Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Thần kinh học: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Phần 2 ebook có nội dung từ bài 15: Mạch máu não & Tai biến mạch máu não; Hội chứng liệt nửa người; Hội chứng liệt hai chi dưới; Động kinh; Đau đầu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Thần kHi hoe

(Bài 15

MẠCH MÁU NÃO
VÀ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
MỤC TIÊU BÀI GIẢNG
1. Hệ thống cung cấp máu cho não
2. Đánh giá chung về trường hợp tai biến mạch máu não
3. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của thiếu máu não cấp, xuất huyết ưong
sọ và xuất huyết dưđi nhện
4. Nguyên tắc điều trị TBMMN
NỘIDUNG
Động m fch não và các vòng tuẩn hoàn
Tai biến mạch máu n ỉo
Định nghĩa

Xuât huyết trong năo
C ơ c h ế bệnh sinh
Triệu chứng lảm sà n g theo vị tri

Djch tẻ học
Lãm sàng
Phàn loại

xuất huyết

Chẩn đoán
Điéu trị

Đ ặc điềm lăm sà n g

X ử tri bệnh nhản khi đả nhập viện

Bệnh s ử vá những triệu chứng chinh

S ă n s ó c tích cự c

Các xét nghiệm tròng tai biến mạch máu
não

Đ iều trị biến chứng thắn kinh
D iêu tri chuyên b iệt

Thiếu máu não cục bộ
C ơ c h ế bệnh sinh

Thiếu máu não cáp
Xuất huyổt não

Triệu chứng lâm sà n g theo vị frf động
m ạch
C á c nguy cơ tim m ạch

ĐỘNG MẠCH NÃO VÀ CÁC VÒNG TUẦN h o à n
Hệ thống động mạch não bắt đầu từ động mạch chủ, nố được hình thành bồi một
khung mạch. Các đường động mạch cung cấp máu cho não gồm hai trục chinh: động
mạch cảnh và động mạch sống - nền. Vòng động mạch não (đa giác Willis) nối các
đường mạch nói trên và tạo ra một m ặt phẳng động mạch ở đáy sọ từ đó xuất phát các
động mạch não (Hình 15.1)
237

Bài

Mach máu nao & Tal biến mach mầu não

Các động mạch não chính thức loại nông và sâu và cố ba tầng bàng hệ thực sự hỗ
trợ chức năng tưới máu:
- Tầng thứ nhất hoặc các đường động mạch cung cấp (động mạch cảnh trong và
dộng mạch sấng thân nền);
- Tầng thứ hai hay vòng động mạch đáy não (vòng Willis);
- Tầng thứ ba hay bàng hệ vỏ não - màng nuôi, thường là những động mạch tận
(động mạch não giữa, não trước và cách nhánh động mạch tận của động mạch thân nền).

Tưới máu não
Vòng động mạch đáy não, bố cục chính thức ỡ đáy sọ, phát ra các động mạch trung
tâm và ngoại vi.
- Các động mạch trung tâm hay động mạch sâu, thường có hướng xuyên từ đáy não
hướng đi thẳng đứng lên trên, sinh ra từ vòng động mạch và tìr gốc của ba động mạch
238

Thần kjrfo hoc

lớn nông và đi sâu vào đáy não. Các mạch này

tưới cho

đồi

thị và

vùng

dưới đồi,

các

nhân bèo và nhân đuôi, bao trong và cả cho đám rối màng mạch.
VÙNQ eƯA MẮT A DẮU
SANO BỐI BỀN

TRUỚC

H ình 15.2. M ặt ngoài bán cầu đại não với các nhánh của ĐM não giữa
VÙNG VẬN ĐỘNG CỦA CHẢN,

bằn chan

H ình 153. M ặt trong bán cầu đại não với các nhánh
của ĐM não trước và ĐM não sau
23 9

Bàl T> MacH máu não & Tá biến m adi máu não

c

1

1

D

1I

Hình 15.4. Phân bố tưới máu não của các động mạch chính.
A; ¿lộng mạch não giữa; B; động mạch não trước;
C: động mạch thân nền; D: động mạch cảnh trong.
Các động m ạ ch ngoại vi ha y các n h á n h n ô n g
Động mạch não trước: sinh từ chỗ phân chia của động mạch cảnh trong và đoạn
cảnh đầu ở đáy, nối với động mạch não trước đối diện bằng động mạch thông trước, tạo
ra một sự lưu thông phía trước và thông liên cảnh. Từ dường giữa, động mạch não trước
đi ra nước và lên trên trong khe dọc của não (khe liên bán cầu) rồi uốn cong quanh thể
chai. Nói khái quát, các nhánh của động mạch não trưđc tưới cho mặt trong của thùy trán
và 3/4 trước của m ặt giữa bán cầu (thùy trán và thùy đỉnh) và các nhánh đi sát vào mặt
trên - bên, suốt dọc bờ trên của thùy não.
Động mạch não giữa gần như tiếp tục hướng đi chung của trục cảnh - động mạch
não giữa, động mạch này đi ra ngoài vào h ấ bên của não (khe sylvius) và tỏa ra nhiều
nhánh để tưới máu m ặt ngoài bán cầu, nhung các nhánh này khống đến bờ trước và bờ
dưới bán cầu não.
Động mạch não sau, sinh từ chỗ chia dôi của dộng mạch nền, nối vđi động mạch
thông sau tạo ra sự lưu thống phía sau cảnh - sống nền. Từ vị trí đó, dộng mạch nẫo sau
đi quanh eo não và tưới cho m ặt dưới thuỳ thái dương - chẩm và mặt giữa thùy chẩm.
240

Thần m -1 hoc

C ỉ ba mạch nói trên nối với nhau phong phú trên mặt vỏ não tạo thành một mạng
lưới bàng hệ màng nuôi.

TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
ĐỊNH NGHĨA: Tai biến mạch máu não (TBMMN) là các thiếu sốt thần kinh xảy ra
đột ngột với các triệu chúng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại quá 24 giờ
hoặc tử vong trong 24 giờ (loại trừ các nguyên nhân chấn thương sọ não).
Trong những thập niên cuối của thế kỷ XX nhiều nhà lâm sàng thần kinh chú ý đến
tính khởi phát đột ngột và đồng thời xuất hiện các triệu chứng cục bộ (như liệt nửa
người, hôn mê, mất ngôn ngữ...) như một tấn cống làm tổn thương não bộ (Brain Attack).
Khái niệm đột quỵ (Stroke) biểu hiện hai nội dung cơ bản là các triệu chứng lâm sàng
xảy ra đột ngột - tức thì, và khiếm khuyết thần kinh thường là cục bộ. Thuật ngữ lâm
sàng chung vẫn là “tai biến mạch máu não” (Cerebrovascular accident).

DỊCH TỄ HỌC
Tai biến mạch máu não là nguyên nhân tử vong đúng hàng thứ ba sau ung thư và
bệnh tim mạch ở Hoa Kỳ, nhưng trên toàn thế giới thì đứng thứ hai. Theo thông báo tại
Hoa Kỳ, mỗi năm có khoảng 750.000 trường hợp tai biến và 175.000 trường hợp tử
vong, ở Pháp, tỷ lệ tử vong TBMMN là 12% người lớn tuổi và là nguyên nhân hàng đầu
tử vong ỡ tuổi già. Nhiều ỷ kiến cho rầng tần suất mác bệnh tai biến mạch máu não tử
vong theo tuổi là nguyên nhân hàng đầu. ở Việt Nam, tuy chưa có thống kê toàn quốc,
trong những năm qua bệnh đột quỵ nhập viện đã chiếm khoảng nửa số bệnh nhân diều
trị tại Khoa Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy và Khoa Thần kinh Bệnh viện Nhân Dân 115
TP Hồ Chí Minh. Hầu hết các khoa cấp cứu các bệnh viện đa khoa đều có tiếp nhận cấp
cứu bệnh nhân tai biến mạch máu não.

LÂM SÀNG
Phán loại
Trong thực hành lâm sàng thường chia tai biến thành hai loại chính:
1. Thiếu máu não cục bộ hay nhồi máu não (không dùng danh từ nhũn não).
2. Xuất huyết trong sọ
Xuất huyết khoang dưới nhện (trong sọ ngoài não)
Xuất huyết trong não
Hiện nay phân loại đột quỵ bao gồm hai loại chinh: đột quỵ thiếu máu não hay
thiếu máu não cục bộ cấp tính (Ischaemic stroke/cerebral infarction), đột quỵ xuất huyết
(haemorrhagic stroke) nguyên phát trong não và xuất huyết khoang dưới nhện.
241

Tài liệu cùng danh mục Tâm lý học

Bài giảng Tâm lý học quản lý - TS.Trần Minh Hằng

Bài giảng "Tâm lý học quản lý" được biên soạn nhằm cung cấp những tri thức kĩ năng và phương pháp tâm lý cơ bản để phân tích, tác động tâm lý đối với con người và các nhóm xã hội khác nhau nhằm tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, đồng thời phân tích nhân cách của người cán bộ lãnh đạo, quản lý, uy tín và vấn đề xây dựng nhân cách của người cán bộ trong giai đoạn hiện nay.


Một số nguyên tắc giao tiếp của cán bộ giao dịch trong kinh doanh ngân hàng - Phạm Thị Tuyết

Một số nguyên tắc giao tiếp của cán bộ giao dịch trong kinh doanh ngân hàng giới thiệu đến các bạn những nội dung cơ bản như sau: nguyên tắc tôn trọng khách hàng, nguyên tắc trung thực trong giao dịch với khách hàng, nguyên tắc giao dịch viên góp phần tạo nên và duy trì sự khác biệt về sản phẩm dịch vụ của ngân hàng,... Mời các bạn tham khảo.


Hiệu quả tương tác giữa cán bộ quản lý và học viên đào tạo sỹ quan cấp phân đội ở học viện khoa học quân sự - ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Bài viết "Hiệu quả tương tác giữa cán bộ quản lý và học viên đào tạo sỹ quan cấp phân đội ở học viện khoa học quân sự" phân tích các tiêu chí để xác định hiệu quả tương tác giữa cán bộ quản lý và học viên là: Sự hiểu biết lẫn nhau, sự tương hợp tâm lý, sự ảnh hưởng lẫn nhau và cảm nhận về nhau giữa các bộ quản lý và học viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.


Trao đổi nghiệp vụ về Lý thuyết hành động xã hội của M.Weber - Vũ Hào Quang

Tài liệu "Trao đổi nghiệp vụ về Lý thuyết hành động xã hội của M.Weber" trình bày về một vài nhận xét chung về lý thuyết hành động xã hội của M.Weber, khái niệm hành động xã hội, phân loại hành động xã hội. Tài liệu hữu ích với các bạn thuộc chuyên ngành Xã hội học.


NHẬP MÔN LOGIC HỌC PHẦN 2

Chương 2 PHÂN TÍCH NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN NGÔN NGỮ LOGIC VỊ TỪ. I. PHÂN TÍCH NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN Tư duy gắn một cách hữu cơ với ngôn ngữ. Bởi vậy, để hiểu rõ các hình thức và quy luật của tư duy thì không thể không hiểu ngôn ngữ về mặt logic


Đặc điểm nhân cách và trình độ học vấn - Phan Thị Mai Hương

Đặc điểm nhân cách và trình độ học vấn giới thiệu những kiến thức về sự khác biệt về trình độ học vấn ở các mặt nhân cách, dự báo của trình độ học vấn đối với các mặt nhân cách. Mời các bạn tham khảo.


Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI)Họvàtên:

Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) Họ và tên: Địa …………………………….Tuổi:……Giới:…….Nghề:……..……………… chỉ:…………………………………Chẩn đoán:…………...…..Ngày làm:……...... Trong bảng này gồm 21 đề mục được đánh số từ 1 đến 21, ở mỗi đề mục có ghi một số câu phát biểu. Trong mỗi đề mục hãy chọn ra một câu mô tả gần giống nhất tình trạng mà bạn cảm thấy trong 1 tuần trở lại đây, kể cả hôm nay. Khoanh tròn vào con số trước câu phát biểu mà bạn đã chọn. Hãy đừng bỏ sót đề mục nào! 1. 0 Tôi không cảm thấy buồn. 1 Nhiều lúc tôi cảm thấy buồn. 2...


Giáo dục chuẩn mực xã hội đối với trẻ vị thành niên phạm pháp trong các trường giáo dưỡng - Trần Lệ Thanh

Giáo dục chuẩn mực xã hội đối với trẻ vị thành niên phạm pháp trong các trường giáo dưỡng trình bày về thực trạng trẻ vị thành niên trong các trường giáo dưỡng hiện nay, giáo dục chuẩn mực xã hội đối với trẻ vị thành niên phạm pháp trong các trường giáo dưỡng.


Vấn đề phi nhân cách hóa tuổi vị thành niên và đặc trưng giáo dục gia đình - Đỗ Long

Chúng ta thường bàn tới con người, cá nhân, nhân tính, cá tính cũng là để đi tới một mục đích chung của sự nghiệp giáo dục: hình thành nhân cách con người với 2 thành tố cơ bản là phẩm chất và năng lực... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nhìn nhận của người dân về đạo đức kinh doanh của các chủ doanh nghiệp tư nhân - Nguyễn Thị Lan

Cùng với quá trình đổi mới kinh tế - xã hội của đất nước, các chủ doanh nghiệp tư nhân góp phần không nhỏ vào việc tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo việc làm, thu nhập cho hàng triệu người lao động, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy quá trình công nghiệp háo, hiện đại hóa đất nước... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung cụ thể.


Tài liệu mới download

TRẮC NGHIỆM - LAO MÀNG BỤNG
  • 06/07/2011
  • 38.906
  • 238

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu