Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Dự án: Áp dụng quản lý cộng đồng vào chương trình nông thôn mới

Dự án: Áp dụng quản lý cộng đồng vào chương trình nông thôn mới trình bày nội dung về chính sách của Nhà nước trong thúc đẩy sự tham gia và ra quyết định của người dân vào CT Nông thôn mới; ác thuận lợi, khó khăn tại địa phương trong việc áp dụng QLCĐ vào CT Nông thôn mới; kế hoạch áp dụng QLCĐ vào CT Nông thôn mới của Dự án PCM 2 (2015-2016),... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

ÁP DỤNG QUẢN LÝ CỘNG
ĐỒNG VÀO CHƢƠNG TRÌNH
NÔNG THÔN MỚI
Bùi Thị Kim – Giám đốc DWC
Giám đốc Dự án PCM 2

Nội dung trình bày
1. Chính sách của Nhà nước trong thúc đẩy
sự tham gia và ra quyết định của người
dân vào CT Nông thôn mới;
2. Các thuận lợi, khó khăn tại địa phương
trong việc áp dụng QLCĐ vào CT Nông
thôn mới;
3. Kế hoạch áp dụng QLCĐ vào CT Nông
thôn mới của Dự án PCM 2 (2015-2016).

Chƣơng trình Nông thôn mới
Quyết định 498/QĐ-TTg (2013) bổ
sung cơ chế đầu tư Chương trình
mục tiêu quốc gia Nông thôn mới;
Thông tư 03/TT-KHĐT (2003) của
Bộ KHĐT hướng dẫn thực hiện QĐ
498 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định 498/QĐ-TTg
Bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục
tiêu quốc gia Nông thôn mới;
“Đối với công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn
giản: Các địa phương được áp dụng cơ chế đặc
thù theo hướng dẫn không phải lập Báo cáo Kinh
tế kỹ thuật, trên cơ sở thiết kế mẫu, thiết kế điển
hình chỉ cần lập dự toán đơn giản và chỉ định
cho người dân và cộng đồng xã tự làm. UBND
cấp huyện quyết định danh mục công trình được
áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù.”

Thông tƣ 03 của Bộ KHĐT
 Đối với các công trình thuộc CT Nông thôn mới:
dưới 3 tỷ đồng, có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước,
kỹ thuật đơn giản, có thiết kế mẫu, nằm trên địa bàn
thôn giao cho cộng đồng hƣởng lợi tự thực hiện;
 Hướng dẫn quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự
toán, tổ chức thi công, nghiệm thu và thanh quyết
toán;
 Phụ lục dự toán đầu tư – đơn giản;
 Phụ lục báo cáo kết quả thẩm định – đơn giản;
Hiệu lực từ 15/9/2013

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Lecture Planning an applied research project in hospitality, tourism, and sports: Chapter 13 - Mayo

Chapter 13 – Analyzing data and other information. In this chapter students will be able to: Describe methods of analyzing data, find limitations in poorly analyzed data, explain the steps in analyzing data, improve skill in separating important from unimportant facts, analyze information to make sense of it, determine significance in data.


Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 7 (3) - ĐH Công nghiệp TP.HCM

Chương này giới thiệu về ISO 9000. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sơ lược ISO, tổng quan ISO 9000, cấu trúc ISO 9000, hệ thống quản lý chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.


Định giá trong điều kiện có sức mạnh thị trường

Nội dung: Phân biệt giá cấp một, cấp hai, cấp ba; Phân biệt giá theo thời điểm và Định giá lúc cao điểm, Giả cả hai phần, Quảng cáo. Phân biệt giá là việc bán một hàng với những mức giá khác nhau cho những người tiêu dùng khác nhau, cho những khối lượng tiêu dùng khác nhau và những thời điểm tiêu dùng khác nhau.


Bài giảng Quản trị dự án - Lập kế hoạch và ngân sách dự án

Nội dung chính của bài giảng Quản trị dự án Lập kế hoạch và ngân sách dự án nhằm trình bày về các nguồn lực và hoạch định nguồn nhân lực dự án. Các công cụ hoạch định nguồn nhân lực dự án.


Bài giảng Quản lý công nghệ: Chương 4

Chương 4 Lựa chọn CN, nội dung cần nắm được trong chương học này: Quan niệm về CN thích hợp; căn cứ xác định sự thích hợp của CN; các định hướng xác định CN thích hợp; các chỉ tiêu cần tham khảo khi lựa chọn CN thích hợp; một số phương pháp lựa chọn CN.


Quản lí dự án phần mềm

Cần phải thiết lập các mục tiêu và phạm vi của dự án. Người quản trị dự án và kỹ sư phần mềm xác định nhân tố con người, máy tính và các tài nguyên tổ chức yêu cầu để phát triển ứng dụng. Kế hoạch dự án chính là sơ đồ các nhiệm vụ, thời gian và các mối quan hệ giữa chúng.


Hội thảo Tập huấn về xúc tiến và hổ trợ Đầu tư - Kỷ thuật xúc tiến đầu tư

Những kỷ thuật xúc tiến đầu tư khác nhau sẽ giúp các chuyên viên xúc tiến đầu tư (CVXTĐT)nâng cao khả năng thực hiện những chức năng thực hiện những chức năng cơ bản trong chu trình Xúc tiến đầu tư. Chu trình này đòi hỏi sự năng động của CVXTĐT từ khâu khảo sát ban đầu, đến khâu tập hợp thông tin dựa trên mục tiêu của nhà đầu tư cho đến giai đoạn dự án đi vào hoạt động chính thức....


Bài giảng Quản trị dự án trên máy tính: Bài 1 - ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Bài 1 Dự án và các quy trình quản lý dự án thuộc bài giảng Quản trị dự án trên máy tính. Cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm dự án, ý nghĩa của dự án, công tác thiết lập và phê duyệt dự án, lộ trình dự án, tổng quan về quản lý dự án,...


Xây dựng và tăng cường ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt nam

Bản báo cáo này tóm tắt những kết quả tìm được trong cuộc điều tra của chính tác giả với tư cách là nhà tư vấn đầu tư cao cấp của Cục Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) từ ngày 16/2 đến 24/3/2004 (38 ngày) tại Việt nam. Mục đích của cuộc điều tra là tạo mối gắn kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt nam trong nhiều ngành khác nhau nhằm xây dựng và tăng cường ngành công nghiệp phụ trợ.......


Ba bước ngoặt trong đàm phán thương mại

Tham khảo tài liệu 'ba bước ngoặt trong đàm phán thương mại', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 • 27/04/2010
 • 92.438
 • 874
TCVN 6427-2:1998
 • 08/08/2010
 • 16.921
 • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ rủi ro
 • 03/11/2009
 • 16.831
 • 552

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu