Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Thần kinh học: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Phần 2 ebook có nội dung từ bài 15: Mạch máu não & Tai biến mạch máu não; Hội chứng liệt nửa người; Hội chứng liệt hai chi dưới; Động kinh; Đau đầu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Thần kHi hoe

(Bài 15

MẠCH MÁU NÃO
VÀ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
MỤC TIÊU BÀI GIẢNG
1. Hệ thống cung cấp máu cho não
2. Đánh giá chung về trường hợp tai biến mạch máu não
3. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của thiếu máu não cấp, xuất huyết ưong
sọ và xuất huyết dưđi nhện
4. Nguyên tắc điều trị TBMMN
NỘIDUNG
Động m fch não và các vòng tuẩn hoàn
Tai biến mạch máu n ỉo
Định nghĩa

Xuât huyết trong năo
C ơ c h ế bệnh sinh
Triệu chứng lảm sà n g theo vị tri

Djch tẻ học
Lãm sàng
Phàn loại

xuất huyết

Chẩn đoán
Điéu trị

Đ ặc điềm lăm sà n g

X ử tri bệnh nhản khi đả nhập viện

Bệnh s ử vá những triệu chứng chinh

S ă n s ó c tích cự c

Các xét nghiệm tròng tai biến mạch máu
não

Đ iều trị biến chứng thắn kinh
D iêu tri chuyên b iệt

Thiếu máu não cục bộ
C ơ c h ế bệnh sinh

Thiếu máu não cáp
Xuất huyổt não

Triệu chứng lâm sà n g theo vị frf động
m ạch
C á c nguy cơ tim m ạch

ĐỘNG MẠCH NÃO VÀ CÁC VÒNG TUẦN h o à n
Hệ thống động mạch não bắt đầu từ động mạch chủ, nố được hình thành bồi một
khung mạch. Các đường động mạch cung cấp máu cho não gồm hai trục chinh: động
mạch cảnh và động mạch sống - nền. Vòng động mạch não (đa giác Willis) nối các
đường mạch nói trên và tạo ra một m ặt phẳng động mạch ở đáy sọ từ đó xuất phát các
động mạch não (Hình 15.1)
237

Bài

Mach máu nao & Tal biến mach mầu não

Các động mạch não chính thức loại nông và sâu và cố ba tầng bàng hệ thực sự hỗ
trợ chức năng tưới máu:
- Tầng thứ nhất hoặc các đường động mạch cung cấp (động mạch cảnh trong và
dộng mạch sấng thân nền);
- Tầng thứ hai hay vòng động mạch đáy não (vòng Willis);
- Tầng thứ ba hay bàng hệ vỏ não - màng nuôi, thường là những động mạch tận
(động mạch não giữa, não trước và cách nhánh động mạch tận của động mạch thân nền).

Tưới máu não
Vòng động mạch đáy não, bố cục chính thức ỡ đáy sọ, phát ra các động mạch trung
tâm và ngoại vi.
- Các động mạch trung tâm hay động mạch sâu, thường có hướng xuyên từ đáy não
hướng đi thẳng đứng lên trên, sinh ra từ vòng động mạch và tìr gốc của ba động mạch
238

Thần kjrfo hoc

lớn nông và đi sâu vào đáy não. Các mạch này

tưới cho

đồi

thị và

vùng

dưới đồi,

các

nhân bèo và nhân đuôi, bao trong và cả cho đám rối màng mạch.
VÙNQ eƯA MẮT A DẮU
SANO BỐI BỀN

TRUỚC

H ình 15.2. M ặt ngoài bán cầu đại não với các nhánh của ĐM não giữa
VÙNG VẬN ĐỘNG CỦA CHẢN,

bằn chan

H ình 153. M ặt trong bán cầu đại não với các nhánh
của ĐM não trước và ĐM não sau
23 9

Bàl T> MacH máu não & Tá biến m adi máu não

c

1

1

D

1I

Hình 15.4. Phân bố tưới máu não của các động mạch chính.
A; ¿lộng mạch não giữa; B; động mạch não trước;
C: động mạch thân nền; D: động mạch cảnh trong.
Các động m ạ ch ngoại vi ha y các n h á n h n ô n g
Động mạch não trước: sinh từ chỗ phân chia của động mạch cảnh trong và đoạn
cảnh đầu ở đáy, nối với động mạch não trước đối diện bằng động mạch thông trước, tạo
ra một sự lưu thông phía trước và thông liên cảnh. Từ dường giữa, động mạch não trước
đi ra nước và lên trên trong khe dọc của não (khe liên bán cầu) rồi uốn cong quanh thể
chai. Nói khái quát, các nhánh của động mạch não trưđc tưới cho mặt trong của thùy trán
và 3/4 trước của m ặt giữa bán cầu (thùy trán và thùy đỉnh) và các nhánh đi sát vào mặt
trên - bên, suốt dọc bờ trên của thùy não.
Động mạch não giữa gần như tiếp tục hướng đi chung của trục cảnh - động mạch
não giữa, động mạch này đi ra ngoài vào h ấ bên của não (khe sylvius) và tỏa ra nhiều
nhánh để tưới máu m ặt ngoài bán cầu, nhung các nhánh này khống đến bờ trước và bờ
dưới bán cầu não.
Động mạch não sau, sinh từ chỗ chia dôi của dộng mạch nền, nối vđi động mạch
thông sau tạo ra sự lưu thống phía sau cảnh - sống nền. Từ vị trí đó, dộng mạch nẫo sau
đi quanh eo não và tưới cho m ặt dưới thuỳ thái dương - chẩm và mặt giữa thùy chẩm.
240

Thần m -1 hoc

C ỉ ba mạch nói trên nối với nhau phong phú trên mặt vỏ não tạo thành một mạng
lưới bàng hệ màng nuôi.

TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
ĐỊNH NGHĨA: Tai biến mạch máu não (TBMMN) là các thiếu sốt thần kinh xảy ra
đột ngột với các triệu chúng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại quá 24 giờ
hoặc tử vong trong 24 giờ (loại trừ các nguyên nhân chấn thương sọ não).
Trong những thập niên cuối của thế kỷ XX nhiều nhà lâm sàng thần kinh chú ý đến
tính khởi phát đột ngột và đồng thời xuất hiện các triệu chứng cục bộ (như liệt nửa
người, hôn mê, mất ngôn ngữ...) như một tấn cống làm tổn thương não bộ (Brain Attack).
Khái niệm đột quỵ (Stroke) biểu hiện hai nội dung cơ bản là các triệu chứng lâm sàng
xảy ra đột ngột - tức thì, và khiếm khuyết thần kinh thường là cục bộ. Thuật ngữ lâm
sàng chung vẫn là “tai biến mạch máu não” (Cerebrovascular accident).

DỊCH TỄ HỌC
Tai biến mạch máu não là nguyên nhân tử vong đúng hàng thứ ba sau ung thư và
bệnh tim mạch ở Hoa Kỳ, nhưng trên toàn thế giới thì đứng thứ hai. Theo thông báo tại
Hoa Kỳ, mỗi năm có khoảng 750.000 trường hợp tai biến và 175.000 trường hợp tử
vong, ở Pháp, tỷ lệ tử vong TBMMN là 12% người lớn tuổi và là nguyên nhân hàng đầu
tử vong ỡ tuổi già. Nhiều ỷ kiến cho rầng tần suất mác bệnh tai biến mạch máu não tử
vong theo tuổi là nguyên nhân hàng đầu. ở Việt Nam, tuy chưa có thống kê toàn quốc,
trong những năm qua bệnh đột quỵ nhập viện đã chiếm khoảng nửa số bệnh nhân diều
trị tại Khoa Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy và Khoa Thần kinh Bệnh viện Nhân Dân 115
TP Hồ Chí Minh. Hầu hết các khoa cấp cứu các bệnh viện đa khoa đều có tiếp nhận cấp
cứu bệnh nhân tai biến mạch máu não.

LÂM SÀNG
Phán loại
Trong thực hành lâm sàng thường chia tai biến thành hai loại chính:
1. Thiếu máu não cục bộ hay nhồi máu não (không dùng danh từ nhũn não).
2. Xuất huyết trong sọ
Xuất huyết khoang dưới nhện (trong sọ ngoài não)
Xuất huyết trong não
Hiện nay phân loại đột quỵ bao gồm hai loại chinh: đột quỵ thiếu máu não hay
thiếu máu não cục bộ cấp tính (Ischaemic stroke/cerebral infarction), đột quỵ xuất huyết
(haemorrhagic stroke) nguyên phát trong não và xuất huyết khoang dưới nhện.
241

Tài liệu cùng danh mục Tâm lý học

Bài giảng Tâm lí học trẻ em 1

Bài giảng Tâm lí học trẻ em trình bày một số khái niệm cơ bản về tâm lí học trẻ em (tâm lí là gì, hiện tượng tâm lí, khái niệm tâm lí giáo dục), lí thuyết về sự phát triển tâm lí trẻ em, quan niệm trẻ em, quy luật cơ bản của tâm lí trẻ em, quan niệm tâm lí học duy vật biện chứng về sự phát triển tâm lí trẻ em và một số nội dung khác.


Tìm hiểu về BỆNH HẮC VÕNG MẠC TRUNG TÂM THANH DỊCH

Đây là một bệnh đã được biết tới từ lâu. Từ trước đến nay bệnh được gọi với nhiều tên khác nhau: - Viêm võng mạc trung tâm tái phát (Von Graefe, 1866). - Viêm võng mạc trung tâm (Asayama, 1898). - Viêm hắc võng mạc trung tâm thanh dịch: Uhthoff (1912); Hasuda (1914), Fuchs (1916); Kitahara (1932). + Bong võng mạc dẹt nguyên phát vùng hoàng điểm (Walsh và Sloan, 1934). + Bệnh võng mạc trung tâm thanh dịch (Dorne, 1971 và Coscas, 1972). Do bệnh ảnh hưởng cả hắc mạc và võng mạc thuật ngữ thường được sử dụng hơn ngày...


Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý: Tập 1 - Dương Thiệu Tống

Các công trình nghiên cứu này cũng có một số lợi ích nhất định, nhưng dường như chưa đóng góp được nhiều cho việc giới quyết các vấn đề giáo dục thực tiễn, cũng như chưa làm phong phú thêm các bài giảng về lý luận giáo dục, tâm lý sư phạm, tâm lý các lứa tuổi Việt nam, lý luận giảng dạy và học tập...


Giáo trình Tâm lý học dạy học

Nội dung được trình bày trong sách là khái quát lịch sử, cấu trúc chung của hoạt động; về chiến lược giáo dục, về phương pháp nhà trường, về nội dung giảng dạy của phương thức phát triển trẻ em; hướng dẫn các kỹ thuật giảng dạy, quy trình công nghệ trong giảng dạy.


giáo trình về tâm lý học đại cương

Tâm lý là hiện tượng tinh thần được nảy sinh trong não của chủ thể, do sự tác động của thế giới khách quan vào não mà sinh ra, có tác dụng định hướng, chuẩn bị, điều khiển toàn bộ hoạt động cũng như giao tiếp của họ....


Công nhân và những vấn đề xã hội

Bài viết trình bày sự quan tâm của công nhân đang lao động trong các loại hình doanh nghiệp đối với các vấn đề xã hội, phương tiện nhận biết các vấn đề xã hội của người công nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Lý Thuyết Dược Học: DÂM DƯƠNG HOẮC

Xuất xứ: Bản Kinh. Tên khác: Cương tiền (Bản Kinh), Tiên linh tỳ (Lôi Công Bào Chích Luận), Tam chi cửu diệp thảo (Bản Thảo Đồ Kinh), Phỏng trượng thảo, Khí trượng thảo, Thiên lưỡng kim, Can kê cân, Hoàng liên tổ (Nhật Hoa Tử Bản Thảo), Tiên linh tỳ (Liễu Liễu Châu Tập), Khí chi thảo, Hoàng đức tổ, Thác dược tôn sư, Đình thảo (Hoà Hán Dược Khảo), Thiên hùng cân (Quốc Dược Đích Dược Lý Học), Dương hoắc (Tứ Xuyên trung Dược Chí), Ngưu giác hoa, Đồng ty thảo (Quán Châu Dân Gian Phương Dược Tập), Tam thoa...


ĐIỀU TRỊ SUY NHƯỢC THẦN KINH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN

Suy nhược thần kinh là một bệnh do tình chí, do căng thẳng tâm lý lâu ngày gây ra. Do đó, việc người bệnh tự rèn luyện để kiểm soát cảm xúc và giữ thăng bằng tâm lý là giải pháp triệt để, là cách chữa tận gốc và ổn định nhất. Suy nhược thần kinh là một bệnh do tình chí, do căng thẳng tâm lý lâu ngày gây ra. Do đó, việc người bệnh tự rèn luyện để kiểm soát cảm xúc và giữ thăng bằng tâm lý là giải pháp triệt để, là cách chữa tận gốc...


Giáo trình Logic học part 6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình logic học part 6', khoa học xã hội, tâm lý học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Ebook Tìm hiểu tâm lý vị thành niên - John W. Santrock

Ebook Tìm hiểu tâm lý vị thành niên của John W. Santrock trình bày về vấn đề sự phát triển sinh lý và nhận thức cũng như cảm xúc, xã hội và sự phát triển cá nhân trong tâm lý của tuổi vị thành niên.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

NHẬP MÔN LOGIC HỌC PHẦN 7
 • 29/11/2010
 • 61.166
 • 600
Tâm lý quản trị doanh nghiệp
 • 26/04/2012
 • 44.296
 • 697
Arrows of Freethought
 • 26/02/2013
 • 16.763
 • 775
Tập tính và cảm xúc part 4
 • 15/08/2011
 • 73.754
 • 113

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu