Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 - Chapter 18: Corporate taxation: Nonliquidating distributions

In this chapter, the learning objectives are: Explain how distributions from a corporation are taxed to a shareholder, compute earnings and profits to determine shareholder dividend income and stock basis, describe “constructive” dividends,...Đánh giá tài liệu

5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 - Chapter 18: Corporate taxation: Nonliquidating distributions Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 - Chapter 18: Corporate taxation: Nonliquidating distributions Business entities, Individual taxation, Multijurisdictional taxation, Transfer taxes, Corporate taxation, Nonliquidating distributions
5 5 86
  • 5 - Rất hữu ích 86

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Hướng dẫn quốc tế về quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ

Tài liệu Hướng dẫn quốc tế về quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ bao gồm những nội dung về chính sách và quản trị đô thị, quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ hướng tới phát triển bền vững, các cấu phần trong quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ và một số nội dung khác.


Về đô thị hóa bền vững ở Việt Nam

Bài viết Về đô thị hóa bền vững ở Việt Nam sau đây bao gồm những nội dung về đô thị hóa đang góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống song còn đặt ra một số thách thức. Bênh cạnh đó, bài viết cũng đưa ra một số giải pháp phát triển bền vững đô thị tại Việt Nam hiện nay.


A Companion to Urban Economics - Arnott and McMillen - Chapter 20

C H A P T E R T W E N T Y Strategic Interaction among Governments Strategic interaction among governments has recently become a major focus of theoretical and empirical work in public economics. One branch of the literature analyzes strategic interaction due to various kinds of “spillovers.


QUY HOẠCH CHIỀU CAO KHU CÔNG NGHIỆP KHO TÀNG

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHIỀU CAO KHU CÔNG NGHIỆP Tạo bề mặt địa hình cao ráo, không ngập úng cục bộ cũng như an toàn cao trong mùa lũ lụt; độ dốc bề mặt địa hình thiết kế hợp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất công nghiệp Khu công nghiệp phải đặt ở vị trí cao ráo để ít bị ảnh hưởng do lũ lụt. Nếu khu công nghiệp ở vị trí thấp thì phải có biện pháp bảo vệ ngập lụt...


giáo trình quy hoach sử dụng đất phần 6

Sự xoái mòn đất Gia tăng dân số Khan hiếm lương thực TÍCH LỦY DƯ THỪA DÂN SỐ CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH GIẢM KHẢ NĂNG SẢN XUẤT Giá cao QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CHO ĐẦU TƯ THAY ĐỔI


Đổi mới quản lý kinh tế của nhà nước trong bối cảnh mới

Bài viết Đổi mới quản lý kinh tế của nhà nước trong bối cảnh mới trình bày 3 nội dung chính tư duy mới vè quản lý kinh tế Nhà nước, thực tiễn quản lý kinh tế nhà nước ở Việt Nam, một số đề nghị điều chỉnh và bổ sung về quy định quản lý kinh tế của Chính phủ trong Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Sổ tay hướng dẫn thực thi nâng cấp đô thị có sự tham gia của cộng đồng

Cùng nắm kiến thức trong "Sổ tay hướng dẫn thực thi nâng cấp đô thị có sự tham gia của cộng đồng" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 giới thiệu dự án nâng cấp đô thị, chương 2 lập và triển khai thực hiện dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Giao thông đô thị và chuyên đề đường - TS. Phan Cao Thọ

Bài giảng Giao thông đô thị và chuyên đề đường của TS. Trần Cao Thọ gồm 6 chương, trình bày về các vấn đề sau: giao thông đô thị và mạng lưới đường phố, thiết kế mặt cắt ngang , bình đồ và trắc dọc đường phố, thiết kế quy hoạch thoát nước và quy hoạch mặt đường phố, thiết kế nút giao thông, thiết kế tổ chức giao thông và an toàn giao thông, công trình kỹ thuật phục vụ giao thông đô thị.


Bài giảng Quản trị kho và hàng lưu kho: Chương 2 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

Bài giảng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, trình bày về các trang thiết bị trong kho hàng: hệ thống giá kệ, băng tải, xe nâng hàng... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.


A brief handbook on social investment

The growth in the production of hardware and software for these sectors has been phenomenal, certainly equaling or exceeding anything in the Industrial Revolution. These industries have located to new sites, either in the suburbs in existing metropolitan areas or in rapidly growing, relatively new cities (Scott, 1993; Castells and Hall, 1994). Almost nowhere have they been significant as employment generators for older, inner cities. As growth generators, they are, at best, indirect. However, some elements in the new sectors hold promise for the cities; the production of new forms of information-based media is especially promis- ing. To the extent that they are enhanced by a large number...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

GREENEST CITY 2020 ACTION PLAN
  • 11/06/2013
  • 34.004
  • 851

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu