Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Java Practice 2

BÀI TẬP CHƯƠNG 2  I. Bài tập 1: GCF: Phí thu gom rác thải Công ty VSMT làm nhiệm vụ thu gom rác thải của các hộ gia đình, theo các mô tả sauĐánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Java Practice 2 Java Practice 2 công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình, tin học, vi tính, Java Practice 2
4.7 5 2866
  • 5 - Rất hữu ích 1.911

  • 4 - Tốt 955

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

  1. BÀI TẬP CHƯƠNG 2  I. Bài tập 1: GCF: Phí thu gom rác thải Công ty VSMT làm nhiệm vụ thu gom rác thải của các hộ gia đình, theo các mô tả sau 1. Xe tải có thể chứa tối đa 10 tấn rác. 2. Xe tải lần lượt đến từng trạm trung chuyển rác trên tuyến đường theo thứ tự và thu rác. Khi không đủ  khả năng lấy hết rác tại 1 trạm thì nó đưa rác đến bãi đổ và quay lại để tải rác lên xe. 3. Thời gian để tải rác lên xe tại 1 điểm trung bình là 8 phút. 4. Thời gian đi và về bãi đổ rác trung bình là 30 phút,  5. Chi phí nhân công và vận tải tính theo giờ là 120000đ/h 6. Chi phí phải trả cho bãi đổ rác là 57000đ/xe Viết chương trình để ước tính chi phí phục vụ cho việc đấu thầu thu gom rác. Input: dữ liệu đầu vào là khối lượng rác tại mỗi trạm, nhập từ bàn phím. Số trạm kết thúc bởi tổ chức  nhập liệu.  Output: Tính toán và in ra số tiền dự toán chi phí thu gom rác Ví dụ: nhập vào lần lượt khối lượng rác tại các trạm theo số lượng(kg) và thứ tự sau 1765 2808 952 4206 3102 3902 1292 3985 8324 1928 4426 397 3277  Kết quả in ra:  Tổng chi phí là 910.000đ Bài tập 2: SPIP: Trình thông dịch cho 1 NNLT đơn giản ML là 1 ngôn ngữ cực kỳ đơn giản gồm 4 câu lệnh BEGIN, LET, PRINT, END. Xem đoạn mẫu CT sau BEGIN LET A = 5 LET B = 9 LET M = A + A PRINT A PRINT M LET D = M + B PRINT D END Trong đó A,B,M là các biến nhận tên từ A đến Z, chỉ nhận giá trị từ 0 đến 9 Lệnh LET cho phép gán giá trị cho biến theo đúng 2 mẫu ở ví dụ trên. Lệnh PRINT cho phép in giá trị theo sau ra màn hình. Chương trình của bạn cho phép nhập chương trình từ bàn phím, kết thúc bằng END.  Sau đó xử lý lần lượt các lệnh theo yêu cầu và in kết quả theo yêu cầu của các lệnh PRINT ra màn  hình . Ví dụ: CT trên sẽ in ra 5 10 19 , mỗi số trên 1 dòng. Giả định rằng các lệnh đều đúng cú pháp. CT chỉ kiểm tra 2 lệnh bắt đầu và kết thúc là BEGIN & END,  nếu không đúng thì in ra thông báo “lỗi cú pháp”. Lập trình JAVA – Biên soạn: 20.08.2006  ­ lanhnv@yahoo.com
  2. Bài tập 3: RandomArray: Mảng các số ngẫu nhiên Mảng các số nguyên ngẫu nhiên không trùng nhau có gia trị thực tế trong nhiều ứng dụng. (Ví dụ cần in  ra 1 bộ đề trắc nghiệm n câu theo thứ tự tùy ý để có các đề thi khác nhau) Hãy phát triển lớp RandomArray, chứa các hàm thành phần static trả về 1 mảng số nguyên ngẫu nhiên  không trùng nhau, theo các đặc điểm truyền qua đối số của hàm. HD: Tham khảo sử dụng các lớp Arrays, ArrayList, List.. Chú ý tối ưu thuật toán Các bài tập đề nghị: + Viết CT in ra các số nguyên tố từ 1 đến n + CT đổi số nguyên thập phân ra nhị phần, trình bày dạng nhóm 8 bit và ngược lại + Chuẩn hóa chuỗi họ tên. Lập trình JAVA – Biên soạn: 20.08.2006  ­ lanhnv@yahoo.com

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

Phân Tích Hệ Thống Hướng Đối Tượng, Ngôn Ngữ UML - Phạm Thị Xuân Lộc phần 10

Phân tich: Phân tích hệ thống thông tin hiện hành và đề xuất HTTT tương lai. 2. Thiết kế: Thiết kế một hệ thống tin học thỏa mãn các yêu cầu đã được đặt ra ở công đoạn trước.


Windows and How to Work Them phần 2

Of course, you can also move Mac OS X windows by dragging any "shiny gray" edge; see Figure 1-4. Tip: Here's a nifty keyboard shortcut: You can cycle through the different open windows in one program without using the mouse.


Tony Bourke Server Load Balancing phần 4

mang lại cho người sử dụng càng gần đến các máy chủ càng tốt. Ví dụ, nó sẽ làm cho tinh thần để gửi một người sử dụng ở Bắc Carolina đến một máy chủ ở thành phố New York, chứ không phải hơn là một máy chủ ở San Jose, California. 2. GSLB cung cấp khả năng dự phòng trong trường hợp trang web nào không.


KIỂU MẢNG

Mảng là một tập hợp các phần tử cố định có cùng một kiểu, gọi là kiểu phần tử. Kiểu phần tử có thể là có các kiểu bất kỳ: ký tự, số, chuỗi ký tự…; cũng có khi ta sử dụng kiểu mảng để làm kiểu phần tử c


Chương 7 - Ngắt và xử lý ngắt trong hệ 8088

Trong cách tổ chức trao đổi dữ liệu thông qua việc thăm dò trạng thái sẵn sàng của thiết bị ngoại vi nh- đã đ-ợc trình bày ở ch-ơng tr-ớc, tr-ớc khi tiến hành bất kỳ một cuộc trao đổi dữ liệu nào CPU phải để toàn bộ thời gian vào việc xác định trạng thái sẵn sàng làm việc của thiết bị ngoại vi. Trong hệ thống vi xử lý với cách làm việc nh- vậy, thông th-ờng CPU đ-ợc thiết kế chủ yếu chỉ là để phục vụ cho việc vào/ra dữ liệu và thực hiện các...


Hacker Professional Ebook part 444

Tham khảo tài liệu 'hacker professional ebook part 444', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Using a Web Service

Thiết lập thuộc tính Name của DataGrid của bạn để customersDataGrid. Thiết lập thuộc tính Name của TextBox của bạn để whereClauseTextBox, và loại bỏ các văn bản textBox1 từ các tài sản văn bản. Thiết lập thuộc tính Name của Button của bạn để getCustomersButton, và thiết lập thuộc tính Text để Nhận Khách hàng. Những điều khiển được thể hiện trong hình


User Interface Design for Programmers 2011 phần 7

Ẩn dụ nổi tiếng nhất là "phép ẩn dụ máy tính để bàn" được sử dụng trong Windows và Macintosh (xem Hình 4-1). các máy tính Nhiều công ty phần mềm có các phòng thí nghiệm kiểm tra khả năng sử dụng. Đây là lý thuyết đằng sau một phòng thí nghiệm khả năng sử dụng.


ASP.NET 4 Unleased - p 124

Tóm tắt Chương này được dành cho việc nhập các điều khiển ASP.NET. Trong phần đầu tiên, bạn được cung cấp với một tổng quan về các điều khiển đăng nhập. Bạn học được cách để tạo ra cả một trang đăng nhập và đăng ký. Tiếp theo, chúng ta xem xét từng điều khiển Đăng nhập một.


Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 3 - Bùi Văn Thành

Chương 3 Lượng tin, Entropi nguồn rời rạc thuộc bài giảng lý thuyết thông tin, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: mối liên hệ của lượng tin và lý thuyết xác suất; lượng tin riêng, lượng tin tương hỗ, lượng tin có điều kiện; entropi của nguồn rời rạc; mối quan hệ giữa lượng tin tương hỗ trung bình và entropi.


Tài liệu mới download

Quyết định số: 623/ĐVN/KTNĐ
  • 04/03/2016
  • 88.541
  • 901

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu