dự thi kết thúc học phần hệ đh, cđ và tccn_61 xđkdt-khoa', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU BÁO CÁO Về kết quả rà soát vụ việc ..

Mẫu 1: Báo cáo về kết quả rà soát vụ việc khiếu nại/ tố cáo - Áp dụng cho các Tổ công tác rà soát của Thanh tra Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2189/QĐ-TTCP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ) TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(2) Số: /BC-...(2a) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (3) , ngày.........tháng..........năm............ BÁO CÁO Về kết quả rà soát vụ việc ...(4) Thực hiện Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày...


Mẫu số: 03-1C/TNDN Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tài liệu tham khảo Mẫu số: 03-1C/TNDN Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Dành cho người nộp thuế là các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm........... (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của BTC)


Biểu mẫu "Tờ khai thuế TNDN tạm tính_Mẫu 01A/TNDN"

Tờ khai thuế TNDN tạm tính_Mẫu 01A/TNDN dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh.


PHIẾU ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản - PHIẾU ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN.


Bản điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

Bản điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh đối với trường hợp điều chỉnh nội dung đăng ký hoạt động


07B/NNPTNT Rừng bị cháy, bị chặt phá

Tham khảo đơn - biểu mẫu '07b/nnptnt rừng bị cháy, bị chặt phá', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU HIỆU CHỈNH SAI LỆCH HỒ SƠ DỰ THẦU

Tham khảo tài liệu 'mẫu hiệu chỉnh sai lệch hồ sơ dự thầu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bảng thanh toán tiền lương

Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Tháng :..........Năm :................ Các khoản lương Lương chính ... Phụ cấp ... Đóng góp ... Giảm khác ...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Số: 2232/SGD&ĐT-VP
 • 14/11/2014
 • 64.157
 • 444
03B/GDĐT Giáo dục phổ thông
 • 23/07/2010
 • 81.327
 • 931
MẪU BIÊN BẢN HỌP MỞ THẦU
 • 16/02/2012
 • 88.915
 • 811

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu