Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luân hồi du ký

Cuốn sách tiết lộ thiên cơ về các loài súc sinh chuyển kiếp do con người lúc còn sống làm nhiều việc ác nên chịu quả báo kiếp sau.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Thông tư số: 44/2015/TT-BTNMT

Thông tư số: 44/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn; căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn ngày 02 tháng 12 năm 1994; căn cứ Nghị định số 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn;...


VĂN BẢN LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam.


Thông báo số 764/TB-BNN-TCCB

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI HỘI NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2008/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2009/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ


Quyết định số: 08/2015/QĐ-UBND

Quyết định số: 08/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của sở tư pháp; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số: 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Nghị quyết số: 177/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết số: 177/2015/NQ-HĐND về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Thông tư số: 35/2014/TT-BNNPTNT

Thông tư số: 35/2014/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13; căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;...


Công văn số: 7979/VPCP-KTTH ngày 05/10/2015

Công văn số: 7979/VPCP-KTTH ngày 05/10/2015 của Văn phòng Chính phủ "V/v vận dụng xếp hạng Tổng công ty đặc biệt" xét đề nghị của Bộ Công thương và Ý kiến của các bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội, Bộ tài chính về vận dụng xếp hạng Tổng Công ty đặc biệt đối với các đơn vị thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam.


Chỉ thị số: 27/CT-TTg ngày 19/10/2015

Chỉ thị số" 27/CT-TTg Về tăng cường thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020. Mời các bạn tham khảo.


Quyết định số 96/2017/QĐ-UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Quyết định số 96/2017/QĐ-UBND ban hành quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm quản lý, bảo trì, khai thác cầu, đường giao thông nông thôn; phê duyệt quy trình quản lý, bảo trì, khai thác cầu và các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.


Law on Securities issued No. 70/2006/QH11

This Law regulates activities being public offer of securities, conducting business and investing in securities, securities services and the securities market.


Tài liệu mới download

Hoạch định bán hàng
 • 09/12/2013
 • 62.367
 • 578
Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.394
 • 414

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

VĂN BẢN LUẬT THANH NIÊN
 • 04/04/2011
 • 74.734
 • 283
Quyết định số 4790/QĐ-BYT
 • 22/12/2017
 • 71.135
 • 280
Quyết định số 1503/QĐ-TTg
 • 16/01/2013
 • 45.065
 • 414
Thông tư Số: 157/2003/QĐ-UB
 • 30/09/2009
 • 17.482
 • 904
Thông tư số 63/2012/TT-BCA
 • 16/01/2013
 • 55.395
 • 709

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu