Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 21: Computer security ethics

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 21: Computer security ethics. After studying this chapter you will be able to understand: Hackers’ code of ethics, new(er) hacker ethics, security threats, ethical issues in security courses.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

Đề thi sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin part 9

(2) Hàm số SetupCurve, cho giá trị ban đầu vào bảng điều chỉnh nhiệt độ, và hàm GetK, xác định hệ số điều chỉnh nhiệt độ K, được tạo ra. (3) Để xác định hệ số điều chỉnh nhiệt độ K cho nhiệt độ Degree, GetK tìm bảng điều chỉnh nhiệt độ bằng cách sử dụng phương pháp tìm nhị phân. Nhiệt độ xung quanh được giả thiết là không nhỏ hơn –40°C và không lớn hơn 50°C. Nếu không có giá trị nhiệt độ tương ứng trong bảng điều chỉnh nhiệt độ, thì tỷ lệ giá trị đầu ra...


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 71

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 71 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


Oracle Database Administration for Microsoft SQL Server DBAs part 35

Oracle Database Administration for Microsoft SQL Server DBAs part 35 takes the administration topics with which the SQL Server DBA is familiar, translates them into Oracle terms, and then expands on Oracle functionality. Definitions and comparative terms run throughout the book so the SQL Server DBA can easily leverage existing knowledge. This Oracle Press guide also expands on some of the features in Oracle that do not match up directly with SQL Server, and looks at other processes often performed on an Oracle database that would not typically be a standard practice in SQL Server environments....


Module 6: Advertising Your E-Commerce Web Site

Tham khảo tài liệu 'module 6: advertising your e-commerce web site', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MCSE Study Guide - Designing a Network Infrastructure with Windows 2000 Exam 70-221

This study guide is a selection of questions and answers similar to the ones you will find on the official Designing a Network Infrastructure with Windows 2000 MCSE exam. Study and memorize the following concepts, questions and answers for approximately 10 to 12 hours and you will be prepared to take the exams. We guarantee it!


Chứng chỉ quốc tế nào cần thiết cho các ứng viên CNTT

Chứng chỉ quốc tế nào cần thiết cho các ứng viên CNTT Trong vô số chứng chỉ trong lĩnh vực CNTT, chọn chứng chỉ nào không phải dễ với cả người tuyển dụng và các ứng viên. Tuyển dụng một chuyên gia quản lý mạng máy tính, phần cứng và phần mềm không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Liệu bạn có dám chắc rằng những kỹ năng được liệt kê trong hồ sơ của ứng viên phản ánh đúng những kinh nghiệm về công nghệ mà công việc kinh doanh của bạn cần đến? Không tuân theo bất kỳ một...


Oracle Database Administration for Microsoft SQL Server DBAs part 32

Oracle Database Administration for Microsoft SQL Server DBAs part 32 takes the administration topics with which the SQL Server DBA is familiar, translates them into Oracle terms, and then expands on Oracle functionality. Definitions and comparative terms run throughout the book so the SQL Server DBA can easily leverage existing knowledge. This Oracle Press guide also expands on some of the features in Oracle that do not match up directly with SQL Server, and looks at other processes often performed on an Oracle database that would not typically be a standard practice in SQL Server environments....


Giáo trình hệ tính CCNA Tập 2 P16

Chúng ta có thể cấu hình cho RIP thực hiên cập nhật tức thời khi cấu trúc mạng thay đổi bằng lệnh ip rip triggered. Lệnh này chỉ áp dụng cho cổng serial của router. Khi cấu trúc mạng thay đổi, router nào nhận biết được sự thay đổi đầu tiên sẽ cập nhật vào bảng định tuyến của nó trước, sau đó nó lập tức gửi thông tin cập nhật cho các router khác để thông báo về sự thay đổi đó. Hoạt động này là cập nhật tức thời va nó xảy ra hoàn toàn độc lập...


Where to Go from Here

Now that you’re almost to the end of this guide, let’s look at some ways to continue learning about Unix. Documentation is an obvious choice, but it isn’t always in obvious places. You can save time by taking advantage of other shell features — aliases, functions, and scripts—that let you shorten a repetitive job and “let the computer do the dirty work.”


CCNA Security Lab Manual - Cisco Networking Academy

The Cisco® Networking Academy® course on CCNA® Security provides a next step for students who want to expand their CCNA-level skill set to prepare for a career in network security. The CCNA Security course also prepares students for the Implementing Cisco IOS® Network Security (IINS) certification exam (640-553), which leads to the CCNA Security certification. The CCNA Security Lab Manual provides you with all 11 labs from the course designed as hands-on practice to master the knowledge and skills needed to prepare for entry-level security specialist careers....


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
 • 19/05/2015
 • 83.325
 • 894

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đề Tài Lap Windows server 2003
 • 13/06/2012
 • 64.278
 • 110
Chapter 11: Introduction to the SCJD
 • 04/11/2010
 • 41.412
 • 228
Developing Secure Web Applications
 • 08/08/2009
 • 38.037
 • 599

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.674
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.959
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.068
 • 882

Danh mục tài liệu