Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Di dân để tìm kiếm cơ hội: Vượt qua rào cản dịch chuyển lao động ở Đông Nam Á

Nội dung của tài liệu trình bày về sự dịch chuyển hiện nay của lao động ở Đông Nam Á, dịch chuyển lao động là một phần quan trọng trong hội nhập kinh tế của ASEAN, giảm rào cản dịch chuyển lao động sẽ có lợi cho lao động của khu vực, người lao động vẫn đối mặt với những chi phí di trú đáng kể, yếu kém trong bộ máy quản lý di trú làm tăng chi phí di dân và cải thiện chính sách sẽ hạ được rào cản dịch chuyển lao động.Đánh giá tài liệu

4.8 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Di dân để tìm kiếm cơ hội: Vượt qua rào cản dịch chuyển lao động ở Đông Nam Á Di dân để tìm kiếm cơ hội: Vượt qua rào cản dịch chuyển lao động ở Đông Nam Á Tài liệu Đông Nam Á, Dịch chuyển lao động, Rào cản dịch chuyển lao động, Hội nhập kinh tế, Chi phí di trú, Quản lý di trú
4.8 5 71
 • 5 - Rất hữu ích 56

 • 4 - Tốt 15

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Di dân
để tìm kiếm cơ hội
Vượt qua rào cản
Dịch chuyển lao động ở Đông Nam Á

Mauro Testaverde, Harry Moroz,
Claire H. Hollweg, Achim Schmillen
Nhóm Ngân hàng Thế giới

TỔNG QUAN

TỔNG QUAN

Di dân để tìm kiếm cơ hội
Vượt qua rào cản
Dịch chuyển lao động ở Đông Nam Á

Tác giả:
Mauro Testaverde, Harry Moroz, Claire H. Hollweg,
Achim Schmillen

Nhóm Ngân hàng Thế giới

Đây là tài liệu tóm tắt nghiên cứu Di dân để tìm kiếm cơ hội: Vượt qua rào cản Dịch chuyển
lao động ở Đông Nam Á; mã doi: 10.1596/978-1-4648-1106-7. Bản PDF báo cáo chính thức,
toàn văn, sau khi công bố sẽ đăng tải tại https://openknowledge.worldbank. org/, cùng bản in có
thể đặt mua tại http://Amazon.com. Đề nghị sử dụng bản chính thức của sách này khi trích dẫn,
sao chép, biên tập lại.
© 2017 Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế / Ngân hàng Thế giới
1818 H Street NW, Washington DC 20433
Điện thoại: 202-473-1000; Internet: www.worldbank.org
Đã đăng ký một số tác quyền
Tài liệu này là sản phẩm của đội ngũ cán bộ Ngân hàng Thế giới, có đóng góp của chuyên gia độc
lập. Các kết quả, chú giải, kết luận trình bày trong tài liệu không nhất thiết phản ánh quan điểm của
Ngân hàng Thế giới, Ban Giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới hay các chính phủ mà Ngân
hàng Thế giới đại diện. Ngân hàng Thế giới không bảo đảm về độ chính xác của các số liệu nêu
trong ấn phẩm. Các đường ranh giới, màu sắc, tên gọi, và những nội dung khác thể hiện trên tất cả
các bản đồ trong tài liệu không thể hiện bất kỳ nhận định nào của Ngân hàng Thế giới liên quan đến
địa vị pháp lý của bất kỳ vùng lãnh thổ nào, hay thể hiện sự ủng hộ hay chấp thuận của Ngân hàng
Thế giới đối với những đường ranh giới đó.
Không nội dung nào trong tài liệu làm thành hay được coi là sự hạn chế hay miễn trừ các quyền
ưu tiên, miễn trách của Ngân hàng Thế giới, mà tất cả các quyền ưu tiên, miễn trách đó đều được
bảo lưu.
Tác quyền, giấy phép

Tài liệu này xuất bản theo giấy phép cấp Quyền đối với Tài sản Sáng tạo Công cộng 3.0 IGO (CCBY
3.0 IGO) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo. Theo giấy phép cấp Quyền đối với Tài sản
Sáng tạo Công cộng này, mọi đối tượng được tự do sao chép, phổ biến, truyền tải, phóng tác theo tài
liệu này, kể cả cho mục đích thương mại, theo những điều kiện sau:
Tác quyền – Yêu cầu trích dẫn tài liệu như sau: Testaverde, Mauro, Harry Moroz, Claire H. Hollweg,
Achim Schmillen. 2017. Di dân để tìm kiếm cơ hội: Vượt qua rào cản dịch chuyển lao động ở Đông
Nam Á. Báo cáo tóm tắt. Ngân hàng Thế giới, Washington, DC. Giấy phép: Quyền Tài sản Sáng tạo
Công cộng CCBY3.0 IGO
Dịch thuật – Nếu cần biên dịch tài liệu thì yêu cầu bổ sung phần lưu ý về trách nhiệm sau cùng với
phần dẫn chiếu tác quyền như sau: Bản dịch này không phải sản phẩm của Ngân hàng Thế giới và
không được coi là bản dịch chính thức của Ngân hàng Thế giới. Ngân hàng Thế giới không chịu
trách nhiệm về bất kỳ nội dung hay sai sót nào của bản dịch.
Phóng tác – Đối với các ấn bản phỏng theo tài liệu này, yêu cầu bổ sung phần lưu ý về trách nhiệm
sau và dẫn chiếu tác quyền như sau: Nội dung này phỏng theo tài liệu gốc của Ngân hàng Thế giới.
Các quan điểm, ý kiến trình bày trong tài liệu phỏng theo này thuộc trách nhiệm riêng của tác giả và
không có sự chấp thuận của Ngân hàng Thế giới.
Các nội dung bên thứ ba – Ngân hàng Thế giới không nhất thiết có quyền sở hữu mọi phần nội
dung trong ấn phẩm. Vì vậy, Ngân hàng Thế giới không bảo đảm rằng việc sử dụng từng đoạn hay
phần nội dung thuộc sở hữu của bên thứ ba trong ấn phẩm sẽ không xâm phạm các quyền của bên
thứ ba đó. Người sử dụng chịu hoàn toàn rủi ro khiếu kiện do những vi phạm trên gây ra. Nếu
muốn tái sử dụng một phần nội dung nào của ấn phẩm, người sử dụng sẽ có trách nhiệm xác định
xem có cần thiết phải xin phép tái sử dụng không, cũng như tiến hành xin phép chủ sở hữu tác
quyền. Những phần nội dung nêu trên có thể là bảng biểu, đồ thị hay hình ảnh v.v.
Mọi câu hỏi về tác quyền, giấy phép xin gửi về Ban Xuất bản Ngân hàng Thế giới, Nhóm Ngân
hàng Thế giới, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, Mỹ; e-mail: pubrights@worldbank.org.
Trình bày bìa: Bill Pragluski, Critical Stages
Ảnh bìa: Bill Pragluski, Critical Stages

Mục lục

Sự dịch chuyển hiện nay của lao động ở Đông Nam Á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Dịch chuyển lao động là một phần quan trọng
trong hội nhập kinh tế của ASEAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Giảm rào cản dịch chuyển lao động sẽ có lợi cho lao động của khu vực. . . . . . . 5
Người lao động vẫn đối mặt với những chi phí di trú đáng kể. . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Yếu kém trong bộ máy quản lý di trú làm tăng chi phí di dân. . . . . . . . . . . . . . . . 13
Cải thiện chính sách sẽ hạ được rào cản dịch chuyển lao động. . . . . . . . . . . . . . . 17
Chú thích. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

iii

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 - Chapter 21: Dispositions of partnership interests and partnership distributions

In this chapter, the learning objectives are: Determine the tax consequences to the buyer and seller of the disposition of a partnership interest, including the amount and character of gain or loss recognized; list the reasons for distributions, and compare operating and liquidating distributions; determine the tax consequences of proportionate operating distributions;…


Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng: Chương 3 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, trong chương 3 của bài giảng trình bày về các nội dung: lựa chọn phương thức vận tải công cộng, quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải công cộng, quy hoạch nhà ga và điểm dừng đỗ vận tải công cộng, thiết kế hệ thống vé và thông tin hành khách. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quy hoạch và quản lý đô thị: Chương 7

Chương 7 Các bước cơ bản của tiến trình quy hoạch chiến lược trong Quy hoạch và quản lý đô thị nhằm nhận diện các vấn đề PTBV, xác định tầm nhìn, phân tích thực trạng, xác định vấn đề ưu tiên.


Đặc tính xã hội của đô thị hiện đại

Việt Nam đang trong quá trình cải tạo và xây dựng các thành phố, thị xã thành những đô thị hiện đại. Hầu hết các thành phố, thị xã hiện hữu đến nay đã có các đề án quy hoạch phát triển tổng thể để thực hiện. Ở từng đề án, có lẽ những người tham gia vẽ nên nó đã hình dung đến cái viễn cảnh của một đô thị hiện đại với sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, với những gì đang diễn tiến từ các đô thị này, đã cho ta nhận thức rằng: đô...


Bài giảng : Quy hoạch lâm nghiệp vụ điều chế rừng part 10

Tình hình tμi nguyên rừng và đất đai: Thông qua số liệu điều tra rừng và đất lâm nghiệp, thống kê theo hệ thống bảng biểu. Từ đó trình bμy tóm tắt về những đặc trưng về tổ thμnh loμi cây mục đích, đặc hữu...Đánh giá khái quát tình hình tμi nguyên vμ đất đai.Tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật: Tuổi thành thục số lượng, công nghệ, tuổi khai thác chính, phương thức khai thác, chu kỳ, luân kỳ, mô hình vốn sản xuất chuẩn, lượng khai thác...


CÁC MÔ HÌNH VÀ PHẦN MỀM TỐI ƯU - CHƯƠNG 1

CÁC MÔ HÌNH VÀ PHẦN MỀM tối ưu hoá và ứng dụng trong nông nghiệp (bài giảng điện tử trong khuôn khổ dự án CNTT) HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 2007 MỤC LỤC CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG MỘT SỐ MÔ HÌNH TỐI ƯU TRONG NÔNG NGHIỆP 1. MÔ HÌNH QUY HOẠCH ĐƠN MỤC TIÊU 1.1. Mô hình tối ưu một mục tiêu (tuyến tính và phi tuyến) 1.2. Các ví dụ minh hoạ bài toán tối ưu một mục tiêu 2. MÔ HÌNH QUY HOẠCH ĐA MỤC TIÊU TUYẾN TÍNH VÀ PHI TUYẾN 2.1. Giới thiệu bài toán quy hoạch đa mục...


Bài giảng Quy hoạch môi trường: Bài 5. Hướng dẫn tiểu luận - PGS.TS. Phùng Chí Sỹ

Chương 1 : Hiện trạng và Quy hoạch phát triển KTXH tại vùng nghiên cứu; Chương 2 : Đánh giá hiện trạng và dự báo diễn biến môi trường tại vùng nghiên cứu (từ đó xác định những vấn đề môi trường cấp bách);....


Đổi mới quan điểm về quy hoạch phát triển

Bài viết Đổi mới quan điểm về quy hoạch phát triển chia sẻ tới các bạn quan điểm đổi mới về quy hoạch phù hợp với tình hình của nước ta hiện nay. Mời các bạn tham khảo bài viết để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.


Tiểu luận: Tình hình nông nghiệp hóa - đô thị hóa nông thôn Việt Nam hiện nay

Tiểu luận: Tình hình nông nghiệp hóa - đô thị hóa nông thôn Việt Nam hiện nay nhằm giúp bạn nắm bắt cơ sở lý luận, tình hình nông nghiệp trong nước, các giải pháp để phát triển nông nghiệp hóa – đô thị hóa nông thôn. Cùng tham khảo nhé.


QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ công nghệ thông tin

. Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. 2. Xây dựng, ban hành, tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 3. Quản lý an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. 4. Tổ chức quản lý và sử dụng tài nguyên thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia...


Tài liệu mới download

Bệnh Viêm phổi ở trẻ em
 • 28/09/2012
 • 63.497
 • 131
Tên Sát Nhân Có Tài Mở Khóa
 • 21/05/2013
 • 16.389
 • 881
Cái Chết Cô Ca Sĩ Trẻ
 • 19/05/2013
 • 72.145
 • 822

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu