Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

Nhằm giúp các bạn có trình độ chuyên môn sư phạm biết được hình thức, cấu trúc và cách viết bảng kế hoạch hoàn chỉnh,TaiLieu.VN giới thiệu Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017. Mời các bạn tham khảo,Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, Mẫu kế hoạch, Hướng dẫn cách viết bảng kế hoạch bồi dưỡng, Bảng kế hoạch bồi dưỡng
4.1 5 258
  • 5 - Rất hữu ích 34

  • 4 - Tốt 224

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Danh sách nhà cung cấp bộ phận bảo trì

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biễu mẫu quy trình sửa chữa _Bảo trì - Danh sách nhà cung cấp bộ phận bảo trì


MẪU PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định số 601/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Mẫu số: 10/TTHT-BG MẪU PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XE CƠ GIỚI CẢI TẠO

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XE CƠ GIỚI CẢI TẠO (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) …………………………… CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM (SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI) -------Số: ………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------………., Ngày ….. tháng ….. năm ….. GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XE CƠ GIỚI CẢI TẠO ...


quảng cáo

Tham khảo tài liệu 'quảng cáo', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Báo cáo kết quả Xây dựng trường học "An toàn về an ninh trật tự" năm 2014

Báo cáo kết quả Xây dựng trường học "An toàn về an ninh trật tự" năm 2014 trình bày về tinh hình đơn vị; kết quả thực hiện các nội dung, tiêu chí; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; kiến nghị, đề xuất cho viêc xây dựng trường học "An toàn về an ninh trật tự". Mời các bạn tham khảo.


TN theo ngành Đào Tạo bậc Đại Học Liên Thông_51 TN ĐH LT-P.ĐT

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'tn theo ngành đào tạo bậc đại học liên thông_51 tn đh lt-p.đt', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu quyết định Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm

Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giấy giới thiệu CBVC_30 CBVC-P.HC-TH

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'giấy giới thiệu cbvc_30 cbvc-p.hc-th', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bảng kê 301 - HS cấp sổ BHXH

Bảng kê 301 - HS cấp sổ BHXH. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....


MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

PHỤ LỤC IV BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ (Ban hành kèm theo Thông tư số 135/2012/TT-BTC ngày 15/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị)


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Sổ chi tiết vật tư hàng hóa
  • 15/03/2010
  • 53.470
  • 211

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu