Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội (Sử dụng đối với người hưởng lương hưu hàng tháng)

Mẫu Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội được sử dụng đối với người hưởng lương hưu hàng tháng gồm quá trình đóng BHXH và chế độ hưu trí. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Mẫu Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội (Sử dụng đối với người hưởng lương hưu hàng tháng) Mẫu Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội (Sử dụng đối với người hưởng lương hưu hàng tháng) Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội, Quá trình đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội, Chế độ hưu trí, Người hưởng lương hưu
4.5 5 276
  • 5 - Rất hữu ích 148

  • 4 - Tốt 128

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu quy trình tuyển dụng nhân viên

Tài liệu tham khảo Mẫu quy trình tuyển dụng nhân viên


Quy trình tổ chức hội nghị

Các biểu mẫu văn bản hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy trình tổ chức hội nghị - Quy trình tổ chức hội nghị


MẪU THẺ HỌC NGHỀ NÔNG NGHIỆP

Tài liệu tham khảo mẫu thẻ học nghề nông nghiệp (Kèm theo Thông tư số 66/2010/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH-BTC Ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Nông nghiệp và PTNT – Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính).


MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỤ LÝ ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Mẫu số 05 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BTP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính) TÒA ÁN NHÂN DÂN(1)….. -------Số:...../TB-TA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------………, ngày … tháng … năm……… THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỤ LÝ ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI...


MẪU BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

MẪU BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY (Kèm theo Thông tư số 15/2011/TTBTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)


Mẫu Biên bản bàn giao tài liệu

Mẫu "Biên bản bàn giao tài liệu" cung cấp cho các bạn biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.


Giấy đề nghị thực tập

Tài liệu tham khảo về Giấy đề nghị thực tập


Mẫu bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Tài liệu tham khảo biểu mâu ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam; Mẫu bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư (đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh)


Sơ yếu lí lịch bằng tiếng Anh - Phan Anh Tuấn

Tài liệu "Sơ yếu lí lịch bằng tiếng Anh - Phan Anh Tuấn" nhằm giúp các bạn biết được cách viết một bản sơ yếu lí lịch như: Thông tin cá nhân, mục tiêu nghề nghiệp, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của bản thân, các kĩ năng mà mình có.


MẪU SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT HỘ KHẨU

Tham khảo tài liệu 'mẫu sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

01B/GDĐT Giáo dục mầm non
  • 23/07/2010
  • 24.047
  • 174

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu