Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hướng dẫn lập trình cơ bản với Android - Phần 13: Giới thiệu Intent

Tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về Intent, các thuộc tính của Intent, phân loại Intent, một số action thường sử dụng trong Intent,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Trong bài này mình sẽ đi sâu nói rõ về Intent, phần cơ bản và đóng vai trò rất
quan trọng trong lập trình ứng dụng Android.
Khái niệm về Intent:

Theo định nghĩa của Google, Intent là một miêu tả về một hoạt động cần được
thực hiện. Còn nói một cách đơn giản và dễ hiểu hơn, Intent là một cơ cấu cho
phép truyền thông điệp giữa các thành phần của 1 ứng dụng và giữa các ứng dụng
với nhau.
Các thuộc tính của Intent:
- action: là hành động được thực hiện, vd : ACTION_VIEW, ACTION_MAIN
- data: là dữ liệu sẽ được xử lý trong action, thường được diễn tả là một Uri
(Uniform Resource Identifier, tham khảo
http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform...rce_Identifier để hiểu rõ thêm chi tiết).
VD:
ACTION_VIEW content://contacts/people/1 - Hiển thị thông tin về người với mã
danh 1
ACTION_DIAL content://contacts/people/1 - Hiển thị màn hình gọi đến người với
mã danh 1
ACTION_DIAL tel:123 - Hiển thị màn hình gọi với số gọi là 123
Ngoài ra còn có 1 số thuộc tính mà ta có thể bổ sung vào Intent:
- category: bổ sung thêm thông tin cho action của Intent. VD:
CATEGORY_LAUNCHER thông báo sẽ thêm vào Launcher như là một ứng dụng

top-level
- type: chỉ rõ kiểu của data
- component: chỉ rõ thành phần sẽ nhận và xử lý intent. Khi thuộc tính này được
xác định thì các thuộc tính khác sẽ trở thành thuộc tính phụ.
- extras: mang theo đối tượng Bundle chứa các giá trị bổ sung.
VD:
ACTION_MAIN và CATEGORY_HOME: trở về màn hình Home của Android (khi
bấm nút Home của di động)
Phân loại Intent:
Intent được chia làm 2 loại:
- Explicit Intents: intent đã được xác định thuộc tính component, nghĩa là đã chỉ
rõ thành phần sẽ nhận và xử lý intent. Thông thường intent dạng này sẽ không bổ
sung thêm các thuộc tính khác như action, data. Explicit Intent thương được sử
dụng để khởi chạy các activity trong cùng 1 ứng dụng.
- Implicit Intents: Intent không chỉ rõ component xử lý, thay vào đó nó bổ sung
thông tin trong các thuộc tính. Khi intent được gửi đi, hệ thống sẽ dựa vào những
thông tin này để quyết định component nào thích hợp nhất để xử lý nó.
VD:
ACTION_DIAL tel:123 thông thường sẽ được hệ thống giao cho activity Phone
Dialer mặc định của Android xử lý.
Một số action thường sử dụng trong Intent:
ACTION_ANSWER - mở Activity để xử lý cuộc gọi tới, thường là Phone Dialer của
Android
ACTION_CALL - mở 1 Phone Dialer (mặc định là PD của Android) và ngay lập tức
thực hiện cuộc gọi dựa vào thông tin trong data URI
ACTION_DELETE - mở Activity cho phép xóa dữ liệu mà địa chỉ của nó chứa trong
data URI
ACTION_DIAL - mở 1 Phone Dialer (mặc định là PD của Android) và điền thông tin
lấy từ địa chỉ chứa trong data URI

ACTION_EDIT - mở 1 Activity cho phép chỉnh sửa dữ liệu mà địa chỉ lấy từ data
URI
ACTION_SEND - mở 1 Activity cho phép gửi dữ liệu lấy từ data URI, kiểu của dữ
liệu xác định trong thuộc tính type
ACTION_SENDTO - mở 1 Activity cho phép gửi thông điệp tới địa chỉ lấy từ data
URI
ACTION_VIEW - action thông dụng nhất, khởi chạy activity thích hợp để hiển thị
dữ liệu trong data URI
ACTION_MAIN - sử dụng để khởi chạy 1 Activity

OK, lý thuyết như thế là đã tạm ổn. Giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần thực hành để
hiểu rõ cách sử dụng Intent. Như đã nêu ở trên, Intent chia làm 2 loại: explicit
intent và implicit intent. Mỗi loại Intent sẽ có cách cài đặt và sử dụng khác nhau.
Using Explicit Intents
Yêu cầu: Xây dựng chương trình gồm 2 Activity. Activity1 là Activity chạy ban
đầu lúc khởi động ứng dụng, cho phép nhập vào 1 giá trị, cho phép khởi chạy
Activity2 và gửi giá trị này tới Activity2. Activity2 sẽ nhận và hiển thị giá trị, rồi
lại gửi giá trị này tới 1 BroadcastReceiver. Cơ chế gửi và khởi chạy Activity sử
dụng thông qua Intent.
B1: Khởi tạo project: File -> New -> Android Project
Project name: Explicit Intent Example
Build Target: Chọn Android 1.5
Application name: Explicit Intent Example
Package name: at.exam
Create Activity: Activity1
=> Kích nút Finish.
B2: Tạo giao diện cho Activity1 -> res\layout\main.xml chuyển tên thành
activity1_layout.xml
Mã:


Layout cho Activity1 bao gồm 1 LinearLayout chứa 1 TextView, 1 EditText để
nhập giá trị (đã giới hạn kiểu nhập là number), và 1 RelativeLayout có 1 Button để
khởi chạy Activity2. Mình sử dụng RelaytiveLayout để có thể xếp Button này
xuống phía cuối của giao diện.

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

Lecture Programming C# - Chapter 10: Binding

Objectives of lecture chapter 10: Discuss type compatibility in the presence of inheritance, contrast ways to bind method call, cover details of dynamic binding, use sealed to prevent inheritance and method overriding.


Bài 10: Chuỗi

Mục tiêu bài học: Giải thích biến và hằng chuỗi. Giải thích con trỏ đến chuỗi. Thực hiện các thao tác nhập/xuất chuỗi. Giải thích các hàm thao tác chuỗi. Giải thích cách thức truyền mảng vào hàm. Mô tả cách thức sử dụng chuỗi như các đối số của hàm.


Designing Enterprise Applicationswith the J2EETM Platform 2nd phần 1

Đây cũng được trong một khung cảnh học tập trong The Art Of Khối lượng lập trình máy tính 2 của Knuth. Văn bản của mình thảo luận về các hành vi tiệm cận của các thuật toán lũy thừa khác nhau, kiến thức này là cơ bản để phát triển một thư viện toán học của việc sử dụng linh hoạt.


Building a Web Site For Dummies, 4th Edition

An effective Web site is the key to success for every venture from class reunions to major corporations. And since Web technology changes rapidly, Building a Web Site For Dummies, 4th Edition is fully updated for the cutting-edge tools and trends. If you need to build and maintain a Web site, even if your experience is severely limited, this book makes it easy and fun.


Practical PHP and MySQLBuilding Eight Dynamic Web Applications phần 10

Khi bạn sử dụng khách hàng, thông báo lỗi được hiển thị trong một cửa sổ pop-up Javascript hộp một tính năng tốt đẹp trong HTML_QuickForm. Với hình thức đầy đủ và xác nhận gia tăng, thêm mã để xác định hình thức được xử lý như thế nào:


Vẽ kỹ thuật với AutoCad 2004 - Chương 5

Các lệnh ghi và hiệu chỉnh kích th-ớc Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2004 5.1. Khái niệm 5.1.1. Các thành phần của kích th-ớc Ghi kích th-ớc là một phần không thể thiếu trong mỗi bản vẽ kỹ thuật. Tuỳ thuộc các tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn quốc gia cách thể hiện đ-ờng ghi kích th-ớc có thể cũng có các khác biệt. Ch-ơng này chủ yếu trình bày các lệnh liên qua đến việc ghi, hiệu chỉnh và định nghĩa lại các biến ghi kích th-ớc cho phù hợp với từng yêu cầu cụ thể. Các thành phần chủ yếu nhất...


Wrox’s ASP.NET 2.0 Visual Web Develope 2005 Express Edition Starter Kit phần 8

và bạn có thể sử dụng các điều khiển tương tự như để hiển thị dữ liệu. Trong ứng dụng ppq, người dùng không cần phải cập nhật dữ liệu, nhưng các quản trị viên trang web có thể để cập nhật các trình đơn và giá cả. Trong chương này,


Bài giảng Lập trình trên thiết bị di động: Chương 3 (Phần 2) - ThS. Phan Nguyệt Minh

Trong chương 3 (Phần 3) này, chúng ta sẽ xem xét các thành phần giao diện người dùng khác nhau của màn hình Android. Chương này cũng bao gồm các hướng dẫn để làm cho một thiết kế giao diện tốt hơn và cũng giải thích làm thế nào để thiết kế một giao diện người dùng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.


Lecture Software engineering - Chapter 9: Architectural design

Chapter 9: Architectural design. Methods required to create “coherent, well-planned representations” of the data and architectural layers of the design model are presented in this chapter. The objective is to provide a systematic approach for the derivation of the architectural design - the preliminary blueprint from which software is constructed.


Bonus Reference VB.NET Functions and Statements

This bonus reference describes the functions and statements that are supported by Visual Basic .NET, grouped by category. When you’re searching for the statement to open a file, you probably want to locate all file I/O commands in one place. This is exactly how this reference is organized. Moreover, by grouping all related functions and statements in one place, I can present examples that combine more than one function or statement.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Beyond Java
 • 21/01/2013
 • 75.859
 • 458
Simply JavaScript phần 8
 • 26/10/2011
 • 50.246
 • 1.000
Pro ASP.NET MVC Framework phần 1
 • 03/09/2011
 • 75.290
 • 662

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu