Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và tư vấn thuế ATAX thực hiện đối với khách hàng XYZ

Khóa luận này có kết cấu nội dung gồm lời mở đầu, phần 1 - cơ sở lý luận về kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán theo chương trình kiểm toán mẫu do hội kiểm toán viên hành nghề việt nam ban hành, phần 2 - thực trạng kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế ATAX đối với khách hàng xyz, phần 3 - nhận xét và một số ý kiến hoàn thiện kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế ATAX, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tài chính - Ngân hàng

Tiểu luận:Tìm hiểu hoạt động dịch vụ tại ngân hàng Military Bank (Ngân Hàng Quân Đội) tại địa bàn Thừa Thiên Huế (Số 3 - Đường Hùng Vương - TP. Huế)

Sự phát triển ổn định với nhịp độ tăng trưởng cao đã giúp MB có được niềm tin của khách hàng, đối tác và nhà đầu tư. Cùng với việc mở rộng mạng lưới chi nhánh trong cả nước


LUẬN VĂN:Hạch toán chi phí sản xuất

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:hạch toán chi phí sản xuất', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn ở hệ thống ngân hàng thương mại nước ta "

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn ở hệ thống ngân hàng thương mại nước ta "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án tại công ty cho thuê tài chính I - NHN0 & PTNT

Tham khảo luận văn - đề án 'hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án tại công ty cho thuê tài chính i - nhn0 & ptnt', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty chứng khoán Mê Kông

"Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty chứng khoán Mê Kông" trình bày các nội dung chính: những lý luận chung về tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán, thực trạng và giải pháp cần thực hiện để mở rộng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Mê Kông.


Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng

Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý và sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng giai đoạn 2010 – 2012. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng.


Thực trạng và giải pháp hòan thiện thẩm định dự án đầu tư tài chính tại VPBANK Hòan Kiếm - 3

- Tiến độ của mỗi nguồn vốn nhằm đảm bảo cho dự án được thực hiện và đi vào vân hành đúng như dự kiến * Thẩm định doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận dự kiến. Trên cơ sở những phân tích về cung cầu thị trường, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, luận chứng kinh tế kỹ thuật, các báo cáo tài chính do khách hàng gửi đến,… cán bộ thẩm định cần đi sâu kiểm tra các nội dung sau: - Kiểm tra tổng chi phí, bao gồm chi phí sản xuất (chi phí...


TÁI CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỰNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Cấu trúc tài chính là sự kết hợp của nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và nguồn vốn chủ sở hữu. Hay nói cách khác, cấu trúc tài chính phản ảnh thành phần và tỉ trọng của từng nguồn vốn trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Cấu trúc tài chính thể hiện phần nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán và có thể được xem xét ở nhiều góc độ khác nhau. Nếu từ góc độ quan hệ sở hữu thì vốn kinh doanh của doanh nghiệp được hình thành từ hai nguồn là nguồn vốn chủ sở...


Luận văn tốt nghiệp "Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tài công ty quản lý bến xe Hà Tây"

Tham khảo tài liệu 'luận văn tốt nghiệp "thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tài công ty quản lý bến xe hà tây"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Hoàng Ngân

Bằng phương pháp nghiên cứu kết hợp lý luận với thực tiễn trên cơ sở phân tích các hoạt động tài chính của Công ty, đề tài nhằm phân tích thực trạng quản lý và sử dụng vốn tại công ty TNHH Hoàng Ngân. Từ đó nêu ra những kết quả đạt được và đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn tại công ty.


Tài liệu mới download

Bài tập trắc nghiệm VERB FORM
 • 17/03/2011
 • 45.266
 • 814
KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN
 • 17/04/2011
 • 21.216
 • 335

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu