Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2017 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 120

Mời các bạn học sinh tham khảo Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2017 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 120 tài liệu tổng hợp nhiều đề thi khác nhau nhằm giúp các em ôn tập và nâng cao kỹ năng giải đề. Chúc các em ôn tập hiệu quả và đạt được điểm số như mong muốn!Đánh giá tài liệu

4.8 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2017 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 120 Đề thi học kỳ 2, Đề thi HK 2 Toán 11, Kiểm tra HK 2 môn Toán 11, Bài tập Toán lớp 11, Ôn tập Toán lớp 11, Đề kiểm tra môn Toán lớp 11
4,83544303797468 5 79
  • 5 - Rất hữu ích 66

  • 4 - Tốt 13

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM

KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn: TOÁN - LỚP 11
Thời gian: 60 phút (không tính thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ: : 120

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 2 trang)
A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Câu 1: Tìm L  lim  3 x  2  .
x1

A. L = 1
B. L = 3
C. L = 2
D. L = 5
Câu 2: Cho hình chóp S.EFGH có đáy là hình vuông và SE vuông góc với mặt đáy. Mệnh đề nào sau
đây là đúng ?
A. FH   SFH 
B. SG   SFH 
C. EG   SEH 
D. FH   SEG 
Câu 3: Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
A. lim
Câu 4:

1

1
 ;(k  0) .
k
n

1

B. lim

1
n

C. lim n  1  0

D. lim  

B. 2

C. - ∞

D. +∞

B. L = -3

k

C. L  

n

0

3

4
.
 x 2

Tìm lim 
x

2

A. 0
Câu 5: Tìm L  lim

3n  1
.
n2

A. L = 3

1
2

D. L 

1
2

Câu 6: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c trong không gian. Mệnh đề nào sau đây là sai ?
A. Nếu a  b và b  c thì a // c.
B. Nếu a vuông góc với mặt phẳng () và b // () thì a  b.
C. Nếu a // b và b  c thì c  a.
D. Nếu a // b, c // b thì a//c .
Câu 7: Tìm đạo hàm của hàm số y  cot x với x  k   k  Z  ?
1

A. y ' 

B. y ' 

2

cos x

cosx
sin x

1

C. y ' 

D. y '  

2

cos x

1
sin 2 x

Câu 8: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt đáy (ABC), tam giác ABC vuông tại B, Có
bao nhiêu mặt của hình chóp là tam giác vuông ?
A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 9: Hỏi mệnh đề nào sau đây sai ?
1

/

1

A.     2 ; ( x  0) .
x
x

 

C. x n

/

 x n1 .

 

B. x n
D.

/

 x

 n.x n1 . Với n  , n  1
/1
2 x

; ( x  0) .

Câu 10: Trong không gian, cho 2 đường thẳng a, b và 3 mặt phẳng mp  P  ; mp  Q  ; mp  R  . Trong các
mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai ?
A. Nếu a //( P) , a / /(Q ) và b  ( P)  (Q ) thì a//b.
B. Nếu  P  //  Q  và a  ( P ) ; b  (Q ) thì a //b .
1/2
Mã đề 120-Trang

C. Nếu a //( P) , a  (Q ) và b  ( P)  (Q ) thì a //b .
D. Nếu  P  //  Q  và a  ( R )  ( P ) ; b  ( R)  (Q ) thì a //b .
 2 x 2  1 khi x  1

. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
khi x  1
3


Câu 11: Cho hàm số f  x   

A. Hàm số f  x  có tập xác định D   \ 1 .

B. Hàm số f  x  liên tục trên  .

C. f ( 1)  3

D. Hàm số f  x  không liên tục tại x =1.

Câu 12: Cho hàm số y  x3  2 x  1 có đồ thị (P). Tìm hệ số góc k của tiếp tuyến với đồ thị (P) tại điểm
M(-2 ;-5).
A. k = -14
B. k = - 8
C. k = 10
D. k= - 2
Câu 13: Cho hàm số y  3x 2  x  cos x có đạo hàm y '  a.x  b.sin x  c . Biết rằng phương trình
a.x 2  b.x  c  0 có hai nghiệm x1 ; x2 . Tính M  x1  x2  x1x2 .
1
1
A. M 
B. M 
C. M  0
6
3

D. M  

1
6

Câu 14: Cho tứ diện ABCD. Gọi E;F;G lần lượt là trung điểm của AC, BC và BD. Giao tuyến của 2 mặt
phẳng (ABD) và (EFG) là
A. Đường thẳng GE.
B. Đường thẳng GD.
C. Đường thẳng qua G và song song với CD.
D. Đường thẳng qua G và song song với AB.
Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi. Gọi E, F, K lần lượt là trung điểm SA, SB, SC.
Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
A. mp(EFK) // mp(BCD).
B. mp(SAB) // mp(ECD).
C. mp(SAB) // mp(EFK).
D. mp(EFK) // mp(SCD).
B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm)
x2  4
.
x 2 x  2

a) Tìm giới hạn L  lim

b) Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m phương trình  m  3 x3  m 2 x 2  1  0 luôn có
ít nhất một nghiệm dương.
Câu 2 . (1,5 điểm)
a) Tính đạo hàm của hàm số y  x5  sin 3x .
b) Cho hàm số y 

x2
có đồ thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao
x2

điểm của (C) và trục hoành.
Câu 3. (2 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, SA vuông góc với
mặt phẳng đáy và SA  a 2 .
a) Chứng minh rằng BD  mp ( SAC ) .
 


b) Gọi M là điểm thuộc cạnh AB sao cho 3.AM  AB . Tính khoảng cách giữa SM và BC theo a.
----------------------------------- Hết -----------------------------------

2/2
Mã đề 120-Trang

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

Đề kiểm tra HK 1 môn Sinh học 12 năm 2017 - THPT B Nghĩa Hưng - Mã đề 628

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo Đề kiểm tra HK 1 môn Sinh học 12 năm 2017 THPT B Nghĩa Hưng Mã đề 628 dưới đây.


Đề thi HK 1 môn Ngữ văn lớp 12 năm 2016 - THPT Thanh Bình 2

Tham khảo Đề thi HK 1 môn Ngữ văn lớp 12 năm 2016 của trường THPT Thanh Bình 2 dành cho các em học sinh đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, với đề thi này các em sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất.


Đề thi Olympic khối 11 môn tiếng Anh năm 2016 - THPT Nguyễn Trãi - Mã đề 132

Các em có thể tham khảo Đề thi Olympic khối 11 môn tiếng Anh năm 2016 của trường THPT Nguyễn Trãi Mã đề 132 này để luyện tập những kỹ năng làm bài, rèn luyện kiến thức tiếng Anh để chuẩn bị thật tốt cho các kì thi Olympic Tiếng Anh sắp tới.


4 đề kiểm tra học kì 1 Địa lí lớp 6 - 7 - 8 - 9 (2009 - 2010)

Mời tham khảo 4 đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lí lớp 6 đến lớp 9 năm 2009 - 2010 giúp các bạn học sinh lớp 6 - 9 ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị tốt cho kì thi được tốt hơn. Chúc các bạn thi tốt!


Đề thi khảo sát chất lượng môn Vật lý (Kèm đáp án)

Bạn đang gặp khó khăn trước kì thi khảo sát chất lượng và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. Hãy tham khảo 2 Đề thi khảo sát chất lượng môn Vật lý sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt.


Đề thi tham khảo học kỳ 1( không phân ban) số 1

Tham khảo tài liệu 'đề thi tham khảo học kỳ 1( không phân ban) số 1', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 (nâng cao) (2011-2012)

Nhằm giúp cho học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập được tốt hơn mời các bạn tham khảo đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 nâng cao (2011-2012)với nội dung xoay quanh chứng minh 2 hình bằng nhau, xác định ảnh của điểm,...


Đề thi minh họa, kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 có đáp án môn: Tiếng Đức

Các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo "Đề thi minh họa, kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 có đáp án môn: Tiếng Đức" dưới đây để hệ thống lại kiến thức đã học cũng như kinh nghiệm ra đề. Hy vọng đề thi sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.


Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện Vĩnh Tường có đáp án môn: Lịch sử (Năm học 2013-2014)

Mời các bạn cùng tham khảo "Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện Vĩnh Tường có đáp án môn: Lịch sử" năm học 2013-2014, với đề thi này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá được năng lực của mình. Chúc bạn thành công trong kỳ thi sắp tới.


Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia 2015 - Mã đề 194

Sau đây là Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia 2015 - Mã đề 194. Mời các bậc phụ huynh, thí sinh và thầy cô giáo cùng tham khảo để biết được kết quả sau môn thi Tiếng Anh của kì thi THPT quốc gia 2015.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu