Tìm kiếm tài liệu miễn phí

chiến lược marketing 6

Tham khảo tài liệu 'chiến lược marketing 6', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


chiến lược marketing 6 chiến lược marketing 6 Kĩ năng marketing, kiến thức marketing, chiến lược marketing, kinh nghiệm marketing, chiến lược tiếp thị
4.4 5 2260
 • 5 - Rất hữu ích 940

 • 4 - Tốt 1.320

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX--GVHD:Huỳnh Nhựt Nghĩa 4.2.Nhóm 2: phân chia giữa các cơ hội (các yếu tố bên ngoài có lợi) và các nguy cơ (yếu tố bên ngoài không có lợi. Bảng 17:Cơ hội và nguy cơ CÁC CƠ HỘI CÁC NGUY CƠ 1. Nhu cầu gạo chất lượng cao 1. Khách hàng đòi hỏi chất lượng tăng. ổn định. 2. Chính Phủ và các ban ngành rất 2. Khách hàng yêu cầu khá cao về quan tâm đến công tác xúc tiến thương hiệu. thương mại. 3. Khả năng cung ứng của người 3. Có sự liên kết ngang giữa các cung cấp không ổn định. công ty. 4. Xuất hiện ngày càng nhiều công 4. Tốc độ đổi mới công nghệ ty kinh doanh gạo với chiến chậm. lược Marketing hiệu quả. 5. Hình thức hợp đồng bao tiêu lúa 5. Hạn hán và lũ lụt ở vùng nguyên chất lượng cao ngày càng được liệu. nhân rộng. 6. Công nghệ trên thế giới ngày 6. Phong trào dùng Hàng Việt càng đa dạng. Nam đang rất sôi nổi. 7. Các rảo cản nhập khẩu giảm 4.3.Đưa các yếu tố vào ma trận SWOT: - 60 - SVTH:Phạm Thị Nguyên Phương Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 2. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX--GVHD:Huỳnh Nhựt Nghĩa Sơ đồ 9: Ma trận SWOT Các điểm mạnh (S) Các điểm yếu (W) 1. Ban lãnh đạo có kinh nghiệm và năng lực. 1. Chưa có kênh phân phối đến người tiêu 2. Đội ngũ nhân viên luôn được nâng cao dùng cuối cùng. trình độ và tay nghề. 2. Bán hàng chưa có thương hiệu, chưa có kế 3. Môi trường làm việc tốt khuyến khích hoạch quảng cáo, khuyếch trương. được tinh thần đoàn kết, làm việc hăng 3. Mức độ hao hụt trong sản xuất không nhỏ. say. 4. Máy móc thiết bị chưa đủ đáp ứng được xu 4. Hệ thống thông tin được trang bị khá tốt. hướng dùng sản phẩm chế biến như hiện 5. Có khả năng tài chính khá mạnh. nay. 6. Hoạt động lâu năm trên thương trường. 5. Cán bộ- Công nhân viên chưa chủ động 7. Có hệ thống nhà máy và cửa hàng phân nhiều trong kinh doanh. bố rộng rãi. 6. Sau khi trở thành công ty cổ phần sẽ gặp khó khăn trong kiểm soát vốn. 7. Chi phí đầu vào có xu hướng tăng Các cơ hội (O) Chiến lược SO Chiến lược WO 1. Nhu cầu gạo chất lượng cao tăng. Đẩy mạnh sản lượng bán (S5, S7, O1, O2, 1. Xây dựng thương hiệu (W1, W2, W3, O2, 1. 2. Chính Phủ và các ban ngành rất quan tâm O5, O6) O6) đến công tác xúc tiến thương mại. 2. Tận dụng tối đa khả năng máy móc hiện 2. Tận dụng khả năng công nghệ hiện tại. (W3, 3. Có sự liên kết ngang giữa các công ty. tại (S2, S3, O4) W4, O4) 4. Tốc độ đổi mới công nghệ chậm. 3. Linh hoạt ứng phó các tình huống cạnh 3. Giảm chi phí đầu vào (W7, O5) 5. Hình thức hợp đồng bao tiêu lúa chất lượng tranh và hợp tác (S1, S4, S6, O3) cao ngày càng được nhân rộng. 4. Linh hoạt chính sách giá ( S1, S4,O7 ) 6. Phong trào dùng Hàng Việt Nam đang rất sôi nổi. 7. Các rào cản nhập khẩu giảm. Các nguy cơ (T) Chiến lược ST Chiến lược WT 1. Khách hàng đòi hỏi chất lượng ổn định. 1. Mở rộng nguồn cung cầp nguyên liệu (S1, 1. Thu hẹp thị trường ( W1, W2, W5, T1, T2) 2. Khách hàng yêu cầu khá cao về thương S4, S5, T1, T3, T5) 2. Thu hẹp sản xuất ( W3, W4, T3, T6, T7) hiệu. 2. Tiến hành xây dựng thương hiệu dựa trên 3. khả năng cung ứng của người cung cấp uy tín sẳn có (S3, S5, S6, T2, T4) không ổn định. 3. Hiện đại hóa công nghệ (S1, S4, S5, T1, T6) 4. Xuất hiện ngày càng nhiều công ty kinh doanh gạo với chiến lược Marketing hiệu q u ả. 5. Hạn hán và lũ lụt. 6. Công nghệ trên thế giới ngày càng đa dạng. - 61 - SVTH:Phạm Thị Nguyên Phương Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 3. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX--GVHD:Huỳnh Nhựt Nghĩa Cụ thể các phương án chiến lược của từng thị trường như sau: 4.3.1. Chiến lược SO: - SO1- Đẩy mạnh sản lượng hàng bán ra: trong điều kiện nhu cầu gạo chất lượng cao đang tăng, phong trào dùng Hàng Việt Nam đang sôi nổi, đồng thời nhà nước rất quan tâm đến công tác xúc tiến thương mại và hình thức hợp đồng bao tiêu lúa chất lượng cao ngày càng được nhân rộng, công ty sẽ phát huy thế mạnh nằm trong vùng nguyên liệu dồi dào, khả năng tài chính mạnh và hệ thống xí nghiệp, cửa hàng phân bố rộng rãi để nâng cao sản lượng bán. - SO2- Tận dụng tối đa khả năng máy móc hiện tại: Trong hoàn cảnh chung là tốc độ đổi mới công nghệ chậm (đồng nhịp với công nghệ của công ty), công ty tận dụng máy móc hiện tại để sản xuất mà không sợ lỡ nhịp phát triển công nghệ. Ngoài ra, công ty còn có thế mạnh là đội ngũ nhân viên có năng lực và trình độ, thành thạo trong sử dụng máy móc hiện có. Do đó công ty sẽ phát huy được tối đa khả năng máy móc hiện tại. Tuy nhiên, nếu cứ sử dụng máy móc lạc hậu thì công ty không thể cạnh tranh được bền lâu. - SO3- Linh hoạt ứng phó các tình huống cạnh tranh và hợp tác: môi trường cạnh tranh của công ty chưa gay gắt và có sự liên kết qua lại do đó bằng thế mạnh về hệ thống công nghệ thông tin và bề dày kinh nghiệm kết hợp với tài năng của ban lãnh đạo, công ty sẽ ứng phó được các tình huống như hợp tác với ai, hợp tác như thế nào và hợp tác trong bao lâu? Đây là tình hướng bổ sung cho tình hướng thứ nhất. - SO4- Linh hoạt chính sách giá: do các rào cản nhập khẩu của các thị trường nước ngoài giảm theo các điều khoản của các Hiệp Định, thỏa thuận thương mại nên sản phẩm sẽ không bị đội giá thành lên, đồng thời công ty có hệ thống thông tin được trang bị khá tốt, ban lãnh đạo có năng lực sẽ dễ thay đổi giá xuống mức thấp hơn trước đây tuỳ theo chủ ý của ban lãnh đạo. Chính sách này còn phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố vĩ mô khác như tỉ giá, lạm - 62 - SVTH:Phạm Thị Nguyên Phương Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 4. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX--GVHD:Huỳnh Nhựt Nghĩa phát, lãi suất,..mà công ty không thể kiểm soát được nên phương án này không được chọn. 4.3.2. Chiến lược ST: - ST1- Mở rộng nguồn cung cấp nguyên liệu: Bằng các điểm mạnh là ban lãnh đạo có năng lực, hệ thống thông tin được trang bị khá tốt, và có khả năng tài chính mạnh sẽ khắc phục được tình trạng nguồn cung không ổn định, đáp ứng được yêu cầu chất lượng ổn định của khách hàng. Đối với phương án này thì chịu thêm chi phí vận chuyển cho nên chỉ sử dụng khi thật cần thiết. - ST2 - Tiến hành xây dựng thương hiệu dựa trên uy tín sẳn có: công ty sẽ sử dụng điểm mạnh là môi trường làm việc tốt khuyến khích được tinh thần làm việc hăng say, có khả năng tài chính mạnh và kinh nghiệm hoạt động lâu năm trên thương trường và hệ thống cửa hàng phân bố rộng rãi để tiến hành xây dựng thương hiệu đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi sản phẩm có thương hiệu của khách hàng và đối phó được tình huống xuất hiện ngày càng nhiều công ty kinh doanh gạo với chiến lược marketing hiệu quả. - ST3- Hiện đại hóa công nghệ: tận dụng ưu thế mà ban lãnh đạo có là kinh nghiệm và năng lực, đội ngũ nhân viên luôn được nâng cao trình độ và tay nghề và khả năng tài chính khá mạnh, công ty sẽ giải quyết tình huống khách hàng đòi hỏi chất lượng cao và ổn định cùng với công nghệ chế biến trên thế giới ngày càng đa dạng bằng cách hiện đại hóa công nghệ. Đây là chiến lược mà trước sau gì công ty cũng phải tiến hành do mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. 4.3.3. Chiến lược WO: - WO1- Bán hàng trực tiếp bằng nhãn hiệu rõ ràng: đây cũng là một phương án xây dựng thương hiệu nhưng dựa trên cơ hội là chính phủ và các ban ngành rất quan tâm đến công tác xúc tiến thương mại và phong trào dùng hàng Việt Nam đang rất sôi nổi, công ty sẽ vượt qua điểm yếu là bán hàng - 63 - SVTH:Phạm Thị Nguyên Phương Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 5. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX--GVHD:Huỳnh Nhựt Nghĩa chưa có thương hiệu và chưa có kênh phân phối trực tiếp đến người tiêu dùng cuối cùng. - WO2- Tận dụng khả năng công nghệ hiện tại: tình huống này cũng giống như tình huống thứ 2 trong chiến lược SO nên công ty không nên tận dụng tình huống này. 4.3.4 Chiến lược WT : - WT1- Thu hẹp thị trường: do công ty chưa có kênh phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng, bán hàng chưa có thương hiệu, vả lại chưa có kế hoạch quảng cáo khuếch trương, cán bộ công nhân viên lại chưa chủ động trong kinh doanh, trong khi khách hàng thì đòi hỏi chất lượng cao và ổn định và có yêu cầu cao về thương hiệu nên công ty sẽ có chiến lược thu hẹp thị trường. - WT2- Thu hẹp sản xuất: do hoàn cảnh bên ngoài là khả năng cung ứng của người cung cấp không ổn định, chi phí đầu vào có xu hướng tăng, máy móc và công nghệ trên thế giới ngày càng đa dạng, mà trong nội bộ công ty thì mức độ hao hụt trong sản xuất không nhỏ, máy móc thiết bị chưa đủ đáp ứng xu hướng dùng sản phẩm chế biến như hiện nay nên công ty sẽ có chiến lược thu hẹp sản xuất để đối phó với tình huống này. Vì vị thế hiện nay của AGIMEX là công ty đang làm ăn có lãi và có nhiều thành công trên thương trường nên tôi sẽ không sử dụng hai tình huống này vào chiến lược marketing của công ty. 5. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC: Lựa chọn chiến lược phải gắn kết với mục tiêu của công ty. 5.1. Mục tiêu ngắn hạn 5.1.1. (2004- 2006): - 64 - SVTH:Phạm Thị Nguyên Phương Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 6. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX--GVHD:Huỳnh Nhựt Nghĩa - Về cơ sở vật chất kỹ thuật: đầu tư cơ sở mới là kho Sơn Hoà và Đa Phước, thành lập HTX Sơn Hoà- Thoại Sơn và mua thêm 8 máy xay xát và lau bóng thế hệ mới (năm 2006). - Về qui mô kinh doanh: Xây dựng chợ lúa nếp tại chợ Phú Tân- An Giang, xây dựng siêu thị tại trung tâm thành phố Long Xuyên- An Giang, liên kết rộng với các cửa hàng bán gạo lẻ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh; ở thị trường nước ngoài thì liên kết với các đầu mối phân phối lẻ như các cửa hàng và siêu thị. - Về tài chính: Chuẩn bị cổ phần hoá vào năm 2005, tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành chứng khoán. - Về nguồn nhân lực: tuyển dụng thêm 10 nhân viên bán hàng trong nước, 4 nhân viên bán hàng và điều tra thị trường nước ngoài. 5.1.2. (2007-2010): - Về cơ sở vật chất kỹ thuật: mua thêm 4 máy sản xuất bánh snacks. Bên cạnh đó, bố trí các máy cũ rãi đều tại các kho nhỏ gần nguồn cung nguyên liệu. - Về qui mô kinh doanh: mở rộng qui mô kinh doanh đối với các mặt hàng khác chế biến từ gạo ở các mạng lưới phân phối có sẵn đồng thời tìm thêm thị trường tiêu thụ mới. - Về tài chính: Phong phú hoá các kênh huy động vốn. - Về nguồn nhân lực: tuyển dụng thêm 3 nhân viên theo dõi bán bánh snack 5.2. Mục tiêu dài hạn (2004- 2010): Nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty, cụ thể: - Về cơ sở vật chất kỹ thuật: đầu tư máy móc hiện đại đáp ứng được nhu cầu gạo chế biến. - Về qui mô kinh doanh: mở rộng hệ thống bán lẻ ở miền Trung và miền Bắc, tăng thị phần sang các nước phát triển. - 65 - SVTH:Phạm Thị Nguyên Phương Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn

Tài liệu cùng danh mục Kế hoạch kinh doanh

Quy luật 80/20 - Quy luật vàng của mọi thời đại

Vào một lúc nào đấy trong cuộc sống, chúng ta sẽ biết qua quy luật 80/20. Khá đơn giản, vì quy luật này nói lên rằng với 20% nỗ lực sẽ tạo ra 80% kết quả cuối cùng. Có thể bạn đã biết đến quy luật này dưới cái tên “Quy luật Pareto” hay “Quy luật nỗ lực tối thiểu”.


Làm sao để giải quyết các khoản nợ quá hạn

Khi các hóa đơn không được thanh toán, có thể bạn phải thuê một đại lý thu nợ. Sau đây là các lời khuyên để tìm kiếm một giải pháp đúng. Giới thiệu Các hóa đơn chưa được thanh toán làm giảm dòng tiền của các doanh nghiệp. Đặc biệt là với các doanh nghiệp nhỏ, việc theo dõi các hóa đơn này là một việc tốn nhiều chi phí và công sức.


The Options Course High Profit & Low Stress Trading Methods Second Edition phần 10

Một khi người môi giới nhận được đơn đặt hàng, họ có một trách nhiệm theo nhiệm vụ của công bằng xử lý "cung cấp của Sở Giao dịch Chứng khoán Đạo luật để tiến hành kịp thời. Đồng thời, theo nhiệm vụ "tốt nhất


Luẩn quẩn xử lý nợ xấu: Nhìn từ góc độ thói hư tật xấu

Theo cơ quan Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 5/2012, tổng nợ xấu của cả hệ thống ngân hàng chiếm khoảng 8-10% tổng dư nợ nền kinh tế. Đã có hàng trăm hội nghị, diễn đàn, đối thoại... được tổ chức nhằm nỗ lực tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn, xử lý nợ xấu, giải quyết "cục máu đông" đang tồn tại trong cơ thể nền kinh tế vốn còn nhiều vấn đề. Tuy nhiên, dường như lộ trình và phương pháp xử lý nợ xấu đến nay vẫn còn luẩn quẩn, giải pháp căn...


Để có ý tưởng kinh doanh hoàn hảo

Ý tưởng kinh doanh có ngay ở xung quanh bạn. Nó có thể được hình thành từ việc phân tích một cách thận trọng xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng, đôi khi được hình thành một cách tình cờ. Nếu bạn thích kinh doanh mà chưa biết nên khởi nghiệp ở lĩnh vực nào, có thể tham khảo một vài gợi ý dưới đây.


Business plan for startup business

The business plan consists of a narrative and several financial worksheets. The narrative template is the body of the business plan. It contains more than 150 questions divided into several sections. Work through the sections in any order that you. The business plan consists of a narrative and several financial worksheets. The narrative template is the body of the business plan. It contains more than 150 questions divided into several sections. Work through the sections in any order that...


CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHIẾN LỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LỢC 1.1.1. Chiến lợc, chính sách và chiến thuật: v Các chiến lợc (strategies): Trong nhiều năm, giới quân sự thờng dùng thuật ngữ chiến luợc theo nghĩa các kế hoạch lớn, đợc khởi thảo trên cơ sở tin chắc cái gì đối phuơng có thể làm hoặc không thể làm.


TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - DỰ ÁN PATIN RAINBOW

Trên đây là toàn bộ những căn cứ về nhu cầu Thị trường từ nghiên cứu và thực tiễn, các tính toán và phân tích hiệu quả thực tế của dự án, cũng như tác động tới đời sống của nhân dân khu vực dự án đầu tư. Chúng tôi đã nghiên cứu đầu tư dự án “Xây dựng sân trượt Patin – Rainbow”. Có thể nói rằng đây là một dự án khả thi và độ an toàn cao. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, cũng như những hiệu quả kinh tế xã hội khác cho khu vực Minh Khai....


Chiến Lược Kinh Doanh Hiệu Quả - Đại Học Harvard part 4

sản phẩm hay dịch vụ nào đó, chẳng hạn như sàn bán đấu giá trực tuyến của eBay hay hệ điều hành Windows của Microsoft. Khi chọn lựa chiến lược, hãy luôn chú ý đến sự phù hợp giữa chiến lược và thị trường khách hàng mục tiêu. Các bước chuyển chiến lược Cơ chế của sự thành công


Tính toàn cầu của tên thương hiệu

Tuy nhiên những yếu tố sau có thể dẫn đến thành công: khác biệt, dễ đọc, dễ nhớ và đủ linh hoạt để có thể được sử dụng khi công ty mở rộng hoạt động kinh doanh. Trong xây dựng thương hiệu, việc đặt tên là một vấn đề sinh tử, bất kỳ sai sót nào trong giai đoạn này đều dẫn đến những rắc rối phiền phức về sau.


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
 • 19/05/2015
 • 83.325
 • 894

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mục tiêu "SMART"
 • 08/09/2010
 • 86.186
 • 346
Tư vấn Marketing doanh nghiệp
 • 16/07/2010
 • 81.842
 • 470
ĐỔI ÁO ĂN TIỆC
 • 09/09/2010
 • 12.241
 • 754

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu