Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 1 P8

Gale Encyclopedia of American Law Volume 1 P8 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 1 P8 Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 1 P8 Từ điển ngành luật, thuật ngữ pháp lý, luật pháp Hoa Kỳ, các đạo luật, điều khoản pháp lý, luật dân sự, luật liên bang, văn bản pháp luật, tài liệu pháp lý.
4.1 5 2587
 • 5 - Rất hữu ích 140

 • 4 - Tốt 2.447

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Thông tư 28/2015/TT-BCT

Thông tư 28/2015/TT-BCT quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.


Thông báo số 4384/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG VŨ VĂN TÁM TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22/2006/CT-TTG NGÀY 30/6/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO HOẠT ĐỘNG ĐÁNH BẮT HẢI SẢN TRÊN CÁC VÙNG BIỂN, ĐẶC BIỆT LÀ ĐÁNH BẮT XA BỜ VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC TỔ, ĐỘI SẢN XUẤT TRÊN BIỂN


Nghị quyết số 21/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nghị quyết số 21/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh và mức hỗ trợ cho công chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.


Thông tư số: 02/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư số: 02/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;...


Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND

"Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND - Quyết định bãi bỏ Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT

Thông tư số: 49/2015/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; căn cứu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;...


Quyết định số 35/2017/QĐ-­UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định số 35/2017/QĐ-­UBND ban hành quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số: 1709/QĐ-TTg ngày 05/10/2015

Quyết định số: 1709/QĐ-TTg "Về việc bổ nhiệm ông Phạm Đại Dương giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ" quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Đại Dương, Trưởng Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Quyết định số: 30/2015/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh

Quyết định số: 30/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Nghị quyết số 20/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 20/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức trích (tỷ lệ %) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số: 05/2016/TT-BYT
 • 13/05/2016
 • 28.132
 • 651
Báo cáo số 95/BC-BCĐ799
 • 09/11/2017
 • 79.653
 • 235
Quyết định số: 4176/QĐ-UBND
 • 23/10/2015
 • 15.963
 • 771
Quyết định số: 1394/QĐ-HĐSK
 • 11/05/2016
 • 84.739
 • 723

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu