Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 23: Plagiarism and referencing

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 23: Plagiarism and referencing. After studying this chapter you will be able to understand: What is plagiarism? Examples of plagiarism, terminology: copyright, legal implications, what are the purposes of referencing? What should be referenced?Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 14: Ethics and social media

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 14: Ethics and social media. After studying this chapter you will be able to understand: Privacy questions different to ’traditional’ issues, expectations of on-line privacy, privacy in SoMes, user generated content, property (immaterial).


Giáo trình hệ tính CCNA Tập 4 P6

Thông tin liên lạc bằng WAN WAN là một tập hợp các đường liên kết dữ liệu kết nối các router trong các LAN khác nhau. Vì lý do chi phí và pháp định nên chỉ có các nhà cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc - viễn thông mới sở hữu các đường truyền dữ liệu của WAN.


Tài liệu CCNA

Các chức năng của Cisco IOS User Interface: CLI được dùng để nhập lệnh. Có những hoạt động khác nhau giữa router và switch, nhưng cả hai dùng chung CLI. Phìm Enter dùng để thiết bị phân tích và thực thi một lệnh. CLI dùng tập lệnh có phân tầng theo từng chế độ cấu hình.


Cisco Certified Network Associate Exam 640-801 Edition 1.0

Tham khảo sách 'cisco certified network associate exam 640-801 edition 1.0', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


CCNA Glossar CISCO NETWORKING ACADEMY PROGAM

Packets transmitted by AARP that determine if a randomly selected node ID is being used by another node in a nonextended AppleTalk network. If the node ID is not being used, the sending node uses that node ID. If the node ID is being used, the sending node chooses a different ID and send more AARP probe packets. See also AARP.


Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p7

3. Click phải scope options chọn configure Option chọn tab Advanced, trong User class chọn user class mà ta đã tạo ở bước 2 ví dụ chọn 003 route, nhập thêm gateway cho scope này ok VSIC Education Corporation Trang 43 70-291 Tài liệu dành cho học viên 4. Xem lại kết quả: VSIC Education Corporation Trang 44 70-291 Tài liệu dành cho học viên 5. Muốn cho client 4 khi xin ip nhận được gateway này, trước khi gõ lệnh Ipconfig /renew ta thực hiện lệnh Ipconfig /setclassid “local area connection” GW - Với “local area connection” là tên của card mạng 6. Sau đó dùng lệnh ipconfig /all...


Lab A: Configuring Joins

Tham khảo tài liệu 'lab a: configuring joins', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lecture Professional practices in information technology - Lecture 31: Risk management

After studying this chapter you will be able to understand: Information security departments are created primarily to manage IT risk; managing risk is one of the key responsibilities of every manager within the organization; in any well-developed risk management program, two formal processes are at work; Risk identification and assessment, risk control.


cisco migration_Application Networking—Optimizing Oracle

This document provides network design best practices to enhance an Oracle E-Business Suite 11i application environment across the WAN. It introduces key concepts and options regarding the application deployment and detailed designs strategies available to a data center leveraging Cisco application and networking technologies.


IS IS bj

Statement(说明) 本文实际上是思科 BSCI(Building Scalable Cisco Internetworks)一书中第七单元 (Configuring IS-IS Protocol)的读书笔记,目前有关 IS-IS 的中文资料较少,故整理此笔记 以方便那些英文水平一般的网络技术工作者学习,因为本人也系 IS-IS 路由协议的初学者, 故文中可能存在一些由于理解偏差而导致的错误,恳请朋友们不吝赐教。 为了便于大家理解,本文在讲述 OSI 协议时将尽可能的将其与大家所熟知的 TCP/IP 协 议进行比照,在讲述 IS-IS 路由协议时则尽可能的将其与 OSPF 路由协议进行比照,这也是 Cisco System BSCI Student Guide 一书中所采用的方法。 本文可自由传播和使用,但请保留作者信息,请尊重我的劳动,谢谢! ...


Tài liệu mới download

Writing for FCE
 • 02/08/2016
 • 54.089
 • 551

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Bảng dữ liệu (Table)
 • 20/07/2010
 • 51.126
 • 160
Router Security Configuration Guide
 • 07/05/2013
 • 19.407
 • 374
Cisco Secure VPN Version 5.1
 • 10/08/2009
 • 20.675
 • 686
RHCE Prerequisites
 • 17/08/2009
 • 62.919
 • 963
Chapter 17: Exam Documentation
 • 04/11/2010
 • 47.385
 • 128

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.675
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.961
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.070
 • 882

Danh mục tài liệu