Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giấy ủy quyền bằng Tiếng Anh

Giấy ủy quyền bằng tiếng Anh - Letter of authorization - dành cho cá nhân khi giao nhận chứng từ. Giấy ủy quyền bản song ngữ quy định rõ người ủy quyền và người được ủy quyền phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với công việc đã ủy quyền. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Giấy ủy quyền bằng Tiếng Anh Giấy ủy quyền bằng Tiếng Anh Giấy ủy quyền bằng Tiếng Anh, Giấy ủy quyền, Giấy ủy quyền bản song ngữ, Thủ tục hành chính, Thủ tục làm giấy ủy quyền
4.7 5 395
 • 5 - Rất hữu ích 271

 • 4 - Tốt 124

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

GIẤY ỦY QUYỀN/LETTER OF AUTHORIZATION
V/v giao, nhận chứng từ/Delivering and receiving payment document
TP. Hồ Chí Minh, dated:..................................


Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005.
Pursuant to the Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam issued on 2005Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.
Pursuant to current Laws.

I/ BÊN ỦY QUYỀN/Mandator (“hereinafter referred to as “We”)
Họ và tên/Full Name:.................................................................................................................................
Số Hộ chiếu/CMND:..................................................................................................................................
Passport/ID Number :................................................................................................................................
Ngày cấp/Dated:............................................................ Nơicấp/Issued at:.............................................
Quốc tịch/Nationality:...............................................................................................................................
Địa chỉ thường trú/ermanent Address:.......................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Địa chỉ thư điện tử/E-mail Address............................................................................................................
Là chủ tài khoản số:...................................................................................................................................
Being the owner of Account Number(s):....................................................................................................
II/ Bên được ủy quyền (Bên B)/Authorized Party (hereinafter referred to as “Party B”):
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN/Securities Company:..............................................................................
Người đại diện/Representative:..................................................................................................................
Chức vụ/Position:......................................................................................................................................
Địa chỉ/Address:.........................................................................................................................................
Điện thoại/Phone Number:........................................................................................................................
Số Fax/Fax Number:..................................................................................................................................
III/ Nội dung ủy quyền/ Content of Authorization:


Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện việc giao, nhận các giấy tờ thanh toán giao dịch liên quan

đến các tài khoản tiền gửi của bên A mở tại các Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam./Party A authorizes Party B to deliver and receive all payment documents related
to Party A’s accounts opened at all branches of the Bank for Investment and Development of
Vietnam JSC
(BIDV).


Bên B được ủy quyền lại cho các nhân viên của bên B để thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên.
Party B’s staffs are allowed to conduct above authorization contents.Bên B có trách nhiệm thông báo danh sách các nhân viên thực hiện nội dung trên cho Chi nhánh
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nam Kỳ Khởi Nghĩa./Party B has to inform BIDV - Nam
Ky Khoi Nghia branch of specific staffs to conduct above authorization contents.

IV/ Thời hạn ủy quyền/ Period of Authorization:


Giấy ủy quyền này không hủy ngang và có hiệu lực từ ngày ký đến ngày đăng ký lại./This
Authorization is irrevocable and effective as from the signing date to the date of re-registration.Giấy ủy quyền này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ một bản có hiệu lực như nhau.
Trong trường hợp có sự hiểu không đồng nhất giữa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thì tiếng
Việt được ưu tiên./This Authorization shall be made into two (02) copies. Each party keeps one
(01) copy of equal validity. In case of having any conflict between Vietnamese and English
language, Vietnamese shall be prevailed.
Bên ủy quyền
The Mandator

Bên được ủy quyền
For and on Behalf of the Authorized Party

Xác nhận của Phòng Giao dịch KH Cá nhân/Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Confirmation of Individual Service Division or the relevant departments

Tài liệu cùng danh mục Thủ tục hành chính

Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,...

Tham khảo tài liệu 'giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các trường hợp do thủ tướng chính phủ quyết định theo đề nghị của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ,...', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Ký hợp đồng cộng tác giữa Giám đốc Trung tâm với cộng tác viên, mã số hồ sơ 142762

Tham khảo tài liệu 'ký hợp đồng cộng tác giữa giám đốc trung tâm với cộng tác viên, mã số hồ sơ 142762', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thủ tục giám định khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp từ lần hai mã số hồ sơ 148119

Tham khảo tài liệu 'thủ tục giám định khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp từ lần hai mã số hồ sơ 148119', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở (ở nông thôn) (Trong trường hợp trên

Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở (ở nông thôn) (Trong trường hợp trên địa bàn huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng thì người tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn khác hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong ngày...


Thay đổi nơi nhận trợ giúp kinh phí đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi

Tham khảo tài liệu 'thay đổi nơi nhận trợ giúp kinh phí đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đăng ký màu sơn xe Taxi, biểu trưng của doanhnghiệp và số điện thoại giao dịch

Tham khảo tài liệu 'đăng ký màu sơn xe taxi, biểu trưng của doanhnghiệp và số điện thoại giao dịch', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp và điều chỉnh số nhà

Tham khảo tài liệu 'cấp và điều chỉnh số nhà', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Xét, cấp học bổng chính sách

Trình tự thực hiện: - Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Mục I của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008, sau khi nhập trường, học sinh, sinh viên nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Mục III của Thông tư này cho Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nếu học ở cơ sở dạy nghề). Theo định kỳ xét, cấp học bổng chính sách quy định tại điểm b khoản 2 Mục V của Thông tư này, học sinh, sinh viên gửi tới...


Đăng ký thành lập Doanh nghiệp đối với công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty tnhh 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đăng ký thay đổi địa chỉ đối với tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi địa chỉ đối với tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Biomaterials in Orthopedics
 • 29/01/2013
 • 11.039
 • 190

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Thủ tục đăng ký kinh doanh
 • 04/04/2013
 • 33.243
 • 426

Danh mục tài liệu