Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Địa ngục du ký

Những hình phạt của tội hồn nơi địa ngục rất khủng khiếp. Xin hãy đọc để sống tốt hơn trong kiếp người, tránh phải đọa vào địa ngục sau khi chết đi.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số: 25/2015/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn

Quyết định số: 25/2015/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số: 34/2015/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số: 34/2015/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2, Điều 1; Khoản 2, Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 13 P48

Gale Encyclopedia of American Law Volume 13 P48 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông báo Số: 97/TB-UBND

Thông báo Số 97/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 năm Ất Mùi), chiến thắng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế lao động 1 tháng 5 năm 2015.


Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL

Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng. Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;...


Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ ĐIỂM B KHOẢN 3 ĐIỀU 6 CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CÁC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CỦA TỈNH YÊN BÁI. BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 294/2007/QĐ-UBND NGÀY 27/02/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI


Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành về việc Phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cơ sở bán lẻ LPG chai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.


Quyết định số: 43/2015/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số: 43/2015/QĐ-UBND ban hành quy định quy trình đo mưa cộng đồng và chế độ thù lao cho quan trắc viên đo mưa cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 12 P45

Gale Encyclopedia of American Law Volume 12 P45 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Luật số 12/2017/QH14

Luật số 12/2017/QH14 ban hành về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13, được căn cứ theo Hiếp pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số: 50/2015/TT-BGTVT
 • 13/11/2015
 • 89.610
 • 436
Quyết định số 983/QĐ-TTg
 • 09/11/2017
 • 75.509
 • 268
Nghị định số: 68/2015/NĐ-CP
 • 28/08/2015
 • 45.819
 • 559
Nghị định số 09/2015/NĐ-­CP
 • 22/12/2017
 • 29.012
 • 205

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu