Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kỷ yếu khoa học đề tài cấp bộ năm 2003 - 2004: Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Chămpa ở miền Trung hiện nay

Đề tài nhằm khắc họa giá trị đặc trưng văn hóa Chămpa, đánh giá nó trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam, phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy trong thời gian tới.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Tính quy luật hình thành kinh tế thị trường sự vận dung vao nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Tham khảo luận văn - đề án 'tính quy luật hình thành kinh tế thị trường sự vận dung vao nền kinh tế ở việt nam hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiểu luận:Ứng phó biến đổi khí hậu

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà môi trường có nhiều biến đổi. Trong đó, biến đổi khí hậu (BĐKH) là một vấn đề hiện đang được các nước trên thế giới quan tâm sâu sắc do những ảnh hưởng hiện nay và hiểm họa trong tương lai đối với xã hội loài người là vô cùng to lớn.


Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thiết kế E - Book hỗ trợ khả năng tự học của học sinh lớp 12 chương

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thiết kế E-book hỗ trợ khả năng tự học của học sinh lớp 12 chương "Đại cương về kim loại" chương trình Cơ bản nêu lên phương pháp và quy trình thiết kế cũng như sử dụng E - Book hỗ trợ khả năng tự học của học sinh lớp 12 chương "Đại cương về kim loại" chương trình Cơ bản.


Tiểu luận: Thu thập tài liệu có liên quan “chiến lược phân phối” của một hoặc hai doanh nghiệp du lịch ở cần Thơ

Trong du lịch, chiến lược phân phối có vai trò đặc biệt quan trọng và có sắc thái riêng. Điều này xuất phát từ đặt trưng khác biệt của các sản phẩm dịch vụ du lịch so với các lĩnh vực sản xuất hàng hóa khác.


Tiểu luận:Vị thế Việt Nam trong cộng đồng ASEAN

Hơn 40 năm đã trôi qua kể từ ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ,viết tắt là ASEAN. Đó cũng là quãng thời gian mà quan hệ Việt Nam – ASEAN trải qua nhiều đợt thăng trầm, vượt qua nhiều cơn sóng gió để đến hôm nay , tất cả các nước trong khu vực cùng đứng trong một tổ chức, cùng nhau phấn đấu vì một Đông Nam Á hòa bình, ổn định ,


Tiểu luận khoa học chính trị: ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận khoa học chính trị: ảnh hưởng của chính sách kinh tế - xã hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề tài: “Quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”..

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam”..', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiểu luận: Chủ nghĩa Mác – Lênin về giá trị thặng dư

uận và hình thành phương pháp tư duy khoa học về các quá trình kinh tế, đã trình bày một cách sáng tỏ bản chất và nội dung của hình thái giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Nổi bật trong hệ thống quan điểm của Mác là các học thuyết về giá trị thặng dư và các hình thái biểu hiện có liên quan. Trong đó, lợi nhuận của tư bản thương nghiệp – hay lợi nhận thu được từ quá trình lưu thông hàng hóa là một bộ phận không thể tách rời, và có...


Tiểu luận: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Bãi cắm trại du lịch Hà Gia từ T6/2012 – 2013

Ngày nay, du lịch sinh thái ngày càng có tầm quan trọng và mang tính toàn cầu đối với việc bảo tồn môi trường tự nhiên và giá trị văn hóa bản địa của các dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội. Tiểu luận: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Bãi cắm trại du lịch Hà Gia từ T6/2012 – 2013, giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về loại hình kinh doanh du lịch này.


Chuyên đề tốt nghiệp: Lênin và những đề án chống lại thời kỳ quá độ tại Việt Nam phần 3

Từ những phân tích tên ta thấy rằng việc áp dụng thành công Chủ Nghĩa Tư Bản nhà nước đòi hỏi phải có những cải biến sâu sắc trong cách nhìn và trong cách làm của giai cấp vô sản đối với Chủ Nghĩa Tư Bản


Tài liệu mới download

Động từ ghép tiếng Nhật
 • 18/12/2015
 • 83.187
 • 834
Kính ngữ
 • 18/12/2015
 • 30.588
 • 483

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu