Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luân hồi du ký

Cuốn sách tiết lộ thiên cơ về các loài súc sinh chuyển kiếp do con người lúc còn sống làm nhiều việc ác nên chịu quả báo kiếp sau.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13

Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Căn cứ vào quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 .


Quyết định số 232/QĐ-UBDT năm 2016

Quyết định số 232/QĐ-UBDT Phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp hoàn thiện bộ Hồ sơ đề xuất xây dựng Luật Dân tộc. Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;...


Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND -Ban hành Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

"Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND - Ban hành Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" ban hành nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình áp dung Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp và thủy sản trên đại bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng nền nông nghiệp đô thị Thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo hướng hiện đại, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.


Luật số: 15/2008/QH12

LUẬT TRƯNG MUA, TRƯNG DỤNG TÀI SẢN


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 4 P18

Gale Encyclopedia of American Law Volume 4 P18 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội ban hành về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 2 P14

Gale Encyclopedia of American Law Volume 2 P14 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SẢN XUẤT CÂY VỤ ĐÔNG TRÊN ĐẤT 2 LÚA TỪ NĂM 2012 ĐẾN 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH


Quyết định số 802/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang

Quyết định số 802/QĐ-UBND ban hành đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 – 2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông báo số 4157/TB-BNN-VP
 • 14/12/2012
 • 97.869
 • 496
Thông tư số: 82/2015/TT-BGTVT
 • 29/03/2016
 • 44.763
 • 145
Quyết định số 1767/QĐ-TYV6
 • 15/04/2018
 • 96.562
 • 283
Chỉ thị số: 36/2015/CT-UBND
 • 23/10/2015
 • 79.949
 • 380

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu