Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 8: Ethical and social issues in information systems (continued)

After studying this chapter you will be able to understand: What ethical, social, and political issues are raised by information systems? What specific principles for conduct can be used to guide ethical decisions? Why do contemporary information systems technology and the Internet pose challenges to the protection of individual privacy and intellectual property? How have information systems affected everyday life?Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

Module 4: Deriving a Logical Data Design

The logical data design is the middle stage of the natural progression from conceptual design to physical design. The process of deriving a logical data design from the conceptual data design accomplishes the following: Translates conceptual data needs into real data requirements. You must turn the conceptual data needs identified during conceptual design into actual entities and relationships that will define how the data interacts. Helps organize your thinking about the data. You must ensure that the data elements identified in the conceptual design stage accurately depict the desired data for the business solution. Focuses on the semantic details of the data relationships. You are forced to delve deeper into...


TestKing 640-811 Edt1

QUESTION NO: 1 You TestKing trainee Tess ask you which parameter must be supplied when initializing the IGRP routing process. What should you tell her? A. Connected network numbers B. IP address mask C. Metric weights D. Autonomous system number E. Register administrative id


Đề thi chứng chỉ A-B tin học ứng dụng tỉnh Tiền Giang

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi chứng chỉ A-B tin học ứng dụng tỉnh Tiền Giang để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


Module 2: Customizing Default Team Folder Templates

Tham khảo tài liệu 'module 2: customizing default team folder templates', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hệ tính CCNA Tập 4 P15

Nếu không có thêm cấu hình gì đặc biệt thì định tuyến động sẽ bị bỏ qua nếu có định tuyến cố định đến cùng một mục đích Để giảm bớt số lượng định tuyến cố định chúng ta nên sử dụng định tuyến mặc định.


Exchange 2007 part 1

Exchange 2007 Install Exchange Server 2007 I. Các bước chuẩn bị: 1. Máy làm Domain Controller 2. Raise Doman Functional Level 3. Install IIS, có ASP.Net (không cần SMTP, NNTP như Ex2K3) 4. Install các chương trình cần thiết hỗ trợ cho việc cài đặt Exchange Server 2K7 a. Install Net Framework 2.0 b. Install MMC 3.0 c. Install MS PowerShell 3.0 d. Install Hotfix cho Net Framework 2.0 5. Install Exchange Server


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 49

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 49 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


Module 5: Modifying and Creating Templates

Tham khảo tài liệu 'module 5: modifying and creating templates', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 94

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 94 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 67

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 67 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


Tài liệu mới download

Writing for FCE
 • 02/08/2016
 • 54.089
 • 551

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tin học quản lý
 • 09/12/2012
 • 50.465
 • 580
Accessing the WAN – Chapter 5
 • 05/11/2010
 • 79.489
 • 238
The Unix Family of Operating
 • 17/08/2009
 • 92.622
 • 994
TestKing 640-910 Edt7-1
 • 10/08/2009
 • 88.070
 • 579
Planning the Installation
 • 17/08/2009
 • 55.047
 • 716

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.675
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.961
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.070
 • 882

Danh mục tài liệu