Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook 2000 từ vựng Toeic cho phần thi part 7: Phần 1 - Vũ Thị Mai Phương

Cuốn sách 2000 Từ vựng Toeic cho phần thi part 7 là cuốn cẩm nang học từ vựng không thể tuyệt vời hơn cho người học tiếng Anh và đang có ý định dự thi kì thi toeic. Cuốn sách do cô Mai Phương biên soạn sẽ giúp bạn tự tin làm chủ gần như 98% các từ vựng thường gặp trong đề thi Toeic của phần 7. Phần 1 của cuốn sách sẽ giúp bạn tổng hợp lại từ vựng trong part 7 TOEIC, chuẩn bị tốt lượng từ vựng cần thiết trong phần thi này. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

c
ei
To

e
tic
ac
Pr

ro
G

up

c
ei
To

e
tic
ac
Pr

ro
G

up

c
ei
To

e
tic
ac
Pr

ro
G

up

c
ei
To

e
tic
ac
Pr

ro
G

up

c
ei
To

e
tic
ac
Pr

ro
G

up

Tài liệu cùng danh mục Tiếng Anh thông dụng

Cẩm nang tiếng Anh dành cho người dự hội nghị Quốc tế part 7

Tham khảo tài liệu 'cẩm nang tiếng anh dành cho người dự hội nghị quốc tế part 7', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


GRE REAL TEST 13-2

Tham khảo tài liệu 'gre real test 13-2', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Practical English Usage _Part 1_ Michael Swan

Tham khảo tài liệu 'practical english usage _part 1_ michael swan', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lesson2: At the Bus Station

I read, as you see, I go to the cinema with my sister, and we like to go to parties. I travel a lot and like to see the world. My sister also likes to travel – however, she just does not have enough money. Sometimes I like to just simply lie on my sofa and watch TV. And what do you do?


TỪ VỰNG VỀ QUẦN VỢT

Các từ cơ bản a player one of the people involved in playing a game, e.g. tennis player or football player một trong những cầu thủ có mặt chơi trong một trận đấu, ví dụ cầu thủ quần vợt hoặc cầu thủ bóng đá - singles a game between two players một trận đấu giữa hai cầu thủ - doubles a game involving four players (two on each side) một trận đấu bao gồm 4 cầu thủ (hai ở mỗi bên) - a serve a point begins with a player serving the ball. This means one player hits the ball...


50 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng

Cùng tham khảo 50 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng, giúp bạn đọc luyện các câu giao tiếp thường ngày, tự tin giao tiếp tiếng Anh.


Phân biệt cách sử dụng “During, While và For”

Các giới từ “during, for và while” thường được dùng với cụm từ chỉ thời gian. Chúng ta hãy xem sự khác nhau khi sử dụng giữa “during, for, và while”. 1/ Cách sử dụng “during” Giới từ “during” + danh từ được dùng để đề cập một sự việc gì xảy ra ở một thời điểm xác định nhưng nó không cho chúng ta biết nó xảy ra bao lâu. Vídụ: - Nobody spoke during the presentation. Không ai nói chuyện trong suốt buổi thuyết trình. - We get plenty of snow here during the winter. Tuyết rơi nhiều...


Anh ngữ sinh động bài 148

Anh ngữ sinh động bài 148. Đây là chương trình Anh ngữ Sinh động New Dynamic English, chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ.


Thuật ngữ Anh Việt Trong kế toán

Break-even point: Điểm hòa vốn Business entity concept: Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể Business purchase: Mua lại doanh nghiệp Calls in arrear: Vốn gọi trả sau Capital: Vốn Authorized capital: Vốn điều lệ Called-up capital: Vốn đã gọi Capital expenditure: Chi phí đầu tư Invested capital: Vốn đầu tư Issued capital: Vốn phát hành Uncalled capital: Vốn chưa gọi Working capital: Vốn lưu động (hoạt động) Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần Carriage: Chi phí vận chuyển arriage inwards: Chi phí vận chuyển hàng hóa mua Carriage outwards: Chi phí vận chuyển...


Talk a Lot - Spoken English Course - Book 3

Talk a Lot - Spoken English Course - Book 3References for teachers, students explore study and review materials for English learning. This document provides you with useful knowledge to help you reinforce knowledge and training ability to learn and speak English better.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu