Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than, áp dụng cho Công ty cổ phần than Cao Sơn

Luận án "Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than, áp dụng cho Công ty cổ phần than Cao Sơn" nghiên cứu với mục tiêu nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than và đề xuất các nội dung áp dụng cụ thể trong điều kiện Công ty cổ phần than Cao Sơn. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than, áp dụng cho Công ty cổ phần than Cao Sơn Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than, áp dụng cho Công ty cổ phần than Cao Sơn Luận án Tiến sĩ, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Luận án Tiến sĩ ngành Quản lý kinh tế, Kế toán quản trị chi phí, Doanh nghiệp khai thác than
4.9 5 373
  • 5 - Rất hữu ích 320

  • 4 - Tốt 53

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT ============== Nguyễn Thị Bích Phượng NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN, ÁP DỤNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN Ngành: Quản lí kinh tế Mã số: 62.34.04.10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. TS Vương Huy Hùng 2. TS Lê Quang Bính HÀ NỘI, 2016 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong luận án là trung thực, những kết quả trong luận án chưa được công bố trong các công trình khác. Tác giả luận án Nguyễn Thị Bích Phượng iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Mục lục Danh mục viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình vẽ MỞ ĐẦU Chương 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 Chương 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.1 1 TỔNG QUAN CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài trên thế giới Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài trong nước Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin Phương pháp xử lý và phân tích, tổng hợp thông tin Phương pháp tham vấn chuyên gia Phương pháp trình bày thông tin Kết luận chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Lí luận chung về tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Bản chất, vai trò, nội dung của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Khái niệm tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Các nguyên tắc tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Nội dung tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp Tổ chức phối hợp xây dựng hệ thống mức chi phí Tổ chức thu nhận thông tin chi phí Tổ chức sản xuất thông tin kế toán quản trị chi phí Tổ chức cung cấp thông tin chi phí Kinh nghiệm tổ chức kế toán quản trị chi phí trên thế giới và vận dụng cho doanh nghiệpViệt Nam Kinh nghiệm định hướng cho doanh nghiệp tổ chức kế toán quản trị 7 7 7 12 19 19 21 22 22 23 24 24 24 31 32 34 35 35 38 38 46 56 57 57 iv 2.3.2 2.3.3 Chương 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 Chương 4 chi phí của một số quốc gia Kinh nghiệm tổ chức kế toán quản trị chi phí của một số doanh nghiệp trên thế giới Vận dụng tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Việt Nam Kết luận chương 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Khái quát về Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các doanh nghiệp khai thác than khảo sát Khái quát về Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Khái quát về các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn TKV Khái quát về Công ty cổ phần Than Cao Sơn Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác KTQT chi phí trong doanh nghiệp khai thác than Quản trị chi phí trên cơ sở giao khoán chi phí theo giá thành công đoạn tổng hợp trong DNKTT và nhu cầu thông tin kế toán quản trị chi phí Quản trị chi phí trên cơ sở giao khoán chi phí theo giá thành công đoạn tổng hợp trong DNKTT Nhu cầu thông tin chi phí đáp ứng yêu cầu giao khoán chi phí trong các DNKTT Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than Tổ chức bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp khai thác than Tổ chức xây dựng hệ thống mức chi phí trong doanh nghiệp khai thác than Tổ chức thu nhận thông tin chi phí trong doanh nghiệp khai thác than Tổ chức sản xuất thông tin chi phí trong doanh nghiệp khai thác than Tổ chức cung cấp thông tin chi phí trong doanh nghiệp khai thác than Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than Ưu điểm Hạn chế Nguyên nhân của những hạn chế Kết luận chương 3 HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM, ÁP DỤNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN 60 63 65 66 66 66 71 72 76 81 81 88 89 89 90 97 100 109 111 111 112 113 115 118 v 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 Định hướng phát triển của các doanh nghiệp khai thác than đến năm 118 2020 triển vọng 2030 Quan điểm phát triển 118 Mục tiêu phát triển 119 Định hướng chiến lược kiểm soát chi phí, quản trị rủi ro 119 Quan điểm, yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong 120 các doanh nghiệp khai thác than Các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than, áp dụng cho Công ty cổ phần Than Cao 122 Sơn Tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí kết hợp với kế toán tài chính 123 trong doanh nghiệp khai thác than Hoàn thiện tổ chức thu nhận thông tin chi phí trong doanh nghiệp khai 125 thác than Hoàn thiện tổ chức sản xuất thông tin chi phí trên cơ sở hoàn thiện 134 phân bổ chi phí và xác định giá thành theo công đoạn Hoàn thiện tổ chức cung cấp thông tin chi phí trong doanh nghiệp khai 138 thác than Các điều kiện cơ bản để thực hiện hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị 147 chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than Đối với doanh nghiệp khai thác than 148 Đối với Tập đoàn TKV 151 Kết luận chương 4 153 KẾT LUẬN 155 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

Tài liệu cùng danh mục Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

luận văn: HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN QUA TƯ LIỆU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Quản lý ruộng đất là một nội dung trọng tâm của quản lý Nhà nước thời phong kiến. Bởi lẽ có nắm chắc ruộng đất Nhà nước mới có cơ sở để thu tô thuế - mà trong xã hội tiền tư bản, tô thuế ruộng đất là nguồn thu nhập tài chính chủ yếu của Nhà nước. Hơn thế nữa, từ chỗ quản lý chặt chẽ và có hiệu quả ruộng đất, Nhà nước mới có thể chi phối được mọi mặt đời sống xã hội, trong đó trước hết là chi phối người nông dân....


LUẬN VĂN: Giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho nông dân để phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Quảng Bình

Trong giai đoạn hiện nay, ở nước ta đất đai là một trong những yếu tố quan trọng nhất của quá trình sản xuất nông nghiệp, đồng thời nó còn có vai trò đặc biệt đối với các ngành công nghiệp, dịch vụ và các ngành phi nông nghiệp khác. Do đó, giải quyết đúng đắn vấn đề ruộng đất trên cơ sở vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về địa tô, ruộng đất sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. ...


Luận án Tiến sĩ Triết học: Vấn đề lợi ích và lợi ích nhóm trong quá trình khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên ở nước ta hiện nay

Trên cơ sở khái quát và phân tích một số vấn đề lý luận về lợi ích và lợi ích nhóm, luận án làm rõ những hệ lụy và nguyên nhân của những hệ lụy đó do lợi ích nhóm tiêu cực gây ra trong việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở nước ta hiện nay; đề xuất một số giải pháp nhằm đấu tranh chống lại lợi ích nhóm tiêu cực đó. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện quy trình quan hệ lao động tại Nhà máy Đường thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

Mục tiêu của luận văn nhằm ứng dụng cơ sở lý luận và dựa vào thực trạng quy trình quan hệ lao động tại Nhà máy Đường thị xã An Khê tỉnh Gia Lai, hoàn thiện quy trình quan hệ lao động tại nhà máy.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Ngôn ngữ nghệ thuật truyện Kiều từ góc nhìn văn hóa

Luận án thống kê cụ thể các thành phần từ ngữ về quy mô, số lượng, tỷ lệ của các thành phần ngữ liệu bác học, bình dân trong Truyện Kiều, so sánh giữa Truyện Kiều với một số truyện thơ Nôm khác. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH hệ thống dây SUMI HANEL

Mục đích nghiên cứu: Dựa trên cơ sở lý luận cơ bản của quản trị nhân lực, phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH hệ thống dây SUMI HANEL, tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới quản trị nhân lực tại Công ty để từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực cho Công ty TNHH hệ thống dây SUMI HANEL.


Graduation Thesis Computer Science: Finding the semantic similarity in Vietnamese

Our thesis shows the quality of semantic vector representation with random projection and Hyperspace Analogue to Language model under about the researching on Vietnamese. The main goal is how to find semantic similarity or to study synonyms in Vietnamese. We are also interested in the stability of our approach that uses Random Indexing and HAL to represent semantic of words or documents. We build a system to find the synonyms in Vietnamese called Semantic Similarity Finding System. In particular, we also evaluate synonyms resulted from our system.


Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Kĩ thuật viễn thông: Tối ưu vùng phủ mạng thông tin di động 3G WCDMA

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Kĩ thuật viễn thông: Tối ưu vùng phủ mạng thông tin di động 3G WCDMA giới thiệu tổng quan về mạng thông tin di động 3G WCDMA, tìm hiểu các kỹ thuật cơ bản trong mạng, giao diện vô tuyến và các kênh mà mạng 3G WCDMA sử dụng, hoạt động tối ưu vùng phủ sóng mạng 3G WCDMA.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Bảo đảm quyền con người trong Hiến pháp

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Bảo đảm quyền con người trong Hiến pháp với mục đích nghiên cứu cơ sở lý luận, phân tích so sánh các văn bản pháp luật quốc tế và các bản Hiến pháp Việt Nam về bảo đảm bảo đảm quyền con người và đưa ra nhận xét về các quy định về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 2013. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Luận văn Thạc sĩ Toán học: Tính chất thứ tự của một số không gian hàm

Luận văn Thạc sĩ Toán học: Tính chất thứ tự của một số không gian hàm nêu lên không gian banach có thứ tự; không gian các hàm khả tích; không gian các hàm liên tục. Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích.


Tài liệu mới download

Bài tập Phrasal Verbs
  • 17/08/2017
  • 24.495
  • 996

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu