Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Income diversification and bank efficiency in Vietnam

Income diversification and bank efficiency in Vietnam. This study uses the DEA (Data Envelopment Analysis) method to estimate the technical efficiency index of 34 Vietnamese commercial banks in the period 2007-2015, and then it analyzes the impact of income diversification on the operational efficiency of Vietnamese commercial banks through a censored regression model - the Tobit regression model.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

Đánh giá hiệu quả của quy định về an toàn vốn tối thiểu cho các ngân hàng ở Việt Nam

Bài viết Đánh giá hiệu quả của quy định về an toàn vốn tối thiểu cho các ngân hàng ở Việt Nam trình bày: Vấn đề đặt ra là việc áp dụng các tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, mà trọng tâm là tiêu chuẩn an toàn vốn có giúp cho hệ thống ngân hàng ở Việt Nam chống lại những “cú sốc” bên ngoài và bên trong của nền kinh tế hay không? Bài viết tập trung làm rõ vấn đề này,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Cơ chế điều hành lãi suất ở Việt Nam từ năm 1990 đến nay ( tháng 10 năm 2010)

Tham khảo tài liệu 'cơ chế điều hành lãi suất ở việt nam từ năm 1990 đến nay ( tháng 10 năm 2010)', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lecture Financial reporting for managers: A value-creation perspective - Chapter 7

Chapter 7 Operating transactions - revenues, expenses, and working capital. The following will be discussed in this chapter: Income statement: disclosure and presentation; operating revenues and expenses; other revenues and expenses; interest expense, net; disposal of a business segment – discontinued operations;...


Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Mục đích của bài viết Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu là nhằm tìm hiểu thực trạng và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu.


Tập bài giảng môn Tiền tệ - Ngân hàng - Tìm hiểu các chức năng tiền tệ - 7

Khái niệm thanh toán quốc tế Thanh toán quốc tế là quá trình thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền thụ hưởng về tiền tệ phát sinh trên cơ sở các quan hệ trao đổi quốc tế giữa các chủ thể ở các quốc gia khác nhau. 2. Vai trò thanh toán quốc tế Trong thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế là khâu cuối cùng kết thúc quá trình lưu thông hàng hoá. Do vậy, quá trình thanh toán quốc tế được thực hiện tốt sẽ có tác dụng khuyến khích các nhà kinh doanh xuất...


Dearborn Trade Publishing Secure Your Financial Future Investing In Real Estate_7

Tham khảo tài liệu 'dearborn trade publishing secure your financial future investing in real estate_7', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Campaign money and public finance_1

Tâm lý Tiền tệ và Tài chính công hình ảnh Cuốn sách này các giấy tờ chính của Schmolders Gunter (1903-1991), một nhà tiên phong trong tâm lý học kinh tế cho lần đầu tiên trong ngôn ngữ tiếng Tài liệu kết hợp xem xét về tâm lý trong phân tích kinh tế của tại một thời điểm khi khoảng cách giữa hai ngành là lớn hơn nhiều hơn ngày hôm nay. Nghiên cứu về tâm lý tài chính, là quan tâm đặc biệt và lâu dài, ảnh hưởng đến rất nhiều về kinh tế lục địa. ...


Kiểm toán hoạt động ngân hàng

Kho tiền phải đầy đủ các phương tiện để chống mối mọt, ẩm mốc, cháy nổ, trộm cắp - vị trí kho quĩ - Hệ thống khoá: 3 chìa, phân tách chức năng: Thủ quĩ, kế toán, Giám đốc - Tiền phải được sắp xếp khoa học - Giới hạn người không có trách nhiệm tiếp xúc với tiền - Ra vào kho tiền không được mang túi - Những bó tiền kiểm đếm của thủ quĩ nào phải có tem riêng của thủ quĩ đó dán niêm phong ...


IT'S ALL ABOUT YOU 2011 ANNUAL REPORT

Since it was established, the Federal Reserve has worked with the private sector to improve the eff iciency and cost-effectiveness of the check- col lection system. Toward that end, the Federal Reserve and the banking industry developed bank routing numbers in the 1940s. These numbers are still printed on checks to identify the institution on which a check is drawn and to which the check must be presented for payment. In the 1950s, the magnetic ink character recognition (MICR) system for encod- ing pertinent data on checks was developed so that the data could be read electronically. The MICR system contributed signif...


Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của Sở giao dịch, chi nhánh

Nội dung và phạm vi hoạt động của Ngân hàng thương mại 2.2.1. Huy động vốn: Các ngân hàng thương mại huy động vốn dưới các hình thức: - Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng. - Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Lịch sử vàng thế giới
 • 09/05/2011
 • 28.184
 • 785
QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG part 9
 • 07/06/2011
 • 17.412
 • 935
Accounting Cycle Exercises II
 • 04/12/2012
 • 44.077
 • 180

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu