Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than, áp dụng cho Công ty cổ phần than Cao Sơn

Luận án "Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than, áp dụng cho Công ty cổ phần than Cao Sơn" nghiên cứu với mục tiêu nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than và đề xuất các nội dung áp dụng cụ thể trong điều kiện Công ty cổ phần than Cao Sơn. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than, áp dụng cho Công ty cổ phần than Cao Sơn Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than, áp dụng cho Công ty cổ phần than Cao Sơn Luận án Tiến sĩ, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Luận án Tiến sĩ ngành Quản lý kinh tế, Kế toán quản trị chi phí, Doanh nghiệp khai thác than
4.9 5 373
  • 5 - Rất hữu ích 320

  • 4 - Tốt 53

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT ============== Nguyễn Thị Bích Phượng NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN, ÁP DỤNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN Ngành: Quản lí kinh tế Mã số: 62.34.04.10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. TS Vương Huy Hùng 2. TS Lê Quang Bính HÀ NỘI, 2016 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong luận án là trung thực, những kết quả trong luận án chưa được công bố trong các công trình khác. Tác giả luận án Nguyễn Thị Bích Phượng iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Mục lục Danh mục viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình vẽ MỞ ĐẦU Chương 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 Chương 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.1 1 TỔNG QUAN CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài trên thế giới Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài trong nước Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin Phương pháp xử lý và phân tích, tổng hợp thông tin Phương pháp tham vấn chuyên gia Phương pháp trình bày thông tin Kết luận chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Lí luận chung về tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Bản chất, vai trò, nội dung của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Khái niệm tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Các nguyên tắc tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Nội dung tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp Tổ chức phối hợp xây dựng hệ thống mức chi phí Tổ chức thu nhận thông tin chi phí Tổ chức sản xuất thông tin kế toán quản trị chi phí Tổ chức cung cấp thông tin chi phí Kinh nghiệm tổ chức kế toán quản trị chi phí trên thế giới và vận dụng cho doanh nghiệpViệt Nam Kinh nghiệm định hướng cho doanh nghiệp tổ chức kế toán quản trị 7 7 7 12 19 19 21 22 22 23 24 24 24 31 32 34 35 35 38 38 46 56 57 57 iv 2.3.2 2.3.3 Chương 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 Chương 4 chi phí của một số quốc gia Kinh nghiệm tổ chức kế toán quản trị chi phí của một số doanh nghiệp trên thế giới Vận dụng tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Việt Nam Kết luận chương 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Khái quát về Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các doanh nghiệp khai thác than khảo sát Khái quát về Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Khái quát về các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn TKV Khái quát về Công ty cổ phần Than Cao Sơn Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác KTQT chi phí trong doanh nghiệp khai thác than Quản trị chi phí trên cơ sở giao khoán chi phí theo giá thành công đoạn tổng hợp trong DNKTT và nhu cầu thông tin kế toán quản trị chi phí Quản trị chi phí trên cơ sở giao khoán chi phí theo giá thành công đoạn tổng hợp trong DNKTT Nhu cầu thông tin chi phí đáp ứng yêu cầu giao khoán chi phí trong các DNKTT Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than Tổ chức bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp khai thác than Tổ chức xây dựng hệ thống mức chi phí trong doanh nghiệp khai thác than Tổ chức thu nhận thông tin chi phí trong doanh nghiệp khai thác than Tổ chức sản xuất thông tin chi phí trong doanh nghiệp khai thác than Tổ chức cung cấp thông tin chi phí trong doanh nghiệp khai thác than Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than Ưu điểm Hạn chế Nguyên nhân của những hạn chế Kết luận chương 3 HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM, ÁP DỤNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN 60 63 65 66 66 66 71 72 76 81 81 88 89 89 90 97 100 109 111 111 112 113 115 118 v 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 Định hướng phát triển của các doanh nghiệp khai thác than đến năm 118 2020 triển vọng 2030 Quan điểm phát triển 118 Mục tiêu phát triển 119 Định hướng chiến lược kiểm soát chi phí, quản trị rủi ro 119 Quan điểm, yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong 120 các doanh nghiệp khai thác than Các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than, áp dụng cho Công ty cổ phần Than Cao 122 Sơn Tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí kết hợp với kế toán tài chính 123 trong doanh nghiệp khai thác than Hoàn thiện tổ chức thu nhận thông tin chi phí trong doanh nghiệp khai 125 thác than Hoàn thiện tổ chức sản xuất thông tin chi phí trên cơ sở hoàn thiện 134 phân bổ chi phí và xác định giá thành theo công đoạn Hoàn thiện tổ chức cung cấp thông tin chi phí trong doanh nghiệp khai 138 thác than Các điều kiện cơ bản để thực hiện hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị 147 chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than Đối với doanh nghiệp khai thác than 148 Đối với Tập đoàn TKV 151 Kết luận chương 4 153 KẾT LUẬN 155 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

Tài liệu cùng danh mục Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Lập trình kiểm soát nhiệt độ thiết bị phản ứng hóa học

Nhằm nắm bắt được biến đổi của phản ứng và các điều kiện cần thiết để đạt yêu cầu sản phẩm mong muốn, tác giả lập trình mô phỏng phản ứng trước khi tiến hành thực nghiệm. Từ kết quả mô hình tác giả so sánh với thực nghiệm để đánh giá độ chính xác và hiệu quả mô hình mang lại, từ đó sẽ áp dụng với các hệ phản ứng tương tự khác. Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới phản ứng hóa học là nhiệt độ, tốc độ khuấy trộn,… Trong luận văn này lựa chọn nhiệt độ là đối tượng cần kiểm soát và lấy tên đề tài là: “Lập trình kiểm soát nhiệt độ thiết bị phản ứng hóa học”.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện Marketing – Mix dịch vụ cho bộ sản phẩm M1 Account tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Hoàn thiện Marketing – Mix dịch vụ cho bộ sản phẩm M1 Account tại Ngân hàng Đề tài này tiến hành phân tích, đánh giá hiệu quả các biến số marketing mix cho việc triển khai mô hình kinh doanh mới cho bộ sản phẩm mới trong quá trình thử nghiệm. Qua đó, đề tài có thể đưa ra giải pháp hoàn thiện kế hoạch Marketing – mix tại Ngân hàng TMCP hàng hải cho một loại hình dịch vụ, cụ thể với sản phẩm mới thử nghiệm.TMCP Hàng Hải VN


Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Ứng dụng chỉ số diệp lục và chỉ số tỷ số thực vật tính toán lượng đạm bón cho 2 giống ngô lai LVN14 và LVN99 thời kỳ trước trỗ 10 ngày

Luận án xác định lượng N bón cho 2 giống ngô LVN14 và LVN99 trên cơ sở sử dụng phương pháp đánh giá nhanh tình trạng dinh dưỡng N của cây thời kỳ trước trỗ 10 ngày nhằm đạt được năng suất mục tiêu, tăng hiệu quả sử dụng N, góp phần tăng hiệu quả kinh tế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.


Luận văn Thạc sĩ Toán học: Bao nội xạ của môđun - Những hình ảnh cụ thể của nó

Luận văn Thạc sĩ Toán học: Bao nội xạ của môđun - Những hình ảnh cụ thể của nó tập trung tìm hiểu về mở rộng cốt yếu và bao nội xạ; những ví dụ cụ thể về bao nội xạ của Môđun; tính nội xạ trên vành Noether. Mời các bạn tham khảo luận văn để nắm bắt nội dung chi tiết.


Luận văn: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị với việc nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị ở trường chính trị tỉnh Sóc Trăng

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề giáo dục lý luận chính trị, Người thường xuyên quan tâm tới công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động... chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong". Mời các bạn tham khảo để hiểu chi tiết hơn.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Luận án nhằm trả lời những câu hỏi sau: Những yếu tố nào cấu thành năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại? Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh như thế nào? Ảnh hưởng của các nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM như thế nào?


Luận văn: Nghiên cứu phương pháp kéo dài thời hạn bảo quản rau quả bằng màng polymer sinh học

Bộ môn công nghệ thực phẩm, đại học Bách khoa TP.HCM đã nghiên cứu tách fibroin tuyến tơ để chế tạo màng polymer sinh học. Loại màng polymer sinh học này có khả năng tự phân hủy trong môi trường, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực: màng bao gói trong công nghiệp thực thẩm, màng che trong nông nghiệp,...


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng cho vay của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thái Nguyên

Đề tài nghiên cứu Cơ sở lý luận về chất lượng cho vay của ngân hàng thương mại; phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay tại BIDV Thái Nguyên để thấy những hạn chế, tồn tại trong hoạt động cho vay và tìm ra nguyên nhân tại BIDV Thái Nguyên; đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay tại BIDV Thái Nguyên phù hợp với thực trạng hoạt động cho vay và điều kiện phát triển kinh tế trên địa bàn.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi: Nghiên cứu điển hình tại Sa Pa, Lào Cai

Luận án "Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi: Nghiên cứu điển hình tại Sa Pa, Lào Cai" phân tích ảnh hưởng của nhận thức về các tác động của du lịch, kinh nghiệm tham gia du lịch, và các đặc điểm nhân khẩu học của cộng đồng địa phương đến dự định tham gia di lịch của họ trong tương lai; đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch. Mời các bạn tham khảo.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có thể chấp bằng quyền sử dụng đất ở Việt Nam

Đề tài trình bày những vấn đề lý luận về việc cho vay của ngân hàng thương mại và pháp luật về cho vay có thế chấp bằng quyền sử dụng đất; thực trạng pháp luật về cho vay có thế chấp bằng quyền sử dụng đất của ngân hàng thương mại ở Việt Nam; một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về cho vay có thế chấp bằng quyền sử dụng đất ở Việt Nam.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
  • 08/08/2010
  • 71.401
  • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu