Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 7: Transmission Fundamentals Review Q/A

Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 7: Transmission Fundamentals review Q/A. The following will be discussed in this chapter: Transmission media, guided unguided media, transmission media, microwave transmission, direct broadcast satellite, multiplexing, FDM TDM.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Quản trị mạng

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - Ngô Hồng Sơn

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - Chọn đường - Routing có nội dung trình bày thế nào là chọn đường, chọn đường tĩnh và chọn đường động, giải thuật và giao thức chọn đường và một số nội dung liên quan khác.


I_Module77

Tham khảo tài liệu 'i_module77', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Windows Update

As the system administrator of a small company, you are responsible for maintaining and upgrading the system and individual workstations. There is a new employee arriving next week, and the system that is going to be used needs to have upgrades installed.


1 - 4 CCNA 3: Switching Basics and Intermediate Routing v 3.0 - Lab 7.2.6 Copyright  2003, Cisco Systems, Inc. Lab 7.2.6 Spanning Tree Recalculation

Cable a network similar to one of the diagram. The configuration output used in this lab is produced from a 2950 series switch. Any other switch used may produce different output. The following steps are to be executed on each switch unless specifically instructed otherwise. Start a HyperTerminal session.


ccna2_chapter8

Các mục sau đây được hiển thị trong bảng định tuyến: R 192.168.8.0/24 [120 / 2] via 192.168.4.1, 00:00:26, Serial0/0/1 loại đường này? cha mẹ một mức độ 1 tuyến đường cấp 1 supernet một tuyến đường 1 cấp độ cuối cùng của mạng lưới tuyến một mức độ 2 con đường cuối cùng một mức độ 2 con đường


Internetworking with TCP/IP- P33

Internetworking with TCP/IP- P33: TCP/IP has accommodated change well. The basic technology has survived nearly two decades of exponential growth and the associated increases in traffic. The protocols have worked over new high-speed network technologies, and the design has handled applications that could not be imagined in the original design. Of course, the entire protocol suite has not remained static. New protocols have been deployed, and new techniques have been developed to adapt existing protocols to new network technologies....


Chapter 26 Remote Logging, Electronic Mail, and File Transfer

It would be impossible to write a specific client/server program for each demand. The better solution is a general-purpose client/server program that lets a user access any application program on a remote computer.


Cisco Systems - Configuring VLANs

Upon completing this lesson, you will be able to: Use Cisco IOS commands to configure VLANs, VTP, IEEE 802.1Q trunking, and ISL trunking, given a functioning access layer switch Execute an add, move, or change on an access-layer switch, given a new network requirement Use show commands to identify anomalies in VLAN, VTP, IEEE 802.1Q trunking, ISL trunking, and spanning-tree operation within a VLAN, given an operational access layer switch Use debug commands to identify events and anomalies in VLAN, VTP, IEEE 802.1Q trunking, ISL trunking, and spanning-tree operation, given an operational access layer switch...


Giáo trình quản lý mạng - Phần 2

Giới thiệu bộ giao thức TCP/IP i. Nhìn lại một số công nghệ mạng Việc kết nối mạng có thể phân chia thành hai lớp: circuit-switched (chuyển mạch), và packet - switched(chuyển gói). Một ví du địa chỉển hình về mạng chuyển mạch là mạng điện thoại hay các tổng đài con. Nói về chuyển mạch ta lai còn nghe về chuyển mạch số để phân biệt với chuyển mạch tương tự. (ví dụ, tổng đài con của viện là tổng đài tương tự gồm ba trung kế.) ...


Tuần Báo TIN HỌC-Công Nghệ Thông Tin part 156

Tham khảo tài liệu 'tuần báo tin học-công nghệ thông tin part 156', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
 • 19/05/2015
 • 82.882
 • 885
TOEFL READING 500
 • 14/03/2010
 • 98.717
 • 350

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Sách Lab ISCW LAB P1
 • 11/06/2013
 • 46.681
 • 252
Cisco Network part 40
 • 05/10/2010
 • 56.284
 • 239
CCIE Power Session
 • 28/08/2009
 • 86.611
 • 694
Đề thi Mạng MáyTính 2
 • 12/06/2011
 • 92.491
 • 222
JavaScript FOR ™ DUMmIES phần 10
 • 07/11/2011
 • 22.585
 • 735
Tài liệu về mạng không dây
 • 24/10/2011
 • 84.237
 • 183

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu