Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lý Thuyết Tín Dụng Ngân Hàng: ĐIỀU KIỆN TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

Tham khảo tài liệu 'lý thuyết tín dụng ngân hàng: điều kiện trình tự và thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Lý Thuyết Tín Dụng Ngân Hàng: ĐIỀU KIỆN TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM Lý Thuyết Tín Dụng Ngân Hàng: ĐIỀU KIỆN TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM nghiệp vụ ngân hàng, tín dụng ngân hàng, điều kiện cấp tín dụng, nguyên tắc tín dụng, nghiệp vụ cho vay
4.1 5 2257
  • 5 - Rất hữu ích 231

  • 4 - Tốt 2.026

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

  1. ĐIỀU KIỆN TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM 1. Các trường hợp đăng ký Giao dịch bảo đảm - Sau khi hợp đồng bảo đảm tiền vay được ký kết, đơn vị trực tiếp cho vay và khách hàng thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm trong các trường hợp sau: - Các trường hợp phải đăng ký giao dịch bảo đảm: o Việc cầm cố, thế chấp tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải đăng ký quyền sở hữu; o Việc cầm cố, thế chấp tài sản mà pháp luật không quy định phải đăng ký quyền sở hữu nhưng các bên thoả thuận bên cầm cố, bên thế chấp hoặc người thứ ba giữ tài sản; o Việc cầm cố, thế chấp một tài sản để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ trả nợ tại nhiều tổ chức tín dụng; o Các văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm. o Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba nếu có yêu cầu o Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 2. Người thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm Người thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm (sau đây gọi là người đăng ký) theo thoả thuận giữa đơn vị trực tiếp cho vay và khách hàng: - Đơn vị trực tiếp cho vay thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm. - Khách hàng thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh bằng tài sản để vay vốn. - Các bên cùng phối hợp thực hiện. - Người được uỷ quyền. 3. Cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm Việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tài sản cầm cố, thế chấp, bảo lãnh thực hiện theo Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/3/2000 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm, Thông tư số 01/2002/TT-BTP ngày 9/1/2002 của Bộ tư pháp hướng dẫn thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm. Theo đó cơ quan có thẩm quyền, nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm là: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (sau đây gọi tắt là Cục - Đăng ký) và Các Chi nhánh của Cục Đăng ký đặt tại một số địa phương thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm cho các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu (Trừ tàu bay, tàu biển, quyền sử dụng đất và bất động sản gắn liền với đất). Cụ thể như sau: o Ô tô, xe máy, các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khác, các phương tiện giao thông đường sắt.
  2. o Tàu sông. o Máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng, các hàng hoá khác, kim khí quý, đá quý. o Tiền Việt Nam, ngoại tệ. o Trái phiếu, cổ phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, thương phiếu, các giấy tờ khác trị giá được bằng tiền. o Quyền tài sản phát sinh từ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đòi nợ, quyền được nhận số tiền bảo hiểm, các quyền tài sản khác phát sinh từ hợp đồng hoặc từ các căn cứ pháp lý khác. o Quyền đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp, kể cả trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. o Quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật. o Lợi tức, các quyền phát sinh từ tài sản cầm cố. o Các động sản khác theo quy định tại khoản 2 Điều 181 của Bộ Luật Dân sự. Cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực, nơi đã đăng ký tàu biển thực - hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu biển Cục hàng không dân dụng Việt Nam thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm - đối với tàu bay. Sở Địa chính hoặc Sở Địa chính - Nhà đất, nơi có bất động sản thực hiện việc đăng - ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, bất động sản gắn liền với đất trong trường hợp bên bảo đảm là tổ chức. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi có bất động sản đăng ký giao dịch bảo - đảm đối với quyền sử dụng đất, bất động sản gắn liền với đất trong trường hợp bên bảo đảm là hộ gia đình, cá nhân. 4. Trình tự thủ tục đăng ký, xoá đăng ký giao dịch bảo đảm tại Cục đăng ký và các chi nhánh. Thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của các cơ quan nhận đăng ký giao dịch bảo đảm (từng địa phương). 5. Trình tự, thủ tục đăng ký, xoá đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay, tàu biển, quyền sử dụng đất và bất động sản gắn liền với đất. Hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể về việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các loại tài sản này. Vì vậy các đơn vị trực tiếp cho vay thực hiện như quy định của từng địa phương. Khi nào có hướng dẫn mới sẽ bổ sung vào phụ lục này của cẩm nang. Một số gợi ý:
  3. Đăng ký giao dịch bảo đảm đối với việc thế chấp quyền sử dụng đất, bất động sản - gắn liền với đất: o Đối với Cá nhân Hộ gia đình: Đăng ký giao dịch bảo đảm tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản o Đối với Tổ chức: Kê khai nội dung cần thế chấp và nộp hồ sơ để đăng ký tại Sở Địa chính / Sở Địa chính Nhà đất nơi có đất, Đăng ký giao dịch bảo đảm tại Sở Địa chính/Sở Địa chính Nhà đất nơi có bất động sản. Tầu, thuyền biển: Cơ quan đăng ký tầu biển và thuyền viên khu vực. - Máy bay, tầu bay Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam. - Ngoài ra, đơn vị trực tiếp cho vay nên có văn bản gửi cho các cơ quan hành chính / - chính quyền địa phương về việc tài sản đã được thế chấp cho NHNo để có được sự hỗ trợ khi cần thiết. Đối với quyền sử dụng đất, giấy tờ thực hiện quyền của người sử dụng đất bao gồm - hai loại giấy tờ sau: o Giấy Chứng nhận Quyền Sử dụng Đất do Tổng Cục Quản lý Ruộng đất trước đây cấp. o Giấy Chứng nhận Quyền Sử dụng Đất do Tổng Cục Địa chính phát hành. o Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác, hoặc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền đó không có nguồn gốc từ ngân sách, cũng được thực hiện các quyền của người sử dụng đất. o Nhà ở, công trình xây dựng luôn gắn liền với đất và việc thế chấp tài sản này không thể tách rời đất, do đó khi thế chấp phải qua thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm tại Sở Địa chính - Nhà đất hoặc UBND phường/xã/thị trấn như đối với quy định của pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất. TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN - Khi đơn vị trực tiếp cho vay tiến hành xử lý tài sản bảo đảm theo các phương thức quy định tại Thông tư 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC, cơ quan Công chứng Nhà nước, Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chứng nhận các hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng chuyển nhượng tài sản, biên bản nhận tài sản và các giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng.
  4. - Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền, Sở Địa chính hoặc Sở Điạ chính – Nhà đất, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố, Cơ quan đăng kiểm phương tiện vận tải thuỷ, Chi cục đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực, Cục hàng không dân dụng Việt Nam) có trách nhiệm làm các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng tài sản khi nhận được đề nghị của Đơn vị trực tiếp cho vay (hoặc tổ chức bán đấu giá tài sản) và các tài liệu liên quan khác bao gồm: o Bản sao hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm (đơn vị trực tiếp cho vay ký sao). o Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản hoặc giấy đăng ký tài sản của chủ tài sản, hoặc giấy tờ khác theo quy định tại điểm 7.3 khoản 7, mục III phần B (tuỳ từng trường hợp cụ thể). o Biên bản xử lý tài sản hoặc biên bản thu giữ tài sản; o Hợp đồng mua bán tài sản, hoặc hợp đồng chuyển nhượng tài sản, hoặc biên bản nhận tài sản, hoặc văn bản bán đấu giá tài sản (tuỳ từng trường hợp xử lý cụ thể). o Giấy tờ xác nhận đã nộp thuế chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật. - Thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm trong trường hợp xử lý tài sản bảo đảm là tài sản thi hành án. - Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục chuyển nhượng sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng tài sản căn cứ vào hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây: * Trích lục bản án hoặc bản sao bản án hoặc bản sao quyết định của Toà án. * Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án. * Hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm (Đơn vị trực tiếp cho vay ký sao). * Hợp đồng mua bán tài sản, hoặc hợp đồng chuyển nhượng tài sản, hoặc hợp đồng nhận tài sản, hoặc văn bản bán đấu giá tài sản (tuỳ từng trường hợp xử lý cụ thể). - Trong hồ sơ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm, không yêu cầu phải có văn bản của chủ sở hữu tài sản bảo đảm về việc đồng ý cho xử lý tài sản bảo đảm (vì văn bản đồng ý xử lý tài sản bảo đảm đã được thể hiện trong hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm), không yêu cầu phải có hợp đồng mua bán tài sản giữa chủ sở hữu tài sản hoặc người phải thi hành án với người mua tài sản, trừ trường hợp người xử lý tài sản là chủ sở hữu tài sản hoặc người phải thi hành án. - Thời hạn hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người mua, người nhận chuyển nhượng là 15 ngày (riêng đối với việc chuyển quyền sở hữu nhà và
  5. quyền sử dụng đất ở là 60 ngày) kể từ ngày nhận được đề nghị của NHNo (hoặc tổ chức bán đấu giá tài sản) và các tài liệu nói trên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 6

PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VÀ CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Nội dung của phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán * Khái niệm: Là phương pháp kế toán - Tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các mối quan hệ cân đối vốn có của kế toán (gồm mối quan hệ cân đối tổng thể và cân đối bộ phận) Cung cấp các thông tin theo các chỉ tiêu kinh tế, tài chính về tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình kết quả hoạt động kinh doanh nhằm phục vụ công tác quản lý...


Đề cương cẩm nang quản lý rủi ro: Rủi ro tín dụng

Cùng tham khảo tài liệu "Đề cương cẩm nang quản lý rủi ro: Rủi ro tín dụng", tài liệu này sẽ giúp bạn nắm bắt 1 số nội dung như: Khung quản lý rủi ro tín dụng, trao đổi thông tin về chiến lược, phương hướng hoạt động, các hướng dẫn và các phương pháp về tín dụng,...


The integrated impact of credit and interest rate risk on banks: an economic value and capital adequacy perspective

Overall, our analysis can be understood as one of the first cross-country empirical studies on the determinants of bank fees and as a contribution to the literature testing the contradictory empirical predictions of the SCP and ES hypotheses regarding the influence of concentration on prices in the banking industry. From the policymaking point of view our contribution sheds light on the issue of whether there are fundamental economic reasons for cross-country differences in bank fees; namely, we show that fees scaled by proxies for purchasing power parity tend to be higher in less developed countries. Last but not least,...


Lý Thuyết Tín Dụng Ngân Hàng: QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DN CƯ

Đối tượng được vay Những đối tượng và nhu cầu vốn khơng được cho vay Đối tượng bị hạn chế cho vay Giới hạn cho vay Cho vay có bảo đảm bằng tài sản và không có bảo đảm bằng tài sản


Tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu

Sự cần thiết phát triển hoạt động xuất nhập khẩu và nhu cầu tài trợ cho xuất nhập khẩu Sự cần thiết phát triển hoạt động xuất nhập khẩu Bất cứ một quốc gia nào muốn phát triển kinh tế không thể chỉ dựa vào nền sản xuất trong nước mà còn phải quan hệ với các nước bên ngoài.


Giáo trình : Những vẫn đề cơ bản về chứng khoán phái sinh

Các phái sinh phổ biến nhất là tương lai, quyền chọn, và hoán đổi nhưng cũng có thể bao gồm các tài sản khác có thể giao dịch như một cổ phiếu hay hàng hóa hoặc không thể giao dịch, các hạng mục như nhiệt độ ..


Xóa nợ xấu bằng những giải pháp mạnh và triệt để

Việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và đi kèm với đó là xử lý nợ xấu cần thiết phải nắm bắt được bản chất rủi ro thực sự của hệ thống ngân hàng hiện nay là dùng tiền người này trả cho người khác. Để làm được việc này thì cần thiết phải để cho các nguyên tắc thị trường chi phối mối quan hệ giữa rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận. Giải pháp nên được thực hiện mạnh mẽ và triệt để nên là chấp nhận đồng ý phá sản các ngân hàng yếu kém. Các giải...


Bài giảng Các tiếp cận của MDIC đối việc can thiệp, xử lý đổ vỡ và thanh toán cho người gửi tiền

Mục tiêu học tập trong bài giảng Các tiếp cận của MDIC đối việc can thiệp, xử lý đổ vỡ và thanh toán cho người gửi tiền nhằm trình bày về cách tiếp cận của MDIC đối với việc can thiệp và xử lý đổ vỡ (phá sản) (“IFR”), hiểu những quan tâm và cân nhắc chính khi hoàn trả tiền cho người gửi tiền.


Luận văn Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng

Trong quá trình phát triển của nền kinh tế tất yếu xuất hiện quan hệ tín dụng giữa các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế. Quan hệ tín dụng xuất hiện dựa vào sự luân chuyển dòng vốn giữa một bên cần vốn và một bên có vốn nhàn rỗi. Sự hình thành quan hệ tín dụng đồng nghĩa với nhu cầu xuất hiện một trung gian tài chính có chức năng: Nhận tiền gửi của dân cư, tài chính kinh tế, tài chính tín dụng… và cho vay lại các thành phần kinh tế với lãi suất...


Federal Reserve Bank of New York Staff Reports: Shadow Banking Regulation

Work is underway to review and update the Bank’s policy state- ments on investment and adjustment lending; these reviews will provide the framework for considering appropriate integration of the gender dimension into these policy statements. Because analytical work and JSAs are central to this strategy, the Bank’s Poverty Reduction and Economic Management Network will play an important role in implementation. Staff from that network, assisted by the Gender and Development Board, will improve the advice given about gender-related issues in the Joint Staff Assessment Guidelines, and will ensure the integration of gender analysis into major country integrative analytical products. Network staff assigned to country teams are also likely to play an...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu