Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề thi Trắc nghiệm - Luật Chứng khoán

Người thâu tóm khi thực hiện giao dịch chào mua công khai, phải đáp ứng yêu cầu sau:Hủy chào mua thâu tóm khi khối lượng chào bán vượt khối lượng chào mua Thực hiện đồng thời chào mua công khai và không thông qua khớp lệnh tại trung tâm giao dịch chứng khoánĐánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đề thi Trắc nghiệm - Luật Chứng khoán Đề thi Trắc nghiệm - Luật Chứng khoán Luật chứng khoán, Đề thi luật chứng khoán, Trắc nghệm luật chứng khoán, Tự luận luật chứng khoán, Tài liệu luật chứng khoán, Ôn tập luật chứng khoán
4.5 5 1521
 • 5 - Rất hữu ích 808

 • 4 - Tốt 713

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Đề thi Trắc nghiệm - Luật Chứng khoán 1. Người thâu tóm khi thực hiện giao dịch chào mua công khai, phải đáp ứng yêu cầu sau: Thực hiện đồng thời chào Hủy chào Đặt giá Báo cáo Thực hiện mua công khai mua thâu tóm chào mua thấp UBCKNN ít nhất chào mua không và không khi khối lượng hơn giá đóng a , c và 10 ngày làm việc dưới 30 ngày và thông qua chào bán vượt cửa trên trung d trước khi chào không quá 60 khớp lệnh tại khối lượng tâm giao dịch mua ngày trung tâm giao chào mua ck dịch chứng khoán 2. Khi phá sản, giải thể công ty, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả: Trước các Trước các Sau các cổ đông nắm khoản vay có thế Trước các khoản vay có Trước các giữ cổ phiếu chấp và các khoản sau thuế thế chấp và các khoản thuế ưu đãi và cổ khoản phải trả khoản phải trả đông phổ thông 3. Một trong những điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là: Là công ty Là công ty Là công ty cổ phần, công cổ phần, công ty cổ phần, công ty ty TNHH, TNHH, DNNN, TNHH, DNNN, DNNN, doanh có vốn điều lệ đã có vốn điều lệ đã nghiệp tư nhân Không câu góp tại thời điểm góp tại thời điểm có vốn điều lệ nào đúng xin phép niêm xin phép niêm đã góp tại thời yết từ 10 tỷ đồng yết từ 5 tỷ đồng điểm xin phép trở lên trở lên niêm yết từ 10 tỷ đồng trở lên 4. Hội đồng quản trị, ban Giám Đốc, ban kiểm soát của cty niêm yết phải nắm giữ: Ít nhất Ít nhất Ít nhất 20% 50% vốn cổ 30% vốn cổ Ít nhất 20% vốn cổ phần của phiếu do mình phiếu do mình vốn cổ phần của cty trong vòng 3 sở hữu trong 3 sở hữu trong 3 cty năm kể từ ngày năm kể từ ngày năm kể từ niêm yết niêm yết ngày niêm yết 5. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết công bố thông tin bất thường trong thời gian:
 2. 24 tiếng kể 10 tiếng kể 30 tiếng kể 44 tiếng kể từ khi sự kiện từ khi sự kiện từ khi sự kiện từ khi sự kiện xảy ra xảy ra xảy ra xảy ra 6. Đại diện giao dịch của thành viên được phép sửa lỗi giao dịch khi: Phát hiện nhập sai lệnh khi lệnh gốc chưa Không Phát hiện được khớp và được phép sửa nhập sai lệnh và phải xuất trình lỗi khi nhập sai lệnh gốc chưa lệnh gốc và được lệnh trong mọi khớp trung tâm giao trường hợp dịch ck chấp thuận 7. Biên độ giao động giá trên TTCK VN do: Giám đốc Bộ trưởng bộ Chủ tịch Thống đốc trung tâm giao tài chính quy UBCKNN quy ngân hàng nhà dịch ck quy định định nước quy định định 8. Doanh nghiệp được quyền phát hành ck theo quy định của pháp luật là: I. Công ty cổ phần II. Công ty TNHH III. Công ty nhà nước IV. Công ty hộ danh V. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Chỉ 1,3 và Chỉ 1 và 2 Chỉ 1,2 và 3 Tất cả 5 9. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ đối với cổ phiếu của công ty niêm yết được thực hiện khi: Báo cáo Báo cáo Báo cáo Báo cáo bằng văn bản bằng văn bản bằng văn bản cho bằng văn bản cho và trung tâm Không và trung tâm trung tâm giao trung tâm giao giao dịch ck cần báo cáo giao dịch ck dịch ck sau khi dịch ck ngay sau chấp thuận tối với trung tâm chấp thuận thực hiện giao khi thực hiện thiểu 10 ngày giao dịch ck trước 3 ngày dịch 10 ngày giao dịch trước ngày giao dịch giao dịch 10. Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng bao gồm: Chào bán Phát hành Phát hành Tất cả các thêm cổ phiếu để thêm cổ phiếu để thêm cổ phiếu câu trên
 3. tăng vốn trả cổ tức thưởng 11. Việc phát hành ck nào dưới đây không thuộc diện điều chỉnh của Nghị định 144/CP về CK và TTCK: CP doanh CK của các Chứng chỉ nghiệp nhà nước Cả a và b tổ chức tín dụng quỹ đầu tư cổ phần hóa 12. Thời gian cam kết nắm giữ ít nhất 50 % cp do mình sở hữu kể từ thời điểm niêm yết của thành viên hội đồng quản trị, ban Giám Đốc, ban kiểm soát của các công ty niêm yết là: 1 năm 2 năm 3 năm 4 năm 13. Trái phiếu phát hành ra công chúng có thể là: Trái phiếu có Trái phiếu Trái phiếu hoặc không có có kèm chứng Tất cả chuyển đổi đảm bảo quyền 14. Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng là: Không Chào bán sơ Chào bán thứ Cả hai phương án nào cấp lần đầu cấp lần đầu phương án trên đúng 15. So với Nghị định 48/CP , tiêu chuẩn niêm yết cổ phiếu theo quy định tại Nghị định 144/CP có giảm nhẹ về: Số lượng cổ Tỷ lệ ra Vốn điều lệ đông ngoài tổ Cả a và b công chúng chức phát hành 16. Nhà đầu tư được phép: Không Đặt lệnh Đặt lệnh được đặt lệnh mua và bán 1 mua và bán 1 mua và bán 1 loại cổ phiếu loại cổ phiếu loại cổ phiếu trong lần khớp trong ngày giao trong ngày lệnh dịch giao dịch 17. Tổ chức nào sau đây phải có nghĩa vụ công bố thông tin về chứng chỉ quỹ đầu tư ck niêm yết tại TTGDCK: Quỹ đầu tư Ngân hàng Công ty CK giám sát quản lý quỹ 18. Nhân viên công ty kiểm toán được chấp thuận, sau khi kiểm toán công ty X tư vấn cho bạn mình bán cổ phiếu của công ty X vì công ty này hoạt động không hiệu quả. Vậy hành vi của nhân viên kiểm toán thuộc hành vi:
 4. Lũng đoạn Giao dịch Công bố Bán khống thị trường nội gián thông tin 19. TTCK đang lên giá, cổ phiếu A tăng giá liên tuc qua nhiều phiên, nhà tư vấn nên khuyên khách hàng: Đưa ra các Không nên Mua ngay Bán ngay thông tin và để mua bán gì vì CK A vì dự kiến CK A vì đã nhà đầu tư tự thị trường giá còn tăng tăng lên đỉnh quyết định không ổn định 20. Tổ chức niêm yết khi giao dịch cổ phiếu quỹ, chỉ được phép: Mua lại Mua lại không quá 25% không quá 30% Thực hiện Thực hiện a và c b và d cổ phiếu của tổ cổ phiếu của tổ trong 6 tháng trong 3 tháng chức niêm yết chức niêm yết

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Bài giảng Tổng quan về Luật hiến pháp

Mời các bạn cùng tìm hiểu hiến pháp là gì; nguyên tắc chủ quyền nhân dân; thực thi Hiến pháp – Thách thức du nhập chế độ pháp quyền vào các nước đang phát triển được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Tổng quan về Luật hiến pháp". Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Nghị định đăng ký doanh nghiệp

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp. Điều 2. Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau: 1. Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam; ...


Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 4 Luật nhà nước

Các nội dung của chương 4: khái quát chung về luật Nhà nước. Một số nội dung cơ bản trong luật này. Mời các bạn theo dõi.


MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

Luật Hành chính là gì? 1.1. Khái niệm Luật Hành chính Luật Hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt nam. Luật hành chính điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.


Ebook Sổ tay hướng dẫn hành khách đi tàu bay

Sổ tay tập hợp các nội dung liên quan đến thực tiễn, thông lệ và các quy định liên quan đến vận chuyển hàng không quốc tế và nội địa, nhằm giúp hành khách chuẩn bị cho một chuyến đi tàu bay an toàn, thuận tiện hơn.


Các câu hỏi nhận định môn Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng – 4

Cơ sở để phát sinh trách nhiệm BTTH là những qui định của PL được ghi nhận trong BLDS, qui định các hành vi vi phạm và quyền yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại. SAI: Cơ sở để phát sinh trách nhiệm BTTH ngoài những qui định của PL được ghi nhận trong BLDS, còn các qui định được ghi nhận trong các văn bản QPPL như Hiến pháp, các luật và bộ luật khác, các VB dưới luật như nghị quyết, nghị định (ví dụ: Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP; Nghị quyết 388/2003/NQ-UBTVQH; Nghị định 47/1997/ND0-CP…) ...


VĂN BẢN LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thi hành án hình sự. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất,...


THE RISE OF OPEN SOURCE LICENSING

This book is the result of my PhD studies at the Helsinki University of Technology. I started working towards a doctoral degree right after graduation from the University of Helsinki in 1999. I was supposed to write a thesis in law. Now I need to apologize my then-supervisors profes- sor Niklas Bruun and docent Pekka Timonen not to complete the thesis at the law faculty in four years as was once planned. What happened was that I met my future academic mentor, professor Jukka Kemppinen, who had just started his professorship at the Helsinki University of Technology. He convinced me to change my plans and my university in...


Bài giảng môn luật môi trường_Chương 2

Nội dung bài giảng chương 2 môn Luật môi trường trình bày về Luật và chính sách môi trường trên thế giới. 2 Các biện pháp bảo vệ môi trường và vai trò của pháp luật Biện pháp chính trị Là biện pháp cơ bản, biểu hiện dưới nhiều góc độ : các hội nghị quốc tế cam kết, các đảng phái ( đảng Xanh ở Đức ), các chính trị gia, cuộc biểu tình ( dân Pháp yêu cầu xây đường đi bộ )


Đề cương ôn tập Luật thương mại

Vấn đề 1: Thương nhân & Hoạt động thương mại 1. Thương nhân a. Khái niệm Khoản 1 điều 6 LTM 2005: Thương nhân bào gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng kí kinh doanh.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA
 • 01/11/2011
 • 25.502
 • 480

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu