Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Dialectical Perspective on Quality and Quantity

The dialectical perspective on quality and quantity is expressed in the law of the transformation of changes in quantity into changes in quality and vice versa (in short, the quantity-quality law). Under that view, quality and quantity exist in unity in things; each thing has different qualities and quantities; each quality has a defined level of quantity, in which the qualitative change occurs in leaps while the quantitative change takes place gradually. The change in quantity will be translated into the qualitative change when reaching the highest or the lowest quantity limits.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Bài giảng Nghĩa vụ và quyền giữa cha, mẹ, con

Bài giảng Nghĩa vụ và quyền giữa cha, mẹ, con được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về nghĩa vụ và quyền nhân thân giữa cha, mẹ, con; nghĩa vụ và quyền tài sản giữa cha, mẹ, con. Bài giảng hữu ích với những bạn chuyên ngành Luật và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.


Ebook Tìm hiểu Luật Công nghệ thông tin và các Nghị định hướng dẫn thi hành - NXB Bưu điện

Ebook Tìm hiểu Luật Công nghệ thông tin và các Nghị định hướng dẫn thi hành được trình bày dưới dạng hỏi đáp về các vấn đề quan trọng của Luật Công nghệ thông tin và các Nghị định hướng dẫn thi hành văn bản luật này. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những ngành có liên quan.


ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM – PHẦN 2

Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia Xuất phát từ chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng vì vậy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia vào việc hoạch định, xây dựng chính sách tiền tệ thông qua việc: Chủ trì xây dựng chính sách tiền tệ quốc gia, kế hoạch cung ứng tiền bổ sung cho lưu thông hàng năm trình Chính phủ.


A Foucauldian Approach to International Law Descriptive Thoughts for Normative Issues

The purpose of this book is to offer alternative conceptions regarding the operation and potential role of international law within the international system. Via various notions proposed by Michel Foucault concerning our methodological modes of perception and the role of discourse formations, coupled with his approaches to power and knowledge, this book will shed light on inherent inconsistencies, and begin to propose some form of solutions, for a range of key topics within international law. ...


Luật thuế thu nhập

Tham khảo sách 'luật thuế thu nhập', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Law in a Digital World

My ideas about law and technology and my ability to write this book have benefited considerably from assistance provided by many indi- viduals. I am indebted to my colleagues in the University of Massachu- setts Department of Legal Studies—Stephen Arons, Dianne Brooks, John Bonsignore, Peter d'Errico, Ronald Pipkin, and Janet Rifkin—for encouraging my research activities and for an ongoing sharing of ideas about the new technologies, and to our staff—Claude Shepard and Tami Paluca-Sackrey—for providing help in innumerable ways. My understanding of the capabilities of information technologies also owes a great deal to discussions with Peter Martin, Tom Bruce, David Johnson, Henry H. Perritt, Trotter Hardy, Ronald Staudt, James Ham- bleton,...


Bình đẳng giới giữa trẻ em trai và gái trong gia đình hiện nay

Bình đẳng giới trong gia đình thực chất là bình đẳng giữa vợ, chồng, con trai, con gái, nam nữ về vị trí, vai trò trong đó bao gồm sự bình đẳng trong việc tiếp cận nguồn nhân lực, bình đẳng trong thù lao công việc, bình đẳng trong việc thụ hưởng các thành quả và bình đẳng trong các vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình và xã hội. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Bình đẳng giới giữa trẻ em trai và gái trong gia đình hiện nay". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Ebook Luật Hôn nhân và gia đình: Phần 2 - NXB Chính trị quốc gia

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook "Luật Hôn nhân và gia đình" trình bày nội dung chương VI đến chương XIII của Luật Hôn nhân và gia đình bao gồm: Cấp dưỡng; xác định cha, mẹ, con; con nuôi; giám hộ giữa các thành viên trong gia đình; ly hôn; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; xử lý vi phạm; điều khoản thi hành.


Dialectical Perspective on Quality and Quantity

The dialectical perspective on quality and quantity is expressed in the law of the transformation of changes in quantity into changes in quality and vice versa (in short, the quantity-quality law). Under that view, quality and quantity exist in unity in things; each thing has different qualities and quantities; each quality has a defined level of quantity, in which the qualitative change occurs in leaps while the quantitative change takes place gradually. The change in quantity will be translated into the qualitative change when reaching the highest or the lowest quantity limits.


English Funerary Elegy in the Seventeenth Century Laws in Mourning

I am thankful to the librarians and the staff of Gonville and Caius College, the Brotherton Library, the Bodleian Library, the Notting- hamshire Archives and the Centre for Kentish Studies for their assist- ance. The staff of the Cambridge University library, where this project began, and the British Library deserve special recognition. Alison Shell, Marie-Louise Coolahan and Jill Seal Millman furnished me with unpub- lished research. Andrew Lacey and David Norbrook generously took the time to comment on specific chapters, and John Kerrigan, Simon Jarvis, Colin Burrow and Gavin Alexander offered valuable insights and practical help. Cedric Brown and Andrew Hadfield were encouraging and patient series editors, and I appreciate...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

PHÁP LUẬT KINH TẾ
  • 28/09/2012
  • 13.368
  • 292

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu