Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 2: Professionalism

After studying this chapter you will be able to understand: What is professionalism, characteristics of perfoessionalism, traits of a professional, moral laws and ethics, IEEE code of ethics, some scenarios to contemplate.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

ADMINISTERING CISCO QoS IP NETWORKS - CHAPTER 7

Configuring Queuing and Congestion Avoidance Bây giờ chúng ta có một sự hiểu biết về xếp hàng cơ bản và cơ chế tránh tắc nghẽn, đó là thời gian để trở thành quen thuộc với các cơ chế này là configured.This chương mô tả làm thế nào để thiết lập lại một giao diện phương pháp xếp hàng mặc định của nó, thay đổi phương thức xếp hàng của nó, và cấu hình phương pháp xếp hàng được giới thiệu trong Chương 6. FIFO và xếp hàng công bằng trọng yêu cầu cấu hình rất ít, trong khi ưu tiên...


Chapter 3: VLANs

Objectives: Explain the role of VLANs in a network. Explain the role of trunking VLANs in a network. Configure VLANs on the switches in a network topology. Troubleshoot the common software or hardware configuration problems associated with VLANs on switches in a network topology.


Module 3: Retrieving Data

Tham khảo tài liệu 'module 3: retrieving data', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hệ tính CCNA - p2

CCNA (Cisco Certified Network Associate) là một chứng chỉ nghề cơ bản về công nghệ mạng do hãng Cisco System có trụ sở đóng tại Mỹ cấp và được công nhận trên toàn thế giới. Tài liệu tham khảo giáo trình hệ tính CCNA - p2 này giúp các bạn có kiến thức chuyên sâu hơn về chứng chỉ CCNA


Chapter 5: Spanning Tree Protocol

Objectives: Explain the role of redundancy in a converged network. Summarize how STP works to eliminate Layer 2 loops in a converged network. Explain how the STP algorithm uses three steps to converge on a loop-free topology. Implement rapid per VLAN spanning tree (rapid PVST+) in a LAN to prevent loops between redundant switches.


Module 5: Promoting Your Web Site

Tham khảo tài liệu 'module 5: promoting your web site', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hệ tính CCNA Tập 2 P14

Khi router nhận được gói LSA thì nó sẽ cập nhật lại cơ sở dữ liệu của nó với thông tin mới vừa nhận được. Sau đó SPF sẽ tính lại để chọn đường lại và cập nhật lại cho bảng định tuyến . Định tuyến theo trạng thái đường liên kết có một số nhược điểm sau:


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 9

Ethernet Switch Configuration Chương 3, "Nguyên tắc cơ bản của mạng LAN," và Chương 7 ", Ethernet LAN Chuyển đổi khái niệm", đã giải thích khái niệm phổ biến nhất của Ethernet LAN. Những chương giải thích tại sao Ethernet cáp và làm việc chuyển mạch, bao gồm các khái niệm như thế nào thiết bị chuyển mạch về phía trước khung Ethernet dựa trên khung điểm đến địa chỉ MAC. Cisco chuyển mạch LAN thực hiện các chức năng cốt lõi của họ mà không cần cấu hình bất kỳ. Bạn có thể mua một switch Cisco, cắm...


Module 9: Building Sample Sites

Tham khảo tài liệu 'module 9: building sample sites', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Module 13 - Hacking Web Applications

Tham khảo bài thuyết trình 'module 13 - hacking web applications', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Writing for FCE
 • 02/08/2016
 • 54.089
 • 551

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu MCSA 70-270 p7
 • 27/07/2010
 • 14.744
 • 304
CHAPTER 11: CCNA1
 • 04/06/2011
 • 98.658
 • 188
Giáo trình hệ tính CCNA - p3
 • 26/10/2011
 • 81.445
 • 974

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.675
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.961
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.070
 • 882

Danh mục tài liệu