Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Tiền và hoạt động ngân hàng: Phần 1 - NXB Giao thông vận tải

Phần 1 ebook "Tiền và hoạt động ngân hàng" của tiến sĩ Lê Vinh Danh do NXB Giao thông vận tải ấn hành gồm các nội dung: Sự ra đời của tiễn tệ, hệ thống tiền tệ, chức năng và vai trò của tiền tệ, lịch sử hình thành hoạt động ngân hàng, hệ thống ngân hàng hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

THÔNG TIN SÁCH
- Tên sách:

Tiền và hoạt động ngân hàng

- Thể loại:

Sách nghiên cứu

- Tác giả:

TS. Lê Vinh Danh

- Nhà xuất bản:

NXB Giao thông vận tải

- Tổng số trang:

694

- Khổ giấy:

A5

- Hình thức:

Bìa mềm

- In và nộp lưu chiểu: Quý III năm 2009
- Giá bìa:

125.000VND

1

MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU ................................................................................................................... 5
LỜI NÓI ĐẦU........................................................................................................................ 6
PHẦN I - TIỀN TỆ, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ...................................................................8
Chương 1 - SỰ RA ĐỜI CỦA TIỄN TỆ ............................................................................. 10
1.1. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ ................................................................................................. 10
1.2. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TIỀN TỆ ............................................................................ 12
Chương 2 - HỆ THỐNG TIỀN TỆ....................................................................................... 15
2.1. CÁC LOẠI TIỀN TỆ HIỆN NAY ............................................................................ 15
2.1.1. Tiền có giá trị thực.............................................................................................. 15
2.1.2. Tiền quy ước....................................................................................................... 16
2.2. Hệ thống tiền tệ ngày nay .......................................................................................... 23
2.2.1. Tiền mạnh ........................................................................................................... 24
2.2.2. Các loại tiền - tài sản khác.................................................................................. 25
2.3. TIỀN TỆ TRONG TƯƠNG LAI .............................................................................. 30
Chương 3 - CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA TIỀN TỆ.................................................. 33
3.1. PHƯƠNG TIỆN TRAO ÐỔI .................................................................................... 33
3.2 PHƯƠNG TIỆN BẢO TỒN GIÁ TRỊ ....................................................................... 34
3.3. ÐƠN VỊ TÍNH TOÁN...............................................................................................35
3.4. PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN .............................................................................36
3.5. CÔNG CỤ ĐỂ ĐIỀU TIẾT KINH TẾ...................................................................... 36
PHẦN II - HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ............................................................................... 38
Chương 4 - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ............................... 39
4.1. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG SƠ KHAI...............................................39
4.2. HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN II......................................................... 41
4.3. HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN III ....................................................... 44
4.4. NGÂN HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN ĐẠI.................................................... 46
Chương 5 - HỆ THỐNG NGÂN HÀNG HIỆN NAY .........................................................50
5.1. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ..........................................................50
5.1.1. Tính chất và cơ cấu tổ chức của ngân hàng trung ương ..................................... 50
5.1.2. Mạng lưới của ngân hàng trung ương ................................................................ 60
5.2. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRUNG GIAN ............................................................61
5.2.1. Các loại ngân hàng trung gian ............................................................................ 63
5.2.2. Cơ cấu tổ chức và mạng lưới.............................................................................. 69
5.3. CÁC TỔ CHỨC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH KHÁC.............................................71
5.3.1. Các tổ chức tín dụng........................................................................................... 72
5.3.2. Hiệp hội cho vay và tiết kiệm............................................................................. 74
5.3.3. Các công ty bảo hiểm ......................................................................................... 75
5.3.4. Các công ty tài chính .......................................................................................... 77
5.3.5. Các quỹ tương trợ ............................................................................................... 77
5.3.6. Các quỹ trợ cấp và hưu trí .................................................................................. 78
5.3.7. Các công ty kinh doanh và môi giới chứng khoán. ............................................ 79
Chương 6 - HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG .....................................82
6.1. PHÁT HÀNH TIỀN .................................................................................................. 82
6.1.1. Nguyên lý của việc phát hành tiền...................................................................... 82
6.1.2. Các cách phát hành tiền ...................................................................................... 85
6.2. CHỦ NGÂN HÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG GIAN ............................90
6.2.1. Trung tâm thanh toán, chuyển nhượng, bù trừ của các ngân hàng trung gian ......90
6.2.2. Quản lý hoạt động dự trữ bắt buộc của hệ thống ngân hàng trung gian:............ 91
6.2.3. Cứu cánh cho vay cuối cùng của hệ thống ngân hàng trung gian ...................... 96
6.3. CHỦ NGÂN HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ ................................................................. 98
1

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

Báo cáo tài chính mẫu

Tiền và các khỏan tương đương tiền 160,736,049,931 131,181,702,086 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 7,030,000,000 7,030,000,000 3 Các khoản phải thu 52,610,330,796 170,764,563,245 4 Hàng tồn kho 100,703,459,150 41,121,026,716 5 Tài sản ngắn hạn khác


Market contagion : evidence from the panics of 1854 and 1857

Regulatory authorities have always been reluctant to grant the permission for entering lending business to savings banks. However, a certain number of (postal) savings banks (e.g., “Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance” (Algeria), (Botswana) Savings Bank, Caixa Economica (Cape Verde), Housing Finance Company Bank (Ghana), “Banque de l’Habitat” (Mali), Savings and Social Development Bank (Sudan), Post Bank (Uganda), (Tanzania) Postal bank, National Savings and Credit Bank (Zambia), and People’s Owned Savings Bank (Zimbabwe)) have managed to secure this permission from their authorities. And, whenever savings banks engage into lending, their market focus is hardly to extend microcredits but to develop...


Insider GuideKiller Investment Banking Resumes 2nd phần 3

Như một quy luật chung, các ứng viên sẽ không để nổi trội trong mỗi khu vực cần thiết, nhưng họ nên triển lãm một số mức độ kinh nghiệm hay sức mạnh trong từng khu vực và chứng minh khả năng xuất sắc trong ít nhất một. Các đặc điểm được xác định thường xuyên nhất là như sau. 1. Khả năng phân tích định lượng / 2. Ổ đĩa cho kết quả 3. Kỹ năng giao tiếp 4. Đội ngũ cầu thủ tâm lý...


Một số nguyên tắc cơ bản khi triển khai giao dịch liên tục tại TTGDCK TP.HCM

Phổ biến kiến thức về Giao dịch khớp lệnh liên tục


Model Policy on Bank Deposits

The ESBG appreciates the efforts of the European Commission and the Liikanen Group to strengthen financial stability in the European banking landscape. The ESBG also welcomes the fact that the Liikanen Group brings the risky practices of investment banking including proprietary trading, shadow banking and the ‘Too big to fail-Problem’ to the spotlight, leaving aside the “Vickers Report” approach. In this sense, we appreciate that these proposals do not include any increase in capital requirements for retail banks and do not envisage a separation of businesses for the entire banking system - in...


Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 8 - Diệp Gia Luật

Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 8: Thị trường tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự ra đời phát triển thị trường tài chính, khái niệm và phân loại thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường vốn, vai trò của thị trường tài chính.


BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

Câu 1: Bảng tổng kết tài sản của NHTM cổ phần A đầu ngày 1/8 có tình hình sau: Đơn vị tính: triệu đồng TÀI SẢN CÓ 1. Tiền mặt 2. Tiền gửi NHNN 3. TG NHTM khác 4. Tín dụng 5. Đầu tư 6. Tài sản cố định 7. Tài sản có khác


Bài tập toán thị trường tài chính

Toán Tài chính là một ngành toán học ứng dụng nghiên cứu thị trường tài chính. Nói chung, tài chính toán học sẽ thừa kế và mở rộng các mô hình toán học mà không cần phải thiết lập một liên kết đến lý thuyết tài chính.


Ban hành thông tư hướng dẫn hỗ trợ lãi suất

Thông tư mới của chính phủ hỗ trợ mức lãi suất tối ưu và hấp dẫn cho các tổ chức và cá nhân để sản xuất kinh doanh.


Bài giảng Thị trường trái phiếu - Nguyễn Anh Vũ

Bài giảng Thị trường trái phiếu do Nguyễn Anh Vũ biên soạn có nội dung trình bày khái niệm và các yếu tố của trái phiếu, các loại trái phiếu, rủi ro trong đầu tư trái phiếu, lợi suất của trái phiếu, giao dịch trái phiếu, thị trường các công cụ chứng khoán hóa.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu