Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2017 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 120

Mời các bạn học sinh tham khảo Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2017 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 120 tài liệu tổng hợp nhiều đề thi khác nhau nhằm giúp các em ôn tập và nâng cao kỹ năng giải đề. Chúc các em ôn tập hiệu quả và đạt được điểm số như mong muốn!Đánh giá tài liệu

4.8 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2017 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 120 Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2017 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 120 Đề thi học kỳ 2, Đề thi HK 2 Toán 11, Kiểm tra HK 2 môn Toán 11, Bài tập Toán lớp 11, Ôn tập Toán lớp 11, Đề kiểm tra môn Toán lớp 11
4.8 5 79
  • 5 - Rất hữu ích 66

  • 4 - Tốt 13

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM

KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn: TOÁN - LỚP 11
Thời gian: 60 phút (không tính thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ: : 120

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 2 trang)
A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Câu 1: Tìm L  lim  3 x  2  .
x1

A. L = 1
B. L = 3
C. L = 2
D. L = 5
Câu 2: Cho hình chóp S.EFGH có đáy là hình vuông và SE vuông góc với mặt đáy. Mệnh đề nào sau
đây là đúng ?
A. FH   SFH 
B. SG   SFH 
C. EG   SEH 
D. FH   SEG 
Câu 3: Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
A. lim
Câu 4:

1

1
 ;(k  0) .
k
n

1

B. lim

1
n

C. lim n  1  0

D. lim  

B. 2

C. - ∞

D. +∞

B. L = -3

k

C. L  

n

0

3

4
.
 x 2

Tìm lim 
x

2

A. 0
Câu 5: Tìm L  lim

3n  1
.
n2

A. L = 3

1
2

D. L 

1
2

Câu 6: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c trong không gian. Mệnh đề nào sau đây là sai ?
A. Nếu a  b và b  c thì a // c.
B. Nếu a vuông góc với mặt phẳng () và b // () thì a  b.
C. Nếu a // b và b  c thì c  a.
D. Nếu a // b, c // b thì a//c .
Câu 7: Tìm đạo hàm của hàm số y  cot x với x  k   k  Z  ?
1

A. y ' 

B. y ' 

2

cos x

cosx
sin x

1

C. y ' 

D. y '  

2

cos x

1
sin 2 x

Câu 8: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt đáy (ABC), tam giác ABC vuông tại B, Có
bao nhiêu mặt của hình chóp là tam giác vuông ?
A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 9: Hỏi mệnh đề nào sau đây sai ?
1

/

1

A.     2 ; ( x  0) .
x
x

 

C. x n

/

 x n1 .

 

B. x n
D.

/

 x

 n.x n1 . Với n  , n  1
/1
2 x

; ( x  0) .

Câu 10: Trong không gian, cho 2 đường thẳng a, b và 3 mặt phẳng mp  P  ; mp  Q  ; mp  R  . Trong các
mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai ?
A. Nếu a //( P) , a / /(Q ) và b  ( P)  (Q ) thì a//b.
B. Nếu  P  //  Q  và a  ( P ) ; b  (Q ) thì a //b .
1/2
Mã đề 120-Trang

C. Nếu a //( P) , a  (Q ) và b  ( P)  (Q ) thì a //b .
D. Nếu  P  //  Q  và a  ( R )  ( P ) ; b  ( R)  (Q ) thì a //b .
 2 x 2  1 khi x  1

. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
khi x  1
3


Câu 11: Cho hàm số f  x   

A. Hàm số f  x  có tập xác định D   \ 1 .

B. Hàm số f  x  liên tục trên  .

C. f ( 1)  3

D. Hàm số f  x  không liên tục tại x =1.

Câu 12: Cho hàm số y  x3  2 x  1 có đồ thị (P). Tìm hệ số góc k của tiếp tuyến với đồ thị (P) tại điểm
M(-2 ;-5).
A. k = -14
B. k = - 8
C. k = 10
D. k= - 2
Câu 13: Cho hàm số y  3x 2  x  cos x có đạo hàm y '  a.x  b.sin x  c . Biết rằng phương trình
a.x 2  b.x  c  0 có hai nghiệm x1 ; x2 . Tính M  x1  x2  x1x2 .
1
1
A. M 
B. M 
C. M  0
6
3

D. M  

1
6

Câu 14: Cho tứ diện ABCD. Gọi E;F;G lần lượt là trung điểm của AC, BC và BD. Giao tuyến của 2 mặt
phẳng (ABD) và (EFG) là
A. Đường thẳng GE.
B. Đường thẳng GD.
C. Đường thẳng qua G và song song với CD.
D. Đường thẳng qua G và song song với AB.
Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi. Gọi E, F, K lần lượt là trung điểm SA, SB, SC.
Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
A. mp(EFK) // mp(BCD).
B. mp(SAB) // mp(ECD).
C. mp(SAB) // mp(EFK).
D. mp(EFK) // mp(SCD).
B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm)
x2  4
.
x 2 x  2

a) Tìm giới hạn L  lim

b) Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m phương trình  m  3 x3  m 2 x 2  1  0 luôn có
ít nhất một nghiệm dương.
Câu 2 . (1,5 điểm)
a) Tính đạo hàm của hàm số y  x5  sin 3x .
b) Cho hàm số y 

x2
có đồ thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao
x2

điểm của (C) và trục hoành.
Câu 3. (2 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, SA vuông góc với
mặt phẳng đáy và SA  a 2 .
a) Chứng minh rằng BD  mp ( SAC ) .
 


b) Gọi M là điểm thuộc cạnh AB sao cho 3.AM  AB . Tính khoảng cách giữa SM và BC theo a.
----------------------------------- Hết -----------------------------------

2/2
Mã đề 120-Trang

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh cấp THPT

Bạn đang gặp khó khăn trước kì kiểm tra 15 phút và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. Hãy tham khảo đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh cấp THPT sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt.


Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 6 - Phòng GD&ĐT TP. Thái Nguyên

Dưới đây là Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 6 - Phòng GD&ĐT TP. Thái Nguyên mời các bậc phụ huynh, thí sinh và thầy cô giáo cùng tham khảo để để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.


Đề thi thử Đại học môn Toán năm 2016 - Sở GD&ĐT Kiên Giang

Đề thi thử lớp 12 học môn Toán năm 2016 - Sở GD&ĐT Kiên Giang giới thiệu các bài tập và phương pháp giải bài tập toán căn bản giúp các em học sinh có thể ôn tập lại các kiến thức đồng thời làm quen phương pháp làm bài thi Toán, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi quan trọng.


Đề thi thử môn Toán - Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Đề số 29

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề ôn thi tốt nghiệp THPT môn toán năm 2014 đề số 29 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.


Đề thi KSCL môn Hóa học lớp 12 năm 2017-2018 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 320

Hãy tham khảo Đề thi KSCL môn Hóa học lớp 12 năm 2017-2018 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 320 để giúp các bạn biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.


Đề thi HK 1 Ngữ Văn 9 - Sở GD&ĐT Bình Giang (2013 - 2014)

Đề thi học kì 1 Ngữ Văn 9 - Sở GD&ĐT Bình Giang (2013 - 2014) dành cho các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo để chuẩn bị tốt hơn cho việc ôn tập và kiến thức ra đề kiểm tra.


Đề thi olympic học sinh giỏi lớp 10&11 miền trung và tây nguyên môn sinh học lớp 10

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi olympic học sinh giỏi lớp 10&11 miền trung và tây nguyên môn sinh học lớp 10 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


Đề thi thử Đại học năm 2014 môn Vật lý (Mã đề TTLTĐH 8) - Sở GD & ĐT TP Hồ Chí Minh

Mời các bạn tham khảo Đề thi thử Đại học năm 2014 môn Vật lý (Mã đề TTLTĐH 8) sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.


Đề thi HK 2 môn Lịch sử lớp 10 năm 2013 - THPT Đoàn Kết - Mã đề 2

Gửi đến các bạn Đề thi HK 2 môn Lịch sử lớp 10 năm 2013 - THPT Đoàn Kết - Mã đề 2 giúp các bạn học sinh có thêm nguồn tài liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Đề thi HSG môn Toán lớp 10 năm 2014-2015 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo "Đề thi HSG môn Toán lớp 10 năm 2014-2015 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc". Thông qua việc tham khảo tài liệu để quý thầy cô tích lũy thêm kiến thức bài giảng, kinh nghiệm ra đề và có thêm tài liệu ôn thi hữu ích cho học sinh. Các em ôn tập và rèn luyện kỹ năng giải đề.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
  • 08/08/2010
  • 71.401
  • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu