Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Địa ngục du ký

Những hình phạt của tội hồn nơi địa ngục rất khủng khiếp. Xin hãy đọc để sống tốt hơn trong kiếp người, tránh phải đọa vào địa ngục sau khi chết đi.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Hướng dẫn số 266/HD-TLĐCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn số 266/hd-tlđcộng hòa xã hội chủ', văn bản luật, lĩnh vực khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP

"Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP - Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất" quy định về việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất, áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, bán đấu giá tài sản, thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất; các đơn vị bán đấu giá; đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Thông báo số 2033/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG CHUỖI SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG SẢN CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN


Chỉ thị số 3670/CT-BNN-CN

CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG ĐÓI, RÉT CHO GIA SÚC TRONG VỤ ĐÔNG - XUÂN 2012 - 2013


Quyết định số 383/QĐ-BNN-KHCN

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BỔ SUNG NHIỆM VỤ TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT THỰC HIỆN NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Nghị định số: 83/2015/NĐ-CP

Nghị định số: 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;...


Quyết định số: 31/2015/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số: 31/2015/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; căn cứ Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 13 P54

Gale Encyclopedia of American Law Volume 13 P54 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Chỉ thị số 03/CT-BCT năm 2017

Chỉ thị số 03/CT-BCT năm 2017 ban hành về việc tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm.


Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều nghị định 108/2008/NĐ-CP

Tham khảo tài liệu 'nghị định sửa đổi bổ sung một số điều nghị định 108/2008/nđ-cp', văn bản luật, lĩnh vực khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Hoạch định bán hàng
 • 09/12/2013
 • 62.367
 • 578
Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.394
 • 414

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 02/2012/TT-BKHCN
 • 01/03/2012
 • 71.296
 • 994
Quyết định số 55-QĐ/TW
 • 01/03/2012
 • 58.492
 • 803
Quyết định số 713/QĐ-BNN-TC
 • 13/07/2011
 • 84.609
 • 125
Thông tư số: 49/2015/TT-BNNPTNT
 • 29/03/2016
 • 40.051
 • 225

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu