Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mạng máy tính - Chương 2 Địa chỉ Ip và chia Subnet

Tham khảo bài thuyết trình 'mạng máy tính - chương 02 địa chỉ ip và chia subnet', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Mạng máy tính - Chương 2 Địa chỉ Ip và chia Subnet Mạng máy tính - Chương 2 Địa chỉ Ip và chia Subnet ứng dụng mạng máy tính, giao thức mạng, mô hình OSI, mạng interrnet, tầng ứng dụng, tầng vận chuyển
4.2 5 1623
 • 5 - Rất hữu ích 389

 • 4 - Tốt 1.234

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Chương 02 Địa chỉ IP và chia subnet MẠNG MÁY TÍNH Tháng 09/2011
 2. Nội dung 1. Giới thiệu 2. Địa chỉ IP 3. Chia subnet Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 2
 3. Giới thiệu - 1 85 NĐC Q1 42/5 LTK Q10 227 NVC Q5 5 NTMK Q1 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 3
 4. Giới thiệu - 2 192.168.0.2 192.168.0.1 192.168.0.3 192.168.0.4 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 4
 5. Giới thiệu - 3 Địa chỉ mạng (identifier):  định danh của 1 node mạng Phân loại:  Địa chỉ vật lý • do nhà sản xuất ấn định trên sản phẩm • VD: địa chỉ MAC (Media Access Control)  Địa chỉ logic • do người dùng ấn định • VD: địa chỉ IP (Internet Protocol) Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 5
 6. Nội dung 1. Giới thiệu 2. Địa chỉ IP 3. Chia subnet Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 6
 7. Địa chỉ IP Tầng 3 trong mô hình OSI Version: • IPv4 • IPv5 (RFC 1819 ) • IPv6 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 7
 8. Địa chỉ IPv4 - 1 Kích thước: 4 bytes (32 bits) Định dạng:  Mỗi byte được biểu diễn bằng số thập phân, gọi là một octet  hai octet được viết cách nhau bằng 1 dấu chấm “ ” . VD: 10101100 00011101 00000001 00001010 172.29.1.10 Chia thành 2 phần:  Network ID (NetID)  Host ID 32 bit Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 8
 9. Địa chỉ IPv4 - 2 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 9
 10. Địa chỉ IPv4 - 3 Subnet mask  Dùng phân định phần NetID và HostID trong địa chỉ IPv4  kích thước 4 bytes • các bit thuộc NetID có giá trị là 1 • các bit thuộc HostID có giá trị là 0  VD: 172.29.5.128/255.255.192.0 (hoặc 172.29.5.128/18) HostIP 1010 1100 0001 1101 0000 0101 1000 0000 SubnetMask 1111 1111 1111 1111 1100 0000 0000 0000 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 10
 11. Địa chỉ IPv4 - 5 Địa chỉ đường mạng (Net Addr)  Các bit thuộc NetID: giữ nguyên  Các bit thuộc Host ID: xoá về 0 Địa chỉ broadcast  Các bit thuộc NetID: giữ nguyên  Các bit thuộc Host ID: bật lên 1 VD: 192.168.1.2/24  Net Addr: 192.168.1.0  đc broadcast: 192.168.1.255 HostIP 1100 0000 1010 1000 0000 0001 0000 0010 SubnetMask 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 Net Addr 1100 0000 1010 1000 0000 0001 0000 0000 Broadcast 1100 0000 1010 1000 0000 0001 1111 1111 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 11
 12. Địa chỉ IPv4 - 6 Hai node có cùng địa chỉ đường mạng thì thuộc cùng 1 đường mạng 192.168.1.2 và 192.168.1.200  cùng 1 đường mạng 192.168.1.2 và 192.168.2.1  khác đường mạng Số địa chỉ host hợp lệ trong 1 đường mạng  2m-2 • m là số bit trong phần HostID VD: 172.29.1.1/16  m = 32 – 16 = 16  Số host trong 1 network = 216-2 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 12
 13. Địa chỉ IPv4 – 7 Phân lớp Multicast Address Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 13
 14. Địa chỉ IPv4 - 8 Subnet mask mặc định: • Lớp A: 255.0.0.0 (/8) • Lớp B: 255.255.0.0 (/16) • Lớp C: 255.255.255.0 (/24) VD: 15.19.18.29 00001111 – Lớp A – Subnet mask mặc định: 255.0.0.0 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 14
 15. Địa chỉ IPv4 – 9 Cho địa chỉ IP: 172.29.7.10 • Lớp: • Net Addr : • Số host trong cùng network: • Các địa chỉ của host: • Địa chỉ broadcast: Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 15
 16. Địa chỉ IPv4 – 10 Cho địa chỉ IP: 172.29.7.10 • Lớp: B • Net Addr : 172.29.0.0 • Số host trong cùng network: 216-2 • Các địa chỉ: 172.29.0.1 – 172.29.255.254 • Địa chỉ broadcast:172.29.255.255 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 16
 17. Địa chỉ IPv4 - 11  Phân loại:  Địa chỉ public: • dùng để trao đổi trên Internet • Địa chỉ thật  Địa chỉ private • Dùng để đánh địa chỉ cho các mạng LAN bên trong 1 tổ chức • Địa chỉ ảo  Địa chỉ loopback: 127.0.0.0 – 127.255.255.255 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 17
 18. Nội dung 1. Giới thiệu 2. Địa chỉ IP 3. Chia subnet Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 18
 19. Chia subnet - 1 Mục tiêu:  giảm số lượng node  Tăng thông lượng mạng  Tăng tính bảo mật  Dễ quản trị  Dễ bảo trì  Tránh lãng phí địa chỉ IP Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 19
 20. Chia subnet - 2 Qui tắc:  Mượn các bit đầu trong HostID làm NetID  Số subnet = 2n (n: số bit vay mượn phần HostID) Lên kế hoạch:  Số subnet cần chia  Số node trong mỗi subnet Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 20

Tài liệu cùng danh mục Quản trị mạng

Đề thi thực hành Quản trị mạng máy tính năm 2012 (Mã đề TH32)

Đề thi thực hành Quản trị mạng máy tính năm 2012 (Mã đề TH32) sau đây với nội dung đề thi gồm 3 phần: phần 1 thi kỹ năng nghề, phần 2 thiết bị máy móc và vật liệu cần thiết, phần 3 tiêu chí đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.


Giải tích mạng bằng phương trình căn bản part 2

Tham khảo tài liệu 'giải tích mạng bằng phương trình căn bản part 2', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình về mạng doanh nghiệp

Mạng doanh nghiệp là môn học được giảng dạy sau Module Mạng cơ bản và trước Module Bảo mật mạng và Module Mạng thế hệ mới. Mục đích của môn học giúp sinh viên đạt được các kỹ năng về quản trị mạng LAN


CompTIA Network+ Certification Study Guide part 78

CompTIA’s Network+ certification Study Guide part 78 is a globally-recognized, vendor neutral exam that has helped over 235,000 IT professionals reach further and higher in their careers. The 2009 Network+ exam (N10-004) is a major update with more focus on security and wireless aspects of networking. Our new study guide has been updated accordingly with focus on network, systems, and WAN security and complete coverage of today’s wireless networking standards.


Giáo trình hình thành ứng dụng Search enginer trong việc tập trung tìm kiếm thông tin trên web p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng search enginer trong việc tập trung tìm kiếm thông tin trên web p3', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


kiến thức về VoIP phần 3

Chất lượng dịch vụ QoS là tập hợp các chỉ tiêu đặc trưng cho yêu cầu của từng loại lưu lượng cụ thể trên mạng bao gồm: độ trễ, jitter, tỷ lệ mất gói... Các chỉ tiêu này liên quan đến lượng băng thông dành cho mạng. Có nhiều biện pháp nhằm đảm bảo QoS được thực hiện. Để tối thiểu thời gian trễ của các gói thoại so với các gói của các dịch vụ khác, các gói thoại được truyền bởi giao thức UDP (User Datagram Protocol)....


Tìm Hiểu Mạng Máy Tính - MẠNG NỘI BỘ VÀ LỚP CON ĐIỀU KHIỂN TRUY CẬP

Chương này nhằm giới thiệu với người học những nội dung sau: • Các phương chia sẻ đường truyền chung giữa các máy tính trong một mạng cục bộ như: các phương pháp chia kênh, các phương pháp truy cập đường truyền ngẫu nhiên và các phương pháp phân lượt truy cập đường truyền. • Giới thiệu chi tiết về nguyên tắc hoạt động của các chuẩn mạng cục bộ như họ các chuẩn mạng Ethernet, FDDI và mạng không dây ...


Google và Microsoft: Cuộc chiến giành e-mail trường đại học

Hiện nay Google đang quản lý e-mail của hơn 2000 trường đại học và cao đẳng cho phép các tài khoản của sinh viên chứa 70 mail có dung lượng 100mb vào các hộp thư. Microsoft cũng không chịu kém cạnh. Họ đang cung cấp các mail Webbased miễn phí cho hàng ngàn trường học, trong đó có các trường đại học ở 86 quốc gia. Một khi các trường đại học ứng dụng những hệ thống này, sinh viên có thể giữ tên miền edu trong e-mail của mình trong khi nâng cấp từ các trang truy cập trường...


Tài liệu giới thiệu tổng quan về NAT (Network Address Translation)

Tài liệu giới thiệu tổng quan về NAT cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản nhất về NAT như khái niệm, cơ cấu hoạt động, nguyên lý làm việc. Với tài liệu này người đọc sẽ có những kiến thức khái quát và tổng quan nhất về NAT và có thể sử dụng kiến thức này để ứng dụng trong quá trình quản trị mạng.


INTERNET toàn tập

Thật ra, Internet không phải là một mạng - nó là mạng của các mạng, tất cả đều trao đổi thông tin tự do. Các mạng bao gồm từ những mạng lớn và chính thức như các mạng của những công ty như AT&T, Digital Equiment và Hewlett- Packard cho đến những mạng nhỏ và không chính thức như mạng trân gác xép của tôi ( với 2 máy PC của mua từ mục quảng cáo) và mọi thú nằm ở khoảng giữa.


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
 • 19/05/2015
 • 82.882
 • 885
TOEFL READING 500
 • 14/03/2010
 • 98.717
 • 350

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Zivilprozessordnung
 • 05/02/2013
 • 61.968
 • 578
Mô hình TCP/IP - Bài 1
 • 13/10/2011
 • 60.552
 • 766
Performance Pack
 • 29/04/2010
 • 88.248
 • 629
Modem ADSL Router ECOM 802EV2+
 • 16/02/2011
 • 73.283
 • 515
Cơ bản về mạng máy tính
 • 05/05/2010
 • 20.310
 • 252

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu