Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 24: Referencing

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 24: Referencing. After studying this chapter you will be able to understand: Introduction of plagiarism, types of plagiarism, implications of plagiarism, referencing, types of referencing, style of referencing.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

Managing Networks

• Validate user experience connectivity, response times • Anticipate network change failures, growth, user mobility, new apps online • Enforce conformance with corporate policies user auditing/control, user/application differentiation • Report findings to management who’s not happy, what’s my ROI • Identify how to leverage network as an asset marketing!


Advanced Techniques for Designing Distributed Applications for Windows® 2000

Tham khảo tài liệu 'advanced techniques for designing distributed applications for windows® 2000', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


RH133 - Red hat enterprise linux system administration

Invite you to consult the document content "RH133 - Red hat enterprise linux system administration" below to capture the contents: Red hat enterprise linux, Red hat network, Red hat applications, the fedora project,... Invite you to consult.


chapter 7: CCNA1

1. Which options are properties of contentionbased media access for a shared media? (Choose three.) nondeterministic less overhead


TestKing's Building Scalable Cisco Internetworks Version 9.0

Tham khảo sách 'testking's building scalable cisco internetworks version 9.0', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Security and Unmanaged Code

The security implementation will cover how to configure and use the different security mechanisms available through the .NET Framework, and how to integrate the Windows authentication systems as well as the authorization needed to access resources.


Giáo trình hệ tính CCNA - p1

CCNA (Cisco Certified Network Associate) là một chứng chỉ nghề cơ bản về công nghệ mạng do hãng Cisco System có trụ sở đóng tại Mỹ cấp và được công nhận trên toàn thế giới. Tài liệu tham khảo giáo trình hệ tính CCNA - p1 này giúp các bạn có kiến thức chuyên sâu hơn về chứng chỉ CCNA


Designing Data Services and Data Models

Tham khảo tài liệu 'designing data services and data models', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hệ tính CCNA 2

Tham khảo sách 'giáo trình hệ tính ccna 2', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Designing B2B Integration Solutions

Tham khảo tài liệu 'designing b2b integration solutions', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
 • 19/05/2015
 • 83.325
 • 894

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

PPC – Chapter 2
 • 05/11/2010
 • 53.414
 • 746

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.674
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.960
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.068
 • 882

Danh mục tài liệu