Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hướng dẫn lập trình cơ bản với Android - Phần 15: Bài tập thực hành

Tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Bài tập thực hành, chỉnh sửa code, tạo BroadCast Receiver,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

B6: Tạo BroadCast Receiver để nhận Intent mà Activity2 gửi tới -> Tạo 1 file
Receiver.java trong at.exam -> Nội dung:
Mã:
package at.exam;
import
import
import
import

android.content.BroadcastReceiver;
android.content.Context;
android.content.Intent;
android.widget.Toast;

public class Receiver extends BroadcastReceiver{
@Override
public void onReceive(Context context, Intent
intent) {
long value = intent.getLongExtra("new
value", -10) + 10;
Toast toast = Toast.makeText(context,
"Broadcast Receiver catch an Intent"
+ " \n" + "The value is stored in
the Intent is "
+ String.valueOf(value),
Toast.LENGTH_LONG);
toast.show();
}
}
Code không hề khó hiểu, và mình cũng đã add comment. Chỉ cần lưu ý ở đây là
Toast là lớp để hiển thị một thông báo đơn giản trong 1 khoảng thời gian cố định,
và ko thể thay đổi thời gian này T_T (why???) chỉ có thể chọn giữa
LENGTH_SHORT với LENGTH_LONG
B7: Bổ sung thêm thông tin về component mới vào AndroidManifest.xml:

Mã:Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

CHƯƠNG 4 : HÀM CHƯƠNG TRÌNH VÀ CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình viết bằng ngôn ngữ C gồm 1 dãy các hàm trong đó có 1 hàm chính là main và chương trình bắt đầu từ main.


Professional Softs Links part 12

Tham khảo tài liệu 'professional softs links part 12', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng kiểu dữ liệu sơ cấp trong ngôn ngữ lập trình p8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng kiểu dữ liệu sơ cấp trong ngôn ngữ lập trình p8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


GIAO THỨC H.248 - Phần 3

Chi tiết về các lệnh Lệnh ADD ADD ( TerminationID [, MediaDescriptor] [, EventsDescriptor] [, EventBufferDescriptor] [, SignalsDescriptor] [, AuditDescriptor] )


Hướng dẫn lập trình cơ bản và nâng cao với Android 13

Theo định nghĩa của Google, Intent là một miêu tả về một hoạt động cần được thực hiện. Còn nói một cách đơn giản và dễ hiểu hơn, Intent là một cơ cấu cho phép truyền thông điệp giữa các thành phần của 1 ứng dụng và giữa các ứng dụng với nhau. Các thuộc tính của Intent: - action: là hành động được thực hiện, vd : ACTION_VIEW, ACTION_MAIN - data: là dữ liệu sẽ được xử lý trong action, thường được diễn tả là một Uri (Uniform Resource Identifier, tham khảo http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform...rce_Identifier để hiểu rõ thêm chi...


Giáo Trình CIs+ part 13

Tham khảo tài liệu 'giáo trình cis+ part 13', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Hướng dẫn SolidWorks 2001_8

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn solidworks 2001_8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lập trình game cho điện thoại di động part 8

Tham khảo tài liệu 'lập trình game cho điện thoại di động part 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Network Congestion Control Managing Internet Traffic phần 6

có lý do để hy vọng rằng RED (hoặc một số hình thức khác của hoạt động quản lý hàng đợi) đã được triển khai rộng rãi, và việc sử dụng nó đang phát triển. Trong bất kỳ trường hợp nào, không có đề nghị IETF khác cho hoạt động quản lý hàng đợi đến nay


Bài giảng lập trình mạng - Nguyễn Cao Đạt

Cung cấp kiến thức nền tảng về lập trình mạng (Client/Server). – Cung cấp kỹ năng lập trình mạng trên các môi trường phát triển phần mềm trực quan như VC++, JBuilder. – Nắm vững các giao thức cấp ứng dụng của các ứng dụng phổ biến như DNS, E-mail, FTP, HTTP,... để có khả năng lập trình các ứng dụng mạng.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

5 chiêu 'khóa miệng' PC
 • 29/04/2011
 • 50.120
 • 982
Learning Objective-C 2.0
 • 16/01/2013
 • 13.135
 • 447
Visual Basic 6 - chương 11
 • 13/06/2011
 • 77.134
 • 139

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu