Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Nghiên cứu đặc điểm dân số tỉnh Vĩnh Long

Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Nghiên cứu đặc điểm dân số tỉnh Vĩnh Long nêu lên cơ sở lí luận và thực tiễn về dân số; đặc điểm dân số tỉnh Vĩnh Long; định hướng và giải pháp nhằm điều chỉnh dân số Vĩnh Long đến năm 2020. Với các bạn chuyên ngành Địa lí thì đây là tài liệu hữu ích.Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Nghiên cứu đặc điểm dân số tỉnh Vĩnh Long Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Nghiên cứu đặc điểm dân số tỉnh Vĩnh Long Luận văn Thạc sĩ Địa lí học, Đặc điểm dân số tỉnh Vĩnh Long, Nghiên cứu dân số tỉnh Vĩnh Long, Điều chỉnh dân số Vĩnh Long, Giải pháp điều chỉnh dân số Vĩnh Long, Định hướng điều chỉnh dân số Vĩnh Long
4.6 5 526
 • 5 - Rất hữu ích 315

 • 4 - Tốt 211

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Diện và hàng thừa kế theo pháp luật Việt Nam

Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận, nội dung, bản chất quy định của pháp luật Việt Nam về diện và hàng thừa kế. Khi nghiên cứu đề tài, tác giả sẽ tham khảo toàn bộ các quy định pháp luật của nước ta về diện và hàng thừa kế gắn với từng giai đoạn trong lịch sử theo sự phát triển của đất nước, trong các sách chuyên khảo, đặc biệt là các quy định trong Bộ luật dân sự 2005, so sánh với các quy định của một số nước trên thế giới về diện và hàng thừa kế qua đó có cái nhìn về diện và hàng thừa kế theo pháp luật hiện hành một cách tổng quát hơn, cụ thể hơn.


PHD thesis abstrac: Isolation, point mutation of P5CS gene conferring drought tolerance and transformion into soybean varieties of Vietnam

Objectives of thesic: Isolation, point mutation of P5CS gene conferring drought tolerance and transformion into soybean varieties of Vietnam: Comparing the DNA sequence of P5CS isolated from different soybean varieties and producing mutant P5CS without feedback inhibition by proline.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả kinh doanh của công ty chứng khoán. Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong

Đề tài nghiên cứu những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM; thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong; giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Tiên Phong.


Luận văn: TRUYỀN THUYẾT VŨ THÀNH VÀ LỄ HỘI ĐỀN HẢ LỤC NGẠN - BẮC GIANG

Lịch sử của mỗi dân tộc luôn gắn liền với quá trình dựng nƣớc và giữ nƣớc. Dân tộc Việt Nam trong dòng chảy 4000 năm đã từng đƣơng đầu với bao thác ghềnh, chông gai bởi giặc ngoại xâm, bởi thiên tai địch hoạ để rồi từ đó kết đọng lớp phù sa văn hoá với những nét tiêu biểu nhất đó là: Truyền thống yêu nƣớc, tinh thần bất khuất với các tên tuổi còn lƣu danh và trở thành bất tử....


LUẬN VĂN:Cơ sở khoa học của quy hoạch sử dụng đất đai huyện Lộc Bình-

LUẬN VĂN: Cơ sở khoa học của quy hoạch sử dụng đất đai huyện Lộc Bình- Tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2001- 2010 .Lời nói đầu “ Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá đối với mỗi quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt của tất cả các ngành sản xuất vật chất xã hội, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng...”- Trích luật đất đai năm 1993. Đất đai là...


Doctoral thesis in history: The leadership of the Nghe An Party Committee in implementing social policies in the highland districts from 2001 to 2010

Clarifying the thesis process Nghe An Provincial Party leaders implemented social policies in the mountainous districts, raises major achievements, pointing out the limitations and draw some initial leadership experience in implementing social policies in the mountainous district from 2001 to 2010.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung

Đề tài hệ thống hóa các cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực; phân tích, đánh giá thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung; đề xuất giải pháp phát triển NNL trong thời gian đến tại Công ty.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Các căn cứ quyết định hình phạt theo luật Hình sự Việt Nam

Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này là phân tích khoa học để làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về các căn cứ quyết định hình phạt trong luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức phường thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Trên cơ sở lý luận về chất lƣợng công chức phường và thực trạng chất lượng công chức phường của thành phố Việt trì, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng công chức phường thành phố Việt Trì. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Bài tập trắc nghiệm VERB FORM
 • 17/03/2011
 • 45.266
 • 814
KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN
 • 17/04/2011
 • 21.216
 • 335

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu