Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Chuyện Doanh Nhân - Tập 4: Học sau mỗi bước đi (Phần 1)

(BQ) Phần 1 cuốn sách "Chuyện Doanh Nhân - Tập 4: Học sau mỗi bước đi" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Chính phủ và doanh nghiệp, diễn đàn doanh nhân, doanh nhân xưa, doanh nhân Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

4.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Ebook Chuyện Doanh Nhân - Tập 4: Học sau mỗi bước đi (Phần 1) Ebook Chuyện Doanh Nhân - Tập 4: Học sau mỗi bước đi (Phần 1) Chuyện Doanh Nhân, Học sau mỗi bước đi, Chính phủ và doanh nghiệp, Diễn đàn doanh nhân, Doanh nhân xưa, Doanh nhân Việt Nam
4.0 5 753
  • 5 - Rất hữu ích 32

  • 4 - Tốt 721

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Luật học

The N-Directional Approach to Constitutive Laws

Tham khảo sách 'the n-directional approach to constitutive laws', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Hợp đồng kinh tế

Tham khảo tài liệu 'hợp đồng kinh tế', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Nhà nước và pháp luật - Chương 6

Nội dung chính của chương 6 Luật hình sự Việt Nam thuộc bài giảng Nhà nước và pháp luật trình bày về khái quát chung về luật hình sự, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và nguồn gốc của luật hình sự. Luật hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội phạm, đồng thời xác định hình phạt đối với tội phạm đó.


Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế- phần công ty

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế- phần công ty là Tài liệu tham khảo về các câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh tế, giúp sinh viên chuyên ngành kinh tế nắm vững và củng cố lại kiến thức về phần công ty. (tài liệu có đáp án để sinh viên kiểm tra)


CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM: THÀNH TỰU VÀ CÁC RÀO CẢN HIỆN NAY

Nói đến cải cách là nói đến việc thay đổi cơ bản một trạng thái, một đối tượng, làm cho đối tượng đó có sự biến đổi phù hợp với yêu cầu khách quan của quá trình phát triển, làm cho nó tốt hơn theo nhu cầu của con người. Công cuộc cải cách hành chính mà Việt Nam đã bắt đầu thực hiện từ nhiều năm trước đây nhằm hướng tới việc thay đổi trạng thái của cơ chế hành chính hiện hành, làm cho nó thay đổi phù hợp với yêu cầu của thời kỳ phát triển mới của đất nước. Tất...


Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người Báo cáo Quốc gia về Phát triển Con người năm 2011

Tham khảo sách 'dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người báo cáo quốc gia về phát triển con người năm 2011', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 2 - TS. Bùi Ngọc Tuyền

Cuốn "Pháp luật đại cương" nhằm trang bị cho sinh viên những lý thuyết chung về khái niệm cơ bản của khoa học pháp lý về Nhà nước và Pháp luật, những nội dung cơ bản của các ngành luật gốc như Hiến pháp, Hành chính, Dân sự, Hình sự trong hệ thống Pháp luật Việt Nam. Nội dung của phần 2 trong giáo trình Pháp luật đại cương trình bày những vấn đề chung về pháp luật gồm 7 bài: Các khái niệm cơ bản về pháp luật, quy phạm pháp luật, vi phạm pháp luật, luật dân sự


CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Khái niệm về chính sách ngoại thương: Chính sách ngoại thương là một hệ thống các nguyên tắc, biện pháp kinh tế, hành chính và pháp luật dùng để thực hiện các mục tiêu đã xác định trong lĩnh vực ngoạüi thương của một nước trong thời kỳ nhất định. Chính sách ngoại thương là một bộ phận quan trọng của chính sách kinh tế của một nước, nó góp phần thúc đẩy thực hiện các mục tiêu kinh tế của đất nước trong từng thời kỳ. ...


THE THREAT OF FORCE IN INTERNATIONAL LAW

For a long time the subject of threats of force between states as a distinct field of study was surprisingly neglected both by international lawyers and, even, by international relations scholars. From the legal side Romana Sadurska’s 1988 article, ‘Threats of Force’, is one of the few items devoted to the issue, and its argument that there is a significant legal difference between a use and a threat of force under article 2(4) of the United Nations Charter was not widely accepted. In the Nuclear Weapons Opinion (1996) the International Court of Justice glossed over any possible distinctions between use and threat – despite their importance for the theory...


Nguyên tắc bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Trong phạm vi bài viết này tác giả sẽ đề cập đến nguyên tắc bồi thường toàn bộ và các trường hợp ngoại lệ của nguyên tắc bồi thường toàn bộ. Nguyên tắc bồi thường toàn bộ là nguyên tắc được khoa học pháp lý thế giới cũng như Việt Nam thừa nhận. Nguyên tắc này là hệ luận của nguyên tắc “pacta sunt servanda ” theo đó bên có quyền phải được bồi thường toàn bộ những thiệt hại mà bên này phải gánh chịu.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu