Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề KTCL HK1 Lý 10 - Sở GD&ĐT Đồng Tháp 2012-2013 (kèm đáp án)

Mời thầy cô và các bạn tham khảo đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 môn Lý lớp 10 giúp các thầy cô có thêm kinh nghiệm ra đề và các bạn học sinh có thêm kinh nghiệm thi tốt.Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đề KTCL HK1 Lý 10 - Sở GD&ĐT Đồng Tháp 2012-2013 (kèm đáp án) Đề KTCL HK1 Lý 10 - Sở GD&ĐT Đồng Tháp 2012-2013 (kèm đáp án) Chuyển động cơ, Định luật vạn vật hấp dẫn, Kiểm tra 45 phút Lý 10, Đề kiểm tra Lý 10, Đề kiểm tra lớp 10, Đề kiểm tra
4.5 5 1381
 • 5 - Rất hữu ích 679

 • 4 - Tốt 702

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I ĐỒNG THÁP Năm học: 2012-2013 Môn thi: VẬT LÍ 10 Thời gian: 45phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: ĐỀ ĐỀ XUẤT (Đề gồm có 01 trang) Đơn vị ra đề: THPT……………..(Phòng GDĐT……….. ) A PHẦN CHUNG Câu 1: (1,0 điểm) chuyển động cơ ; chất điểm ,quỹ đạo cho Câu 2: (1,0 điểm) Định nghĩa sự rơi tự do. Các đặc điểm của sự rơi tự do Câu 3: (1,0 điểm) Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn, viết công thức và gi rõ các đ ại l ượng và công thức Câu 4: (1,0 điểm) phát biểu định luật III Niu tơn và viết biểu thức Câu 5: (2,0 điểm) Dùng một lực F = 8N tác dụng lên một vật có khối lượng m = 2kg đang đ ứng yên t ại vị trí A trên mặt sàn nằm ngang. Biết lực F có phương nằm ngang, sau 5 giây thì vật đến B với vận tốc là 5m/s. Lấy g = 10m/s2. 1. Tính gia tốc của vật trong quá trình chuyển động từ A đến B. 2. Tính hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn nằm ngang. . B PHẦN RIÊNG I PHẦN CHƯƠNG TRINH CHUAN x = 40t 2 + 20t + 10 Câu 6: 1đ Phương trình của một vật chuyển động thẳng là: (cm) xác định : v,a ? Câu 7: 1 đ Khi treo một vật có khối lượng 3kg vào đàu dưới của một lò xo đầu trên được giữ cố định thì lò xo dãn ra một đoạn 5cm , lấy g = 10m / s 2 . Độ cứng của lò xo đó là bao nhiêu? Câu 8 1điem Một bánh xe bán kính 60cm quay đều 100 vòng trong thời gian 2s. Tìm: Tốc độ góc và tốc độ dài của một điểm trên vành bánh xe. Cau 9 (1 điem): . Một người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng ngô nặng 200N. Đòn gánh dài 1m. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng l ượng của đòn gánh. II PHẦN CHUONG TRÌNH NÂNG CAO Câu 6: (1,0 điểm) Một chất điểm chuyển động trên trục Ox có đồ thị như Hình vẽ. x(m) a. Tọa độ ban đầu ( lúc t=0) là bao nhiêu? 20 b. Quãng đường đi được sau 10s là bao nhiêu? 5 t(s) o 10
 2. Câu 7: (1,0 điểm) Một xe bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái đ ứng yên, sau 10s xe đạt vận tốc 6m/s.Tính a- Gia tốc của xe? b- Quãng đường xe đi được sau 10s Câu 8: (1,0 điểm) Khi treo một vật có khối lượng m vào đàu dưới của một lò xo đầu trên được giữ cố định thì lò xo dãn ra một đoạn 0,03m, lấy g = 10m / s 2 . Độ cứng của lò xo đó là 3 N/cm .tim khối lượng vật treo vào? Câu 9 (1 điểm) Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng góc α = 600 . Hệ số ma sát trượt là 0,5 ; chiều dài mặt phẳng nghiêng là l = 2m ; g = 10m / s 2 . Tính gia tốc chuyển động của vật. và quãng đường trong 2s đầu Đáp án
 3. câu Nội dung Điểm 1 Chuyên cua môt vât (goi tăt là chuyên đông) là sự thay đôi vị ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ 0,5 trí cua vât đó so với cac vât khac theo thời gian. ̉ ̣ ́ ̣ ́ Môt vât chuyên đông được coi là môt chât điêm nêu kich thước 0,5 ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ cua nó rât nhỏ so với độ dai đường đi ̉ ́ ̀ 2 Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tac dung cua trong lực. ́ ̣ ̉ ̣ 025 - Phương cua chuyên đông rơi tự do là phương thăng đứng 025 ̉ ̉ ̣ ̉ (phương cua dây doi) ̉ ̣ - Chiêu cua chuyên đông rơi tự do là chiêu từ trên xuông dưới. ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ ́ 0,25 - Chuyên đông rơi tự do là chuyên đông thẳng nhanh dần đều. ̉ ̣ ̉ ̣ 0,25 3 Lực hâp dân giữa 2 chât điêm bât kì tỉ lệ thuân với tich 2 khôi 05 ́ ̃ ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ lượng cua chung và tỉ lệ nghich với binh phương khoan cach ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ́ giữa chung. ́ m1m2 Fhd = G r2 Trong đo: m1; m2 là khôi lượng cua 2 chât điêm. (kg) ́ ́ ̉ ́ ̉ r: khoang cach giữa chung (m) ̉ ́ ́ 05 N .m 2 G = 6, 67.10−11 : Goi là hăng số hâp dân ̣ ̀ ́ ̃ kg 2 4 Trong moi trường hợp, khi vât A tac dung lên vât B môt lực, thi ̀ 05 ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ vât B cung tac dung lai vât A môt lực. Hai lực nay cung gia, ̣ ̃ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ cung độ lớn, nhưng ngược chiêu. ̀ ̀ r r FB → A = − FA→ B 05 r r hay FBA = − FAB 5 Vẽ hình biểu diễn các lực tác dụng lên vật, chọn trục tọa độ 025 xOy như hình vẽ 025 => các dữ kiện đầu của bài y tốn: vo = 0; F = 8N Fms NF x O P v − v0 05 Gia tốc của vật: a = =1m/s2 t r r r r r Áp dụng định luật II Niutơn: P + N + F + Fmst = ma (*) 025 - Chiếu pt (*) lên trục Oy: N – P = 0 ⇔ N = P = mg (1) 0,25 - Chiếu pt (*) lên trục Ox: F – Fms = ma (2) => F - µ mg = ma 0,25 Thay các giá trị vào: 8 - 20µ = 2.1 => µ = 0,3 025
 4. B PHAN RIENG chuong trình chuẩn CÂU Ý ĐÁP ÁN ĐIỂM Câu 6 1 Vận tốc ban đầu 20cm/s 0,5 điểm 2 Gia tốc a = 80cm/s2 0,5 điểm 1 Viết đúng biểu thức: Fdh = k . ∆l 0,5 điểm Câu 7 Tính k=600N/m 2 0,5 điểm ∆α 1 Tính tốc độ góc ω = =100 π rad/s 0,5 điểm Câu 8 ∆t v= r.ω =0,6. 100 π =60 π m/s 2 0,5 điểm F = F1 + F2 = 500 N 1 1,0 điểm d=1m Câu 9 F1 d 2 2 = SUY RA vai đặt cách thùng gạo 0,4m ,thùng ngơ 0,6m 1,0 điểm F2 d1 B PHAN RIENG NÂNG CAO CÂU Ý ĐÁP ÁN ĐIỂM Câu 6 1 Tọa độ ban đầu là 5m 0,5 điểm 2 Quãng ường sau 10s là 15m 0,5 điểm v − v0 1 Gia tốc của vật: a = =0,6m/s2 0,5 điểm Câu 7 t 2 S = 30 m 0,5 điểm 1 Viết đúng biểu thức: Fdh = k . ∆l 0,5 điểm Câu 8 2 m=0,9kg 0,5 điểm 1 Gia tốc a=5 2 /2 m/s2 0,5 điểm Câu 9 Tìm được quãng đường vật rơi trong 2 giây đầu tiên 2 0,5 điểm S= 5 2 m

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

Đề thi THPT Quốc gia năm học 2015-2016 lần I môn Toán - Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Đề thi THPT Quốc gia năm học 2015-2016 lần I môn Toán là đề thi chính thức của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc dành cho các bạn học sinh trong trường. Đề thi gồm có 10 câu hỏi tự luận có kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Đề thi thứ tốt nghiệp THPT Ngữ Văn - THPT Quế Sơn năm 2014

Tham khảo đề thi thứ tốt nghiệp THPT Ngữ Văn - THPT Quế Sơn năm 2014 dành cho các em học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, với đề thi này các em sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất.


Đề kiểm tra 15 phút Anh Văn khối 7

Mời các bạn cùng tham khảo đề kiểm tra 15 phút môn Anh Văn khối 7 dành cho học sinh khối 7 sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công.


Đề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2014-2015

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và luyện thi môn tiếng Anh, với "Đề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2014-2015" sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


BÀI KIỂM TRA LÝ LỚP 10

I. TRẮC NGHIỆM 1. Chọn câu đúng: A. Chuyển động thẳng đều là chuyển động có vận tốc không thay đổi. B. Chuyển động thẳng đều là chuyển động mà vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau. C. Vectơ vận tốc v của chuyển động thẳng đều là vectơ hằng số. D. Vận tốc của chuyển động thẳng đều không tùy thuộc vật làm mốc. 2. Chọn câu sai: A. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều luôn luôn cùng chiều với vectơ vận tốc. B. Vectơ gia...


THE FIRST TEST (A) SUBJECT : ENGLISH 7

Tham khảo tài liệu 'the first test (a) subject : english 7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi HK 1 môn Địa lý lớp 10 năm 2010 - THPT Tam Quan - Mã đề 2

Đề thi HK 1 môn Địa lý lớp 10 năm 2010 - THPT Tam Quan - Mã đề 2 cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập ôn thi môn Địa lý. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.


Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 lần 3 - THPT Yên Lạc 2 - Mã đề 805

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, TaiLieu.VN giới thiệu đến các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 lần 3 - THPT Yên Lạc 2 - Mã đề 805 để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi!


Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2018 - Trường Quốc tế Á Châu, TP HCM - Mã đề 018

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2018 - Trường Quốc tế Á Châu, TP HCM - Mã đề 018 giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi.


Đề thi thử trước kỳ thi THPT quốc gia số 3 năm 2016 có đáp án môn: Toán - GV. Đặng Việt Hùng

Bạn đang gặp khó khăn trước kì thi THPT và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. Mời các bạn cùng tham khảo "Đề thi thử trước kỳ thi THPT quốc gia số 3 năm 2016 có đáp án môn: Toán" sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

KIỂM TRA HKI MÔN TIẾNG ANH
 • 22/07/2011
 • 67.815
 • 224

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu