Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đánh giá về môi trường kinh doanh tại Đà Nẵng thời gian qua

Nội dung bài viết Đánh giá về môi trường kinh doanh tại Đà Nẵng thời gian qua của tiến sĩ Đoàn Tranh trình bày về khả năng tiếp cận thị trường tài chính và khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng.Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đánh giá về môi trường kinh doanh tại Đà Nẵng thời gian qua Đánh giá về môi trường kinh doanh tại Đà Nẵng thời gian qua Bài viết về tình hình kinh doanh, Môi trường kinh doanh tại Đà Nẵng, Đánh giá về môi trường kinh doanh, Tiếp cận thị trường tài chính, Khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng
4.2 5 130
 • 5 - Rất hữu ích 27

 • 4 - Tốt 103

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

ĐÁNH GIÁ VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ
NẴNG THỜI GIAN QUA
TS. ĐOÀN TRANH
ĐẠI HỌC DUY TÂN

1. Về khả năng tiếp cận thị trường tài chính
Tính đến 31/12/2009, Đà Nẵng có 35 ngân hàng thương mại cổ phần, 8 chi nhánh ngân
hàng thương mại nhà nước và 192 phòng giao dịch phủ khắp các quận huyện nhằm đáp
ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo khảo sát đánh giá tác
động cho vay hỗ trợ lãi suất vốn vay đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng năm 2009 của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội Đà Nẵng, 74,86% doanh
nghiệp trả lời hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho hoạt
động sản xuất, 11,7% doanh nghiệp đánh giá rất tốt. Kết quả khảo sát cũng cho biết doanh
nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn và được giải ngân nhanh hơn đối với nguồn vốn từ ngân
hàng thương mại cổ phần. Tuy nhiên, về tài sản thế chấp và thủ tục vay vốn, theo khảo sát
của VNCI năm 2009, tại Đà Nẵng có 90,42% doanh nghiệp cho rằng không thể vay vốn
nếu không có tài sản thế chấp; 48,73% doanh nghiệp nhận định thủ tục vay vốn tại các
ngân hàng trên địa bàn thành phố rất phiền hà; và 34,44% doanh nghiệp đồng ý phải “bồi
dưỡng” cho cán bộ tín dụng ngân hàng để vay được vốn.
Từ năm 2011 đến Quý I/2015, đã có 53 doanh nghiệp vay vốn tại Quỹ Đầu tư và Phát
triển thành phố với tổng vốn vay được phê duyệt là 252,394 tỷ đồng. Thành phố đã thành
lâọ Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa vào năm 2014. Sau 1 năm hoạt động
đã có 04 ngân hàng thương mại tham gia Quỹ và cấp chứng thư bảo lãnh cho 12 doanh
nghiệp, tổng mức bảo lãnh là 14,949 tỷ đồng. Đến hết Quý I/2015 dư nợ cho vay doanh
nghiệp với lãi suất dưới 13% là 54.708 tỷ đồng, chiếm 94,89% tổng dư nợ toàn thành phố.
Hiện lãi suất cho vay bình quân bằng VND ngắn hạn là 8,57%/năm, dài và trung hạn là
10.53%/năm (1).
2. Về khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng
Nếu so sánh các chỉ tiêu thành phần của cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
với các tỉnh, thành phố lớn khác, có thể nhận thấy qua bảng sau:

1

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển DNNVV 2011-2015 của Đà Nẵng.
http://business.gov.vn/tabid/98/catid/337/item/13985/t%C3%ACnh-h%C3%ACnh-th%E1%BB%B1chi%E1%BB%87n-k%E1%BA%BF-ho%E1%BA%A1ch-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-dnnvv-2011-2015c%E1%BB%A7a-%C4%91%C3%A0-n%E1%BA%B5ng.aspx

Bảng 1: Các chỉ tiêu thành phần của chỉ tiêu cơ sở hạ tầng
Chỉ tiêu

Đà Nẵng

Hà Nội

Thành phố
Hồ Chí Minh

Bình
Dương

1. Số cụm/khu công nghiệp
trong tỉnh

4

6

15

15

2. Tỉ lệ % lấp đầy trong tổng
diện tích mặt bằng khu công
nghiệp

69,68

73,12

62,6

65,86

3. Đánh giá chất lượng (%
Tốt hoặc Rất tốt)

51,58

27,21

39,54

79,17

4. Đánh giá chất lượng
đường bộ (% Tốt hoặc Rất tốt)

80,82

24,19

17,11

70,06

5. Đánh giá chất lượng dịch
vụ viễn thông (% Tốt hoặc Rất
tốt)

84,68

61,42

69,37

75,14

Điểm số tổng hợp
6,63
6,60
6,87
7,26
Nguồn: Báo cáo đánh giá môi trường kinh doanh thành phố Đà Nẵng. Ủy ban nhân dân thành
phố Đà Nẵng. 2010.

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có 6 khu công nghiệp tập trung, bao gồm: Đà
Nẵng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hòa Khánh mở rộng, Hòa Cầm và Dịch vụ thủy sản Đà
Nẵng, với quy mô 1.141,82 ha và 4 công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp là Công
ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng, Công ty TNHH Massda Land,
Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Sài Gòn - Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư khu công
nghiệp Hòa Cầm. Ngoài ra, Thành phố cũng đang tập trung triển khai Khu công nghệ thông
tin tập trung, Khu công nghệ cao và dự án khu công nghiệp Hòa Khương.
Dưới đây là sơ lược về tình hình phát triển tại 6 khu công nghiệp tại Đà Nẵng trong thời
gian vừa qua (2):
Khu công nghiệp Đà Nẵng được thành lập ngày 23.2.1993 với diện tích ban đầu là
303,275 ha, chủ đầu tư là Công ty TNHH Massda Land. khu công nghiệp Đà Nẵng là khu
công nghiệp đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng sớm hoàn thiện công tác xây dựng cơ sở hạ
tầng, chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo mật độ cây xanh và 100% diện tích đã được lấp đầy.
Trạm xử lý nước thải tập trung được đầu tư hoàn thiện, công suất 250 m3/ngày đêm và đi
vào hoạt động từ năm 2009. khu công nghiệp Đà Nẵng được xem là khu công nghiệp điển
hình và thành công nhất của thành phố Đà Nẵng trong việc xây dựng và phát triển mô hình
kinh tế khu công nghiệp.
Khu công nghiệp Hòa Khánh được thành lập với diện tích là 423,5 ha. Đến nay, khu
công nghiệp Hòa Khánh được chuyển giao cho Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu
“Thực trạng và định hướng phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Ủy ban nhân dân thành
phố Đà Nẵng.
2

công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, với diện tích điều chỉnh còn lại là 395,75 ha. Kết
cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Khánh được đầu tư tương đối đồng bộ, hoàn thiện hệ
thống giao thông thoát nước mưa, san nền, điện chiếu sáng, cấp nước trong toàn khu công
nghiệp; hệ thống thu gom, đấu nối nước thải hoàn thành trên 80%. Trạm xử lý nước thải
tập trung có công suất: 5.000 m3/ngày đêm đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng
năm 2007.
Khu công nghiệp Liên Chiểu đã được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn
- Đà Nẵng làm chủ đầu tư với diện tích quy hoạch hiện nay là 289,35 ha. Kết cấu hạ tầng
khu công nghiệp Liên Chiểu được đầu tư tương đối đồng bộ, đã xây dựng hoàn thành 95%
hệ thống giao thông thoát nước, san nền, điện chiếu sáng. Hệ thống xử lý nước thải được
đầu tư với công suất suất 2.000 m3/ngày đêm, đi vào hoạt động từ tháng 11.2011.
Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng do Sở Thủy sản - Nông lâm làm chủ đầu
tư, đến tháng 12.2002 chuyển giao cho Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công
nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Diện tích quy hoạch giai đoạn 1 là 43,34 ha, giai đoạn 2
là 33,96 ha. Kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng được đầu tư tương
đối hoàn thiện, với 90% các tuyến đường đã được thảm nhựa; hoàn thiện hệ thống giao
thông, thoát nước, san nền, điện chiếu sáng, cấp nước trong toàn khu công nghiệp. Hệ
thống thu gom nước thải và Trạm xử lý nước thải tập trung được đầu tư hoàn thiện, đã hoạt
động với công suất 2.000 m3/ngày đêm.
Khu công nghiệp Hòa Cầm do Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp
Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Đến nay, khu công nghiệp Hòa Cầm đã được chuyển giao cho
Công ty Cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Hòa Cầm làm chủ đầu tư theo hướng xã hội hóa,
với diện tích quy hoạch (Giai đoạn 1) là 136,73 ha và đã xây dựng hoàn thành 90% hệ
thống giao thông, thoát nước mưa, san nền, điện chiếu sáng, cấp nước trong toàn khu công
nghiệp; 70% hệ thống thu gom nước thải đi qua các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
Hòa Cầm. Hệ thống xử lý nước thải tập trung đang được xây dựng với công suất 2.000
m3/ngày đêm, hoàn thành khoảng 90% và dự kiến quý III năm 2012 vận hành chính thức.
Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng do Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu
công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Đến nay, đã chuyển giao cho Công ty Cổ phần Đầu
tư Sài Gòn - Đà Nẵng làm chủ đầu tư với diện tích quy hoạch là 212,12 ha. Đã xây dựng
hoàn thành 90% hệ thống giao thông, thoát nước, san nền, điện chiếu sáng, cấp nước trong
toàn khu công nghiệp. Hiện nay Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng đang thu gom
nước thải của các doanh nghiệp này về xử lý tại Trạm xử lý nước thải tập trung khu công
nghiệp Hòa Khánh.

Tài liệu cùng danh mục Kế hoạch kinh doanh

Bản kế hoạch cho công việc mới

Bản kế hoạch 100 ngày làm việc đầu tiên sẽ rất cần thiết cho những người bắt đầu một công việc mới. Nếu kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, nó sẽ tạo ra những tác động mạnh mẽ bất ngờ. Khi Rebecca Paddock chuyển từ công việc của một kỹ sư kiểm định sang kỹ sư hệ thống, cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Paddock lấy ý tưởng từ kế hoạch 100 ngày làm việc đầu tiên của các tổng thống Mỹ mới nhậm chức để lập cho mình một danh sách công việc phải làm....


Quảng cáo online: Sự chênh lệch giữa cung và cầu

Tham khảo tài liệu 'quảng cáo online: sự chênh lệch giữa cung và cầu', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lên kế hoạch cho chiến dịch marketing trực tiếp bằng thư tín

Biết rõ đối tượng cho chiến dịch của bạn là ai, và làm cách nào để tiếp cận họ chính là yếu tố quyết định trong marketing qua thư tín. Giới thiệu Lý do mà bạn sử dụng hình thức marketing qua thư tín có thể rất rõ ràng: bán được nhiều sản phẩm hơn, hay chỉ để tiếp tục có sự đối thoại với những khách hàng trung thành của mình.


Candlestick and Pivot Point Trading Triggers phần 9

Khi bạn đang thiết kế hệ thống của bạn, hãy tự hỏi những gì bạn muốn hệ thống này để làm gì. Câu trả lời rõ ràng là để kiếm tiền, nhưng bạn cũng muốn biết bao lâu và làm thế nào sâu các thời kỳ rút vốn hoặc cho dù có là người chiến thắng luôn nhiều hơn người thua.


Con đường đi đến những vòng nguyệt quế

Tất cả những ai chịu rèn luyện, có tài có đức, vượt qua được thử thách của cuộc đời để thành đạt đều được cộng đồng xã hội chào đón, tôn vinh". Con đường đi đến những vòng nguyệt quế Đường đi đến những vòng nguyệt quế phải vượt qua rất nhiều thử thách, gian khổ. Trước hết phải đấu tranh với chính mình, phải thắng được những kẻ thù trong bản thân mình. Sau đó phải thắng được những trở ngại xã hội, chứng minh được rằng mình không phải là người tầm thường mà là người sống có khát...


Chiến lược xây dựng nhãn hiệu cho DN trẻ

Doanh nghiệp có thể sở hữu một sản phẩm mới, thậm chí đi tiên phong nhờ tính sáng tạo cao, nhưng nếu không tạo được một nền tảng vững chắc để truyền bá giá trị này đến với thị trường thì khó có thể tiến xa được. Dưới đây là lời khuyên của các chuyên gia giúp các doanh nghiệp trẻ xây dựng một nhãn hiệu vững chắc ngay từ đầu. Xác định một giá trị khác biệt Không ít công ty mới thành lập gặp khó khăn trong việc làm cho các nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng hiểu...


TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - DỰ ÁN PATIN RAINBOW

Trên đây là toàn bộ những căn cứ về nhu cầu Thị trường từ nghiên cứu và thực tiễn, các tính toán và phân tích hiệu quả thực tế của dự án, cũng như tác động tới đời sống của nhân dân khu vực dự án đầu tư. Chúng tôi đã nghiên cứu đầu tư dự án “Xây dựng sân trượt Patin – Rainbow”. Có thể nói rằng đây là một dự án khả thi và độ an toàn cao. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, cũng như những hiệu quả kinh tế xã hội khác cho khu vực Minh Khai....


Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu Tư part 2

Nợ. Hoán nợ; Đổi nợ. Tài trợ bằng vay nợ. Hoán chuyển nợ thành cổ phần. Quản lý nợ. Nước mắc nợ. Tỷ số nợ giữa vốn vay và vốn cổ phần Thập phân vị Tiền đúc ước số mười Hàm quyết định.


Bí quyết xây dựng thương hiệu trong kinh doanh nghệ thuật

1. Tạo ra nội dung nổi bật và độc quyền Bạn cần xây dựng được một nội dung phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Hãy nhớ kỹ điều này! Tuy nhiên, tạo ra thế độc quyền về nội dung có thể trở thành một nguy cơ nếu người tiêu dùng của bạn không sẵn lòng sử dụng các kênh mà bạn đang cung cấp để có được sản phẩm của bạn. Do đó, thấu hiểu thói quen tiêu dùng của khán giả là điều vô cùng quan trọng. 2. Tận dụng tài sản của mình để nâng cao...


CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHIẾN LỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LỢC 1.1.1. Chiến lợc, chính sách và chiến thuật: v Các chiến lợc (strategies): Trong nhiều năm, giới quân sự thờng dùng thuật ngữ chiến luợc theo nghĩa các kế hoạch lớn, đợc khởi thảo trên cơ sở tin chắc cái gì đối phuơng có thể làm hoặc không thể làm.


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
 • 19/05/2015
 • 83.325
 • 894

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Creating the project office 18
 • 28/08/2010
 • 88.955
 • 198
Health Care Reform simpleified
 • 11/03/2013
 • 36.096
 • 804

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu