Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 22: Ethical hacking

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 22: Ethical hacking. After studying this chapter you will be able to understand: Ethical hacking, what you can do legally as an ethical hacker, what you cannot do as an ethical hacker.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

MCSE TRAINING GUIDE: (EXAM 70-210) ICA WINDOWS 2000 PROFESSIONAL

Exam 70-120, Installing, Configuring, and Administering Windows 2000 Professional measures a professionals ability to implement, administer and troubleshoot Windows 2000 Professional as a desktop operating system in any network environment. The ICA Windows 2000 Professional exam is sure to be one of the most popular due to its status as the replacement for the Workstation exam and as a Core requirement, and is a natural fit for a New Riders Training Guide. Training Guides offer candidates the perfect self-study tool to allow them to prepare confidently at their own pace and in their own available time. New Riders has included information on the new testing types and designed...


PPC – Chapter 7

RIPv2. Objectives: Encounter a describe the limitations of RIPv1’s limitations. Apply the basic Routing Information Protocol Version 2 (RIPv2) configuration commands and evaluate RIPv2 classless routing updates. Analyze router output to see RIPv2 support for VLSM and CIDR Identify RIPv2 verification commands and common RIPv2 issues. Configure, verify, and troubleshoot RIPv2 in “handson” labs.


Hướng dẫn-Exchange2007-phần 2 - Local Policy-Local Security Policy

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-exchange2007-phần 2 - local policy-local security policy', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 5

Fundamentals of IP Addressing and Routing OSI vật lý lớp (Layer 1) định nghĩa như thế nào để truyền tải các bit trên một loại mạng vật lý. OSI lớp liên kết dữ liệu (Layer 2) xác định khung, địa chỉ, phát hiện lỗi, và các quy tắc khi sử dụng các phương tiện vật lý. Mặc dù họ là quan trọng, hai lớp này không xác định làm thế nào để cung cấp dữ liệu giữa các thiết bị tồn tại xa nhau, với nhiều mạng vật lý khác nhau ngồi giữa hai máy tính. Chương này giải...


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 48

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 48 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 3

CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 3 is a best of breed Cisco® exam study guide that focuses specifically on the objectives for the CCNA® Wireless IUWNE exam. Senior instructor Brandon Carroll shares preparation hints and test-taking tips, helping you identify areas of weakness and improve both your conceptual knowledge and hands-on skills. Material is presented in a concise manner, focusing on increasing your understanding and retention of exam topics.


Đề thi: Chứng chỉ B tin học quốc gia ( 27/11/2011) - trung tâm tin học đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh

Trong thư mục làm việc tạo tập tin Lythuyet.Doc trả lời các câu hỏi sau? Cho biết cách tìm kiếm trang web có nội dung hiển thị trong tiêu đề là " Excel dùng trong kinh tế" .Kể tên vài chương trình diệt virus mà bạn biết.Cho biết cách đẹm bài nhạc tùy ý vào file power Point từ sile đầu đến sile cuối.Cho biết ý nghĩa của tập tin có kiểu .PPS hoặc .PPSX


contents at a glance - routing 1

tài liệu công nghệ thông tin về chứng chỉ quốc tế


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 99

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 99 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


CCNA Explorationg 4.0 - Chapter 6 Teleworker Services

The Business Requirements for Teleworker Services When designing network architectures that support a teleworking solution, designers must balance organizational requirements for security, infrastructure management, scalability, and affordability against the practical needs of teleworkers for ease of use, connection speeds, and reliability of service.


Tài liệu mới download

Biomaterials in Orthopedics
 • 29/01/2013
 • 11.039
 • 190

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu MCSA 70-290 p 9
 • 28/07/2010
 • 10.008
 • 239
Accessing the WAN – Chapter 2
 • 05/11/2010
 • 67.420
 • 920

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.672
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.959
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.068
 • 882

Danh mục tài liệu