Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 17: Introduction to Hacking

After studying this chapter you will be able to understand: What is network security? Hacking, history of hacking, who is hacker? Who is cracker? Why do crackers exist? Difference between hacker & cracker, which operating system hacker use.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p23

Tạo new mail và gữi mail thử cho chính u1 và u2. e. Tương tự tạo mail cho U2. Phụ Lục 3: Cài Stand alone CA Khái báo ip cho máy làm CA, máy này không tham gia vào domain 2. Vào Start Settings Control Panel Add or Remove Programs Windows Components Add/Remove Cài IIS trước: Chọn Application Server VSIC Education Corporation


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 16

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 16 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC

Muốn sắp xếp các cửa sổ của các chương trình đang chạy theo chiều ngang, ta click phải trên vùng trống của Taskbar, sau đó chọn: a. Cascade b. Tile Horizontally. c. Tile Vertically d. Minimize All Windows


cisco migration_Cisco Data Center Infrastructure Design

Cisco Data Center Infrastructure Design Guide 2.1 Release Notes. This Release Note highlights the changes in Versions 1, 2 and 2.1 of this guide, and describes the hardware and software components that have been validated for each version.


CCNA INTRO Exam Certification Guide - Part 2 Operating Cisco Devices - Chapter 8

Operating Cisco LAN Switches LAN chuyển đổi doanh thu của Cisco đã vượt qua doanh thu bộ định tuyến về thời gian mà các chứng chỉ CCNA được công bố lần đầu tiên vào năm 1998, vì vậy có rất ít nghi ngờ về tầm quan trọng của thiết bị chuyển mạch LAN với Cisco. Ngoài ra, phần lớn các thiết bị người dùng cuối kết nối với mạng bằng cách kết nối đến một switch LAN. Vì vậy, nó không có gì ngạc nhiên khi các kỳ thi CCNA cấp giấy chứng nhận bao gồm chuyển đổi các...


Tài liệu MCSA 70-290 p 3

MODULE 2: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ TÀI KHOẢN MÁY TÍNH Part 2 Bài tập 3 Tìm kiếm và di chuyển tài khoản người dùng. Click phải tên domain Nwtraders.com Chọn find Users Contacts and Groups theo tiêu chuẩn thành phố................


Actual Test 642-641 v01.16.04

QUESTION 1 Per-VC congestion avoidance discard at Layer 2 has what consequence when the ingress ATM interface discards a fragment? A. Incomplete data packets are sent and the entire data packet must be resent. B. The entire data packet is discarded at the ingress interface and must be resent. C. Incomplete data packets are sent and the discarded packet fragments must be resent. D. Data packets may be sent in cells that are out of order, causing the entire packet to be resent. Answer: D


CCNP Self-Study CCNP CIT Exam Certification Guide, Second Edition

CCNP CIT Exam Certification Guide, Second Edition is a complete study tool for the CCNP CIT exam, allowing you to assess your knowledge, identify areas to concentrate your study, and master key concepts to help you succeed on the exam and in your daily job. The book is filled with features that help you master the skills necessary to troubleshoot suboptimal performance in a converged network environment. This book was developed in cooperation with the Cisco Internet Learning Solutions Group. Cisco Press books are the only self-study books authorized by Cisco for CCNP exam preparation....


Chapter 11: Introduction to the SCJD

OK, so now you know everything about the language. But can you actually build something in it? You’ll hear that argument from some who’ve never taken (or passed) the programmer’s exam. Obviously, they don’t understand how darn difficult the programmer’s exam actually is, but nonetheless there is something to the claim that, “just because you know how the compiler and VM work does not mean you can develop software.” The Developer exam, which is unique in the IT exam world, lets you answer that question (most often posed by a prospective employer)....


Network Fundamentals – Chapter 9

Ethernet. Mục đích của chương: Mô tả quá trình phát triển của Ethernet. Giải thích các trường trong Frame của Ethernet. Mô tả chức năng và các đặc tính của phương pháp điều khiển truy cập môi trường truyền được giao thức Ethernet sử dụng. Mô tả các đặc điểm của tầng Vật lsy và tầng Liên kết dữ liệu của Ethernet.


Tài liệu mới download

Biomaterials in Orthopedics
 • 29/01/2013
 • 11.039
 • 190

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu về hệ tính CCNA 2
 • 23/05/2012
 • 83.597
 • 722
Exchange 2007 part 6
 • 28/07/2010
 • 26.812
 • 252
Accessing the WAN – Chapter
 • 05/11/2010
 • 10.636
 • 720

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.672
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.959
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.068
 • 882

Danh mục tài liệu