Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 1: Tổ chức, hoạt động của cơ quan nhà nước ở Trung ương): Phần 2

Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 1: Tổ chức, hoạt động của cơ quan nhà nước ở Trung ương) trình bày tổ chức, hoạt động của Quốc hội; tổ chức, hoạt động của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; tổ chức, hoạt động của các cơ quan thuộc Chính phủ. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 1: Tổ chức, hoạt động của cơ quan nhà nước ở Trung ương): Phần 2 Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 1: Tổ chức, hoạt động của cơ quan nhà nước ở Trung ương): Phần 2 Luật Việt Nam, Bộ máy nhà nước, Bộ máy nhà nước Việt Nam, Cơ quan nhà nước, Bộ máy trung ương, Hoạt động các Bộ
4.9 5 753
  • 5 - Rất hữu ích 656

  • 4 - Tốt 97

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Bài giảng Luật Hình sự: Chương 7 - Trần Ngọc Lan Trang

Bài giảng Luật Hình sự: Chương 7 do Trần Ngọc Lan Trang thực hiện trình bày về chủ thể của tội phạm với những nội dung chính như khái niệm; các dấu hiệu của chủ thể; chủ thể đặc biệt; vấn đề nhân thân người phạm tội trong Luật Hình sự. Mời các bạn tham khảo.


Ebook Luật bình đẳng giới: Phần 2 - NXB Tư pháp

Phần 2 của ebook Luật bình đẳng giới bao gồm những quy định của pháp luật Việt Nam về bảo đảm bình đẳng giới; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực hiện và đảm bảo bình đẳng giới; thanh tra, giám sát và xử lý vi phạp pháp luật về bình đẳng giới; điều khoản thi hành Luật bình đẳng giới.


Luật thương mại - Thương nhân

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Luật thương mại - Thương nhân để hiểu hơn về các luật liên quan đến thương nhân và thương mại. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.


Bài giảng Chuyên đề 3: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh, thương mại

Mời các bạn tham khảo bài giảng Chuyên đề 3: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh, thương mại sau đây để nắm bắt được những kiến thức khái quát về pháp luật hợp đồng Việt Nam; hợp đồng dân sự; hợp đồng trong hoạt động thương mại.


Giáo trình Luật hành chính Việt Nam Phần 1 - TS. Phan Trung Hiển

Giáo trình Luật hành chính Việt Nam Phần 1 gồm 2 chương và được bố cục thành 7 bài, nội dung trình bày khái quát chung về luật hành chính, chủ thể của luật hành chính Việt Nam: cơ quan có thẩm quyền nhà nước, quy chế pháp lý hành chính của cán bộ; công chức, quy chế pháp lý hành chính của các tổ chức xã hội, quy chế pháp lý hành chính của công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch.


Câu hỏi đề cương công pháp quốc tế

Trình bày khái niệm đặc điểm và lịch sử phát triển của công pháp quốc tế khai niệm: Công pháp quốc tế là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật do các quốc gia và các chủ thể khác


Kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng của luật sư

Tranh chấp hợp đồng: Là sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các bên tham gia quan hệ HĐ liên quan đến việc thực hiện (hoặc không thực hiện) các quyền và nghĩa vụ theo HĐ. A. /KHÁI QUÁT VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG:


Ebook Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách chuyên khảo "Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay" do PGS. TS. Nguyễn Văn Động (chủ biên). Nội dung phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng và hoàn thiện pháp luật theo hướng đảm bảo phát triển bền vững của nước ta trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế, tài chính - ngân hàng,...


THE LAW OF TREASON IN ENGLAND IN THE LATER MIDDLE AGES

'Treason', wrote Maitland, 1 'has a history all of its own.' Never- theless that history has not previously received connected and comprehensive study in the literature of legal history, and it is therefore with the greatest pleasure that my first duty as general editor of this series of studies is to commend to all those interested Professor Bellamy's survey of the subject at large over the span of the thirteenth, fourteenth and fifteenth centuries.


Nhận diện tranh chấp giữa các thành viên, giữa thành viên với công ty theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Nội dung bài viết làm rõ những vấn đề về nguyên nhân hình thành bản chất đặc điểm pháp lý và các loại hình tr nh chấp giữa các thành viên, giữa thành viên với công ty nhằm bổ sung và góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận cho việc nhận diện tranh chấp giữa các thành viên, giữa thành viên với công ty. Nội dung bài viết cũng đồng thời làm rõ tính chất đặc thù củ một loại hình tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại xuất hiện và tồn tại gắn liền với quá trình thành lập và tổ chức hoạt động của công ty.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Luật cạnh tranh: Quyển 4
  • 30/06/2014
  • 55.380
  • 181

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu