Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề tài nghiên cứu: Quan điểm lí luận gắn với thực tiễn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Đề tài nghiên cứu: Quan điểm lí luận gắn với thực tiễn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trình bày nội dung như sau: Cơ sở lý luận và thực tiễn(Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, đường lối đổi mới quan điểm của đảng về giáo dục, Hồ Chí Minh cuộc sống và hoạt động của người, thực tiễn cách mạng việt nam); thực trạng và giải pháp,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Tiểu luận: Nhóm Xã Hội Gia Đình

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: nhóm xã hội gia đình', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiểu luận: Quan điểm Mác - Ănghen về vật chất

Tiểu luận với đề tài "Quan điểm Mác - Ănghen về vật chất" trình bày về vật chất và các hình thức tồn tại của nó, quan niệm về vật chất trong triết học Mác - lênin cho rằng vật chất không bị tiêu tan.


Đề tài triết học " SỰ BẤT BIẾN CỦA CÁI THẦN THOẠI VÀ CÁC YẾU TỐ THẾ GIỚI QUAN TIỀN TRIẾT HỌC Ở CÁC NỀN VĂN MINH CỔ ĐẠI "

Lịch sử các nền văn minh cổ đại được tính hàng nghìn năm. Tất cả các nền văn minh đó - Ai Cập, Sumerô, Babilon, Ấn Độ, Trung Hoa - xuất hiện và phát triển trong những điều kiện ấm nóng của phù sa mầu mỡ được tạo thành từ những dòng chảy của các sông lớn. Tuy nhiên, hoạt động sinh sống của những cộng đồng người ở các quốc gia đó, giống như thời nguyên thủy, về cơ bản, vẫn là sự thích nghi với môi trường tự nhiên xung quanh và cùng với đó, nỗ lực của...


Tiểu luận: Biện chứng của quá trình phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ

Tiểu luận với đề tài "Biện chứng của quá trình phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ" giúp cho sinh viên đặc biệt là sinh viên kinh tế chúng em có nhận thức chính xác về sản xuất xã hội. Đồng thời thấy được ý nghĩa to lớn của việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta trong thời kỳ quá độ vừa phù hợp với sự phát triển chung của nhân loại, vừa phù hợp với cách thức phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam kết hợp với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.


Đề tài 6: Giao tiếp qua điện thoại

Nội dung bài thuyết trình trình bày về khái niệm giao tiếp qua điện thoại, đặc điểm giao tiếp qua điện thoại, vai trò giao tiếp qua điện thoại, kỹ năng gọi điện thoại, kỹ năng nghe điện thoại, kỹ năng sử dụng tin nhắn.


MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KINH TẾ NÔNG HỘ

Nền văn minh nông nghiệp ra đời sớm nhất và đã tồn tại hàng vạn năm trên Trái Đất, là một ngành không thể thay thế được, cho dù trong thế kỷ XXI và sau này nữa khi các trình độ kỹ thuật điện tử, hoá sinh phát triển cao độ. Nông nghiệp – nông dân – nông thôn đã trải qua nhiều thăng trầm của các phương thức sản xuất. Nhiều nước đi tìm con đường khác nhau để rút ngắn quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn....


Bài thuyết trình: Tư tưởng xã hội thời Trung cổ

Bài thuyết trình: Tư tưởng xã hội thời Trung cổ sẽ cho bạn đọc cái nhìn tổng quan nhất về tư tưởng xã hội thời trung cổ với các nội dung như bối cảnh lịch sử, tư tưởng của xã hội thời Trung cổ và một số nhà tư tưởng nổi bật.


Tiểu luận đề tài : Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở việt nam trong thời kỳ quá độ

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của kinh tế tri thức, đòi hỏi mỗi con người phải được đào tạo trình độ học vấn, năng lực ; tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức lao động tốt hơn để có thể đáp ứng những yêu cầu của sự biến đổi khoa học công nghệ hết sức nhanh chóng. Trong sự nghiệp đổi mới CNH, HĐH đất nước với những mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hiện nay, con người và nguồn nhân lực được coi là nhân...


Đề tài "Cuộc đấu tranh giải phóng nô lệ ở Bắc Mỹ"

Ngay từ khi mới bắt đầu đấu tranh giành độc lập,nước Mỹ trong bản tuyên ngôn dân quyền do George Mason khởi thảo đã thẳng thừng đề xuất”Tất cả nhân loại sinh ra đều quyền tự do,độc lập và đều có nhân quyền do thiên phú” Và trong bản tuyên ngôn độc lập do Thomas Fefferson soạn thảo ngày 4-7- 1776 cũng viết “Toàn nhân loại sinh ra đều bình đẳng”


Đề tài:"Thuế với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở việt nam"

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài:"thuế với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 • 27/04/2010
 • 92.438
 • 874
TCVN 6427-2:1998
 • 08/08/2010
 • 16.921
 • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu