Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hướng dẫn lập trình cơ bản với Android - Phần 5: Bài tập thực hành

Tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Bài tập thực hành, giao diện chương trình, cây thư mục, chỉnh sửa code,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

B3: Bên khung Package Explore bên trái đi tới thư mục res, bạn sẽ thấy có 3 thư
mục con:

- drawable: thư mục chứa các hình ảnh để làm icon hoặc tài nguyên cho giao
diện...
- layout: chứa các file xml để thiết kế giao diện.

- values: chứa các giá trị sử dụng trong ứng dụng được bạn định nghĩa, như các
dòng ký tự (string), các màu (color), các themes...
B4:Vào thư mục layout, chọn file main.xml và gõ đoạn code sau vào thay cho toàn
bộ nội dung có sẵn (Eclipse hỗ trợ kéo thả cho xml nhưng theo mình không nên sử
dụng):
Mã:

Trong đoạn XML này chúng ta khai báo một Linear Layout với 2 thành phần con
của nó là 1 Edit Text (dùng để gõ xâu ký tự) với 1 Text View (hiển thị xâu ký tự).
Linear Layout được khai báo với từ khóa orientation nhằm chỉ ra chiều sắp xếp của
2 thành phần con là chiều dọc. Còn với layout_width, layout_height các bạn có thể
cho giá trị bằng "fill_parent" hoặc "wrap_content" để thông báo thành phần này sẽ
có chiều rộng (dài) phủ đầy thành phần cha hoặc chỉ vừa bao đủ nội dung.
Trong Edit Text và Text View các bạn có thể thấy có từ khóa id, từ khóa này cho
phép khai báo id của các thành phần để lấy về trong code (sẽ đề cập sau).
Ngoài ra từ khóa hint trong Edit Text cho phép hiện ra phần nội dung mờ khi Edit

Text vẫn chưa có ký tự nào. "@string/edit_hint" thông báo lấy trong file
strings.xml xâu có tên là edit_hint.
Còn textColor của Text View thì thông báo đoạn ký tự sẽ được hiển thị với màu
lấy trong file colors.xml, textSize chỉ ra cỡ chữ bằng 28 pixel và typeface chỉ ra
kiểu chữ là monospace
B5:Vẫn trong thư mục res, vào values và chọn file strings.xml. Bố sung thêm dòng
định nghĩa cho edit_hint như sau:
Mã:


Hello World, Example!
Example 1
Enter the work
here

B6:Trong thư mục values, tạo file colors.xml (chuột phải vào thư mục, chọn New > Android XML File, và lưu ý chữ s, không phải là color.xml). Gõ nội dung cho
file như sau:
Mã:


#ff3300

OK, vậy là bạn đã tạo một màu mới cho dòng chữ sẽ được hiển thị trong Text
View (ff3300 là mã hexa của màu đỏ). Thực chất bạn hoàn toàn có thể gõ thẳng
Mã:
android:textColor="#ff3300"
trong file main.xml mà không cần tạo mới file colors.xml, nhưng mục đích của
XML trong Android chính là để hỗ trợ nâng cấp chỉnh sửa dễ dàng. Nếu sau này
bạn muốn sửa màu của dòng text thì chỉ cần vào colors.xml thay đổi thay vì mò
mẫm trong main.xml (có thể rất dài nếu giao diện phức tạp).
Các thành phần trên mới chỉ là các phần cơ bản của XML. Ngoài ra các bạn có thể

khai báo thêm về Animation, Style và Theme (phức tạp hơn nhiều nên mình không
giới thiệu trong phần cơ bản này).

B7: Vậy là chúng ta đã hoàn thiện phần giao diện với XML, giờ đến viết code để
xử lý các sự kiện cho các thành phần:
=> vào thư mục src (source code của project) => at.exam => Example.java, gõ nội
dung code sau vào:
Mã:
package at.exam;
import
import
import
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.os.Bundle;
android.view.KeyEvent;
android.view.View;
android.view.View.OnKeyListener;
android.widget.EditText;
android.widget.TextView;

public class Example extends Activity {
/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
//Thiết lập giao diện lấy từ file main.xml
setContentView(R.layout.main);
//Lấy về các thành phần trong main.xml thông
qua id
final EditText edit = (EditText)
findViewById(R.id.edit_text);
final TextView text = (TextView)
findViewById(R.id.text_view);
//Thiết lập xử lý cho sự kiện nhấn nút giữa của
điện thoại
edit.setOnKeyListener(new OnKeyListener() {
@Override

public boolean onKey(View v, int keyCode,
KeyEvent event) {
if (event.getAction() ==
KeyEvent.ACTION_DOWN
&& keyCode ==
KeyEvent.KEYCODE_DPAD_CENTER) {
text.setText(edit.getText().toString());
edit.setText("");
return true;
}
else {
return false;
}
}
});
}
}

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

Lecture Software construction - Lab 9: Java programming with SWING GUI Builder - Part III

In this chapter, the following content will be discussed: Problem: positioning, resizing; containers with layout; preferred size of components; other layouts; problem with layout managers; solution: composite layout; event-driven programming; java event hierarchy; listening for events.


Art of Surface Interpolation-Chapter 5:Solving special tasks In the next sections there are examples of interpolation problems,

Tham khảo tài liệu 'art of surface interpolation-chapter 5:solving special tasks in the next sections there are examples of interpolation problems,', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo Trình CIs+ part 105

Tham khảo tài liệu 'giáo trình cis+ part 105', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P24

Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P24:Those of us who are Microsoft developers can't help but notice that .NET has received a fair amount of visibility over the last year or so. This is quite surprising considering that for most of this period, .NET has been in its early infancy and beta versions. I can't remember any unreleased product that has caused this much interest among developers. And that's really an important point, because ignoring all the hype and press, .NET really is a product for developers, providing a great foundation for building all types of applications....


Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Lập trình giao diện (GUI) - TS. Nguyễn Thị Hiền

Nội dung được trình bày trong bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java về "Lập trình giao diện (GUI)" gồm: Giới thiệu thiết kế GUI trong java, các thành phần cơ bản (component), đối tượng khung chứa (container), bộ quản lý trình bày (layout manager).


Cách cấu trúc một chương trình Java phần 3

Đoạn mã sau đây mô tả phương thức ghi đè. Ở đây ta dùng từ khoá “this” biểu thị đối tượng hiện hành, trong khi đó ‘super’ được sử dụng để chỉ đối tượng lớp cha. Phương thức ghi đè không phải là phương thức tĩnh (static).


Setting Up LAMP Getting Linux, Apache, MySQL, and PHP Working Together phần 4

Điều này sẽ tạo ra một tarball chứa các tập tin chỉ mới hơn so với sao lưu đầy đủ cuối cùng (vào ngày Chủ nhật) là sao lưu gia tăng của bạn. Tiếp theo, bạn sẽ sử dụng các lệnh tương tự như kịch bản sao lưu đầy đủ để xóa bất kỳ tập tin cũ, nhưng thời gian này bạn muốn xóa các tập tin chỉ gia tăng lớn tuổi hơn một tuần. Vì vậy, sử dụng lệnh sau đây:


Lập trình C trên Windows: Thư viện đồ họa GDI (Graphics Device Interface)

Tham khảo bài thuyết trình 'lập trình c trên windows: thư viện đồ họa gdi (graphics device interface)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Kỹ thuật và thủ thuật lập trình hướng đối tượng PHP - Tập 2: Phần 1 - Nguyễn Minh, Lương phúc

Kỹ thuật và thủ thuật lập trình hướng đối tượng PHP - Tập 2: Phần 1 gồm nội dung chương 7, 8, 9. Nội dung phần này trình bày các nội dung: Làm việc với cơ sở dữ liệu và SQL, làm việc với XML, làm việc với các Cookie, Sessiơn và Header.


Software Engineer (P24)

Tham khảo tài liệu 'software engineer (p24)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

ALGORITHMS phần 9
 • 16/10/2011
 • 38.173
 • 633
Học Actionscript 3.0 - p 27
 • 30/11/2010
 • 32.171
 • 784
cisco avvid ip telephony phần 4
 • 03/11/2011
 • 81.675
 • 450

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu