Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề KTCL HK1 Lý 10 - Sở GD&ĐT Đồng Tháp 2012-2013 (kèm đáp án)

Mời thầy cô và các bạn tham khảo đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 môn Lý lớp 10 giúp các thầy cô có thêm kinh nghiệm ra đề và các bạn học sinh có thêm kinh nghiệm thi tốt.Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đề KTCL HK1 Lý 10 - Sở GD&ĐT Đồng Tháp 2012-2013 (kèm đáp án) Chuyển động cơ, Định luật vạn vật hấp dẫn, Kiểm tra 45 phút Lý 10, Đề kiểm tra Lý 10, Đề kiểm tra lớp 10, Đề kiểm tra
4,49167270094135 5 1381
 • 5 - Rất hữu ích 679

 • 4 - Tốt 702

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I ĐỒNG THÁP Năm học: 2012-2013 Môn thi: VẬT LÍ 10 Thời gian: 45phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: ĐỀ ĐỀ XUẤT (Đề gồm có 01 trang) Đơn vị ra đề: THPT……………..(Phòng GDĐT……….. ) A PHẦN CHUNG Câu 1: (1,0 điểm) chuyển động cơ ; chất điểm ,quỹ đạo cho Câu 2: (1,0 điểm) Định nghĩa sự rơi tự do. Các đặc điểm của sự rơi tự do Câu 3: (1,0 điểm) Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn, viết công thức và gi rõ các đ ại l ượng và công thức Câu 4: (1,0 điểm) phát biểu định luật III Niu tơn và viết biểu thức Câu 5: (2,0 điểm) Dùng một lực F = 8N tác dụng lên một vật có khối lượng m = 2kg đang đ ứng yên t ại vị trí A trên mặt sàn nằm ngang. Biết lực F có phương nằm ngang, sau 5 giây thì vật đến B với vận tốc là 5m/s. Lấy g = 10m/s2. 1. Tính gia tốc của vật trong quá trình chuyển động từ A đến B. 2. Tính hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn nằm ngang. . B PHẦN RIÊNG I PHẦN CHƯƠNG TRINH CHUAN x = 40t 2 + 20t + 10 Câu 6: 1đ Phương trình của một vật chuyển động thẳng là: (cm) xác định : v,a ? Câu 7: 1 đ Khi treo một vật có khối lượng 3kg vào đàu dưới của một lò xo đầu trên được giữ cố định thì lò xo dãn ra một đoạn 5cm , lấy g = 10m / s 2 . Độ cứng của lò xo đó là bao nhiêu? Câu 8 1điem Một bánh xe bán kính 60cm quay đều 100 vòng trong thời gian 2s. Tìm: Tốc độ góc và tốc độ dài của một điểm trên vành bánh xe. Cau 9 (1 điem): . Một người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng ngô nặng 200N. Đòn gánh dài 1m. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng l ượng của đòn gánh. II PHẦN CHUONG TRÌNH NÂNG CAO Câu 6: (1,0 điểm) Một chất điểm chuyển động trên trục Ox có đồ thị như Hình vẽ. x(m) a. Tọa độ ban đầu ( lúc t=0) là bao nhiêu? 20 b. Quãng đường đi được sau 10s là bao nhiêu? 5 t(s) o 10
 2. Câu 7: (1,0 điểm) Một xe bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái đ ứng yên, sau 10s xe đạt vận tốc 6m/s.Tính a- Gia tốc của xe? b- Quãng đường xe đi được sau 10s Câu 8: (1,0 điểm) Khi treo một vật có khối lượng m vào đàu dưới của một lò xo đầu trên được giữ cố định thì lò xo dãn ra một đoạn 0,03m, lấy g = 10m / s 2 . Độ cứng của lò xo đó là 3 N/cm .tim khối lượng vật treo vào? Câu 9 (1 điểm) Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng góc α = 600 . Hệ số ma sát trượt là 0,5 ; chiều dài mặt phẳng nghiêng là l = 2m ; g = 10m / s 2 . Tính gia tốc chuyển động của vật. và quãng đường trong 2s đầu Đáp án
 3. câu Nội dung Điểm 1 Chuyên cua môt vât (goi tăt là chuyên đông) là sự thay đôi vị ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ 0,5 trí cua vât đó so với cac vât khac theo thời gian. ̉ ̣ ́ ̣ ́ Môt vât chuyên đông được coi là môt chât điêm nêu kich thước 0,5 ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ cua nó rât nhỏ so với độ dai đường đi ̉ ́ ̀ 2 Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tac dung cua trong lực. ́ ̣ ̉ ̣ 025 - Phương cua chuyên đông rơi tự do là phương thăng đứng 025 ̉ ̉ ̣ ̉ (phương cua dây doi) ̉ ̣ - Chiêu cua chuyên đông rơi tự do là chiêu từ trên xuông dưới. ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ ́ 0,25 - Chuyên đông rơi tự do là chuyên đông thẳng nhanh dần đều. ̉ ̣ ̉ ̣ 0,25 3 Lực hâp dân giữa 2 chât điêm bât kì tỉ lệ thuân với tich 2 khôi 05 ́ ̃ ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ lượng cua chung và tỉ lệ nghich với binh phương khoan cach ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ́ giữa chung. ́ m1m2 Fhd = G r2 Trong đo: m1; m2 là khôi lượng cua 2 chât điêm. (kg) ́ ́ ̉ ́ ̉ r: khoang cach giữa chung (m) ̉ ́ ́ 05 N .m 2 G = 6, 67.10−11 : Goi là hăng số hâp dân ̣ ̀ ́ ̃ kg 2 4 Trong moi trường hợp, khi vât A tac dung lên vât B môt lực, thi ̀ 05 ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ vât B cung tac dung lai vât A môt lực. Hai lực nay cung gia, ̣ ̃ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ cung độ lớn, nhưng ngược chiêu. ̀ ̀ r r FB → A = − FA→ B 05 r r hay FBA = − FAB 5 Vẽ hình biểu diễn các lực tác dụng lên vật, chọn trục tọa độ 025 xOy như hình vẽ 025 => các dữ kiện đầu của bài y tốn: vo = 0; F = 8N Fms NF x O P v − v0 05 Gia tốc của vật: a = =1m/s2 t r r r r r Áp dụng định luật II Niutơn: P + N + F + Fmst = ma (*) 025 - Chiếu pt (*) lên trục Oy: N – P = 0 ⇔ N = P = mg (1) 0,25 - Chiếu pt (*) lên trục Ox: F – Fms = ma (2) => F - µ mg = ma 0,25 Thay các giá trị vào: 8 - 20µ = 2.1 => µ = 0,3 025
 4. B PHAN RIENG chuong trình chuẩn CÂU Ý ĐÁP ÁN ĐIỂM Câu 6 1 Vận tốc ban đầu 20cm/s 0,5 điểm 2 Gia tốc a = 80cm/s2 0,5 điểm 1 Viết đúng biểu thức: Fdh = k . ∆l 0,5 điểm Câu 7 Tính k=600N/m 2 0,5 điểm ∆α 1 Tính tốc độ góc ω = =100 π rad/s 0,5 điểm Câu 8 ∆t v= r.ω =0,6. 100 π =60 π m/s 2 0,5 điểm F = F1 + F2 = 500 N 1 1,0 điểm d=1m Câu 9 F1 d 2 2 = SUY RA vai đặt cách thùng gạo 0,4m ,thùng ngơ 0,6m 1,0 điểm F2 d1 B PHAN RIENG NÂNG CAO CÂU Ý ĐÁP ÁN ĐIỂM Câu 6 1 Tọa độ ban đầu là 5m 0,5 điểm 2 Quãng ường sau 10s là 15m 0,5 điểm v − v0 1 Gia tốc của vật: a = =0,6m/s2 0,5 điểm Câu 7 t 2 S = 30 m 0,5 điểm 1 Viết đúng biểu thức: Fdh = k . ∆l 0,5 điểm Câu 8 2 m=0,9kg 0,5 điểm 1 Gia tốc a=5 2 /2 m/s2 0,5 điểm Câu 9 Tìm được quãng đường vật rơi trong 2 giây đầu tiên 2 0,5 điểm S= 5 2 m

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

Đề kiểm tra giữa HK 1 môn Lịch sử 12 năm 2017 - THPT A Nghĩa Hưng - Mã đề 123

Mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra giữa HK 1 môn Lịch sử 12 năm 2017 của trường THPT A Nghĩa Hưng mã đề 123 tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ kiểm tra sắp tới. Chúc các bạn thành công.


Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Nhật (Mã đề thi 168)

Tham khảo tài liệu 'đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp thpt 2010 môn tiếng nhật (mã đề thi 168)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Anh năm 2011

Hãy tham khảo đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Tiếng Anh năm 2011 để giúp các em biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.


Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh Đồng Tháp môn: Địa lý (Năm học 2012-2013)

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì thi. Mời các em và giáo viên tham khảo đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh Đồng Tháp môn "Địa lý". Hy vọng đề thi giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.


Đề thi HK 1 môn tiếng Anh lớp 12 năm 2016 - THCS & THPT Bình Thạnh Trung

Sau đây là Đề thi HK 1 môn tiếng Anh lớp 12 năm 2016 - THCS & THPT Bình Thạnh Trung. Mời các bậc phụ huynh, thí sinh và thầy cô giáo cùng tham khảo để để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.


Đề thi thử kỳ thi THPT quốc gia lần 1 năm 2016 có đáp án môn: Tiếng Anh - Trường THPT chuyên Khoa học Tự Nhiên

Sau đây là đề thi thử kỳ thi THPT quốc gia lần 1 có đáp án môn "Tiếng Anh - Trường THPT chuyên Khoa học Tự Nhiên". Mời các bậc phụ huynh, thí sinh và thầy cô giáo cùng tham khảo để để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.


Đề thi thử THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn Toán - THPT Trần Quốc Tuấn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn Toán - THPT Trần Quốc Tuấn gồm 50 câu trắc nghiệm nhằm phục vụ cho các em trong việc luyện đề thi trắc nghiệm môn Toán và giúp quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo trong việc ra đề Toán trắc nghiệm. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.


Đề KTCL HK1 Toán 11 - THPT Phú Điền 2012-2013 (kèm đáp án)

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 môn Toán lớp 11 của trường THPT Phú Điền giúp thầy cô và các bạn học sinh lớp 11 có thêm tư liệu tham khảo phục vụ cho việc ra đề và ôn tập.


ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 - TRƯỜNG THPT KHÂM ĐỨC

Tham khảo tài liệu 'đề tham khảo ôn thi tốt nghiệp thpt môn vật lý 12 - trường thpt khâm đức', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đề thi toán và lớp 10 - 2011
 • 20/06/2011
 • 52.011
 • 189

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu