Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hướng dẫn lập trình cơ bản với Android - Phần 20: Tạo cơ sở dữ liệu trên Android

Tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo cơ sở dữ liệu trên Android, các bước thực hiện với CSD, thêm giá trị vào CSDL,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Các bước thực hiện với CSDL:
1. Tạo 1 CSDL ( thông thường chỉ cần làm 1 lần )
2. Mở CSDL đó
3. Thêm giá trị vào trong table
4. Truy vấn.
5. Đóng CSDL
1. Tạo cơ sở dữ liệu.
Đầu tiên các bạn add 1 class DBAdapter để xử lý tất cả các thao tác liên quan đến
CSDL.
Mã:
public static final String KEY_ID = "_id";
public static final String KEY_NAME = "name";
private DatabaseHelper mDbHelper;
private SQLiteDatabase mDB;
private static final String DATABASE_CREATE =
"create table users (_id integer primary key
autoincrement, "
+ "name text not null);";
private static final String DATABASE_NAME =
"Database_Demo";
private static final String DATABASE_TABLE =
"users";
private static final int DATABASE_VERSION = 2;
private final Context mContext;
Tạo 1 lớp bên trong DBAdapter được extend từ lớp SQLiteOpenHelper, override 2
phương thức onCreate() và onUpgrade() để quản lý việc tạo CSDL và version của
CSDL đó.

Mã:
private static class DatabaseHelper extends
SQLiteOpenHelper{
public DatabaseHelper(Context context,
String name,
CursorFactory factory, int
version) {
super(context, name, factory, version);
// TODO Auto-generated constructor stub
}
@Override
public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
// TODO Auto-generated method stub
db.execSQL(DATABASE_CREATE);
}
@Override
public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int
oldVersion, int newVersion) {
// TODO Auto-generated method stub
Log.i(TAG, "Upgrading DB");
db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS
users");
onCreate(db);
}
}
2. Mở CSDL :
Mã:
public DBAdapter open()
{
mDbHelper = new DatabaseHelper(mContext,
DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
mDB = mDbHelper.getWritableDatabase();
return this;
}
3. Thêm giá trị vào CSDL

Mã:
public long createUser(String name){
ContentValues inititalValues = new
ContentValues();
inititalValues.put(KEY_NAME, name);
return mDB.insert(DATABASE_TABLE, null,
inititalValues);
}
4. Truy vấn
Bạn có thể get toàn bộ data hoặc có thể get data theo ID ( tiện cho việc chỉnh sửa
hay cập nhật thông tin của từng bản ghi).
Mã:
public Cursor getAllUsers(){
return mDB.query(DATABASE_TABLE, new
String[] {KEY_ID, KEY_NAME}, null, null, null, null,
null);
}
Còn rất nhiều các thao tác như sửa, xóa, update.... bản ghi, các bạn có thể tự phát
triển.
Tất cả các chức năng đó đều được cung cấp bởi lớp SQLiteDatabase, các bạn chỉ
cần cụ thể hóa bằng các câu truy vấn là được.
5. Đóng CSDL
Mã:
public void close(){
mDbHelper.close();
}
6. Sử dụng CSDL
Để test CSDL mà bạn vừa tạo, các bạn có thể thêm 1 vài dòng code để thêm 1 user
và hiển thị CSDL lên màn hình thông qua lớp Activity ban đầu:
Ở đây mình create 1 user thông qua câu lệnh mDB.createUser("Username"); sau
đó
Mã:
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.main);
mDB = new DBAdapter(this);
mDB.open();
mDB.createUser("Do Minh Thong");
getData();
}
private void getData(){
mCursor = mDB.getAllUsers();
startManagingCursor(mCursor);
String[] from = new String[]{DBAdapter.KEY_NAME};
int[] to = new int[] {R.id.text1};
SimpleCursorAdapter users = new
SimpleCursorAdapter(this, R.layout.users_row, mCursor,
from, to);
setListAdapter(users);
}
Kết quả :

Sourcecode đầy đủ : http://www.mediafire.com/?yzw2d1ijymo
Bài này là bài cơ sở để mình viết tiếp Phần 7 : ContentProvider , các bạn chú ý
theo dõi nhé

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

Dynamic HTML in Netscape Communicator

Navigator 4 from Netscape, which is part of the Communicator product suite, includes three new areas of functionality that taken together give you Dynamic HTML. The three components of Dynamic HTML are style sheets, content positioning, and downloadable fonts. Used together, these three components give you greater control over the appearance, layout, and behavior of your web pages.


Migrating to Drupal 7

Author Trevor James Reviewers Anutosh Ghosh Sammy Spets Indexer Acquisition Editor Andrew Duckworth Production Coordinator Commissioning Editor Harsha Bharwani Cover Work Technical Editor Vrinda Amberkar Prachali Bhiwandkar Prachali Bhiwandkar Hemangini Bari Project Coordinator Esha Thakker Proofreader Aaron Nash


Interface

Interface provides about Interface, Interface definition, Interface contents, Access level, Framework interfaces, Custom interface, Implementing interface, Interface reference, Implementation by multiple classes, Generic code.


Tích hợp liên tục trong phương pháp phát triển linh hoạt (agile)

Tìm hiểu các phương pháp agile, tích hợp liên tục và hướng kiểm thử giúp ích cho việc thiết kế và phát triển các hệ thống phức tạp như thế nào Martin R. Bakal, Quản lý cung ứng toàn cầu, Công nghiệp điện lực, IBM Jennifer Althouse, Trưởng nhóm bán các sản phẩm hệ thống, IBM Paridhi Verma, Quản lý thị trường, Công nghiệp điện lực và di động, IBM Tóm tắt: Bài viết này tìm hiểu phương pháp phát triển linh hoạt (agile development), tích hợp liên tục (continuous integration...


MultiBooks - Tổng hợp IT - PC part 48

Tham khảo tài liệu 'multibooks - tổng hợp it - pc part 48', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Điều khiển lập trình - Chương 2

CẤU TRÚC VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA PLC NG I. CẤU TRÚC CỦA MỘT PLC: Bộ điều khiển lập trình (PLC: Programmable Logic Controller) được thiết kế nhằm thay thế phương pháp điều khiển truyền thống dùng rơle và ng ng thiết bị rời cồng kềnh. Nó tạo ra một khả năng điều ng nh. khiển thiết bị dễ dàng và linh hoạt dựa trên việc lập ng trình trên các lệnh logic cơ bản


TẬP TIN

Tham khảo tài liệu 'tập tin', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Understanding Conversion Operators

Chuyển đổi sử dụng sự hiểu biết Đôi khi nó là cần thiết để chuyển đổi một biểu hiện của một loại thành khác. Ví dụ, phương pháp sau đây là tuyên bố với một tham số tăng gấp đôi duy nhất: lớp Ví dụ (static void công MyDoubleMethod (hai tham số)


Hiển thị tên bạn trong khay đồng hồ

Tham khảo tài liệu 'hiển thị tên bạn trong khay đồng hồ', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


C#Your visual blueprint for building .NET applications phần 6

KẾT QUẢ: Khai báo thông tin cấu trúc và không gian tên System.Runtime.InteropServices đảm bảo rằng bạn có thể chạy chương trình của bạn. Sau khi bạn khai báo cấu trúc của bạn, bạn có thể nhập vào các cấu trúc xây dựng.


Tài liệu mới download

Quyết định số: 623/ĐVN/KTNĐ
 • 04/03/2016
 • 88.541
 • 901

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Lập trình Androi part 37
 • 19/09/2010
 • 18.732
 • 188
lập trình android (phần 4)
 • 19/11/2010
 • 49.600
 • 529
Secure PHP Development- P38
 • 08/12/2010
 • 69.946
 • 401
Mobile Web Development phần 8
 • 23/10/2011
 • 96.219
 • 787

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu