Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chi tiết định giá nhà ở và công trình - Phần 3

Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Chi tiết định giá nhà ở và công trình - Phần 3 Chi tiết định giá nhà ở và công trình - Phần 3 định giá, nhà ở, công trình, bất động sản, đầu tư bất động sản
4.6 5 2727
 • 5 - Rất hữu ích 1.589

 • 4 - Tốt 1.138

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. II. CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP 1. CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY LUYỆN KIM Bảng II.1 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim Trong đó Suất vốn STT Loại công trình Đơn vị tính Xây Thiết đầu tư dựng bị 1 Nhà máy luyện phôi thép, 1000đ/TSP 860 140 620 công suất 300.000 tấn/năm 2 Nhà máy luyện cán thép xây - 1.300 210 920 dựng, công suất 250.000 tấn/năm. a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim nêu tại Bảng II.1 được tính toán với công trình cấp III theo qui định hiện hành về cấp công trình xây dựng. b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim bao gồm: - Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước. - Chi phí thiết bị bao gồm chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị, máy móc và dây chuyền sản xuất chính và các thiết bị phụ trợ, phục vụ; chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí thiết bị được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu. trang 44
 2. c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim chưa tính đến các chi phí đầu tư xây dựng các hạng mục công trình nằm ngoài hàng rào nhà máy như: đường giao thông, trạm biến áp, … d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình được tính bình quân cho 1tấn sản phẩm phôi thép, hoặc thép qui ước. e. Cơ cấu chi phí giữa công trình sản xuất chính và công trình phục vụ, phụ trợ như sau: Chi phí xây dựng: - Các công trình sản xuất chính : 70 - 75%. - Các công trình phục vụ, phụ trợ : 30 - 25%. Chi phí thiết bị: - Thiết bị sản xuất : 80 - 85%. - Thiết bị phục vụ, phụ trợ : 20 - 15%. trang 45
 3. 2. CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG 2.1 Công trình nhà máy nhiệt điện Bảng II.2 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Trong đó Suất vốn STT Loại công trình Đơn vị tính Xây Thiết đầu tư dựng bị 1 Nhà máy nhiệt điện, công suất 1000đ/KW 14.500 3.920 8.780 330.000 KW/năm 2 Nhà máy nhiệt điện, công suất - 14.600 4.130 8.600 600.000 KW/năm a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện nêu tại Bảng II.2 được tính toán theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN số 4604: 1988 và TCVN 2622:1978 về phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình. Đường dây và trạm biến áp được tính trên cơ sở tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong tiêu chuẩn Việt nam TCVN số 5308:1991 và tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng TCVN số 5846:1994. b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện bao gồm: - Chi phí xây dựng các hạng mục chính của nhà máy như: nhà tua bin, nhà điều khiển trung tâm, trạm biến áp, hệ thống cung cấp than, hệ thống cung cấp đá vôi, hệ thống thải tro xỉ, hệ thống cấp dầu, hệ thống cấp thoát nước ... và chi phí xây dựng các hạng mục phụ trợ . - Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt các thiết bị của nhà máy, các thiết bị thuộc hệ thống phân phối cao áp, hệ thống điện tự dùng, hệ thống điều khiển, đo lường và bảo vệ và các thiết bị phụ trợ khác. c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện được tính cho một đơn vị công suất lắp đặt máy phát điện (tính cho 1KW). trang 46
 4. trang 47
 5. 2.2 Công trình nhà máy thuỷ điện Bảng II.3 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy thuỷ điện Trong đó Suất vốn STT Loại công trình Đơn vị tính Xây Thiết đầu tư dựng bị 1 Nhà máy thuỷ điện, công suất 1000đ/KW 17.700 7.380 8.120 từ 60.000 đến 150.000 KW/năm 2 Nhà máy thuỷ điện, công suất - 15.300 5.880 7.500 từ 200.000 đến 400.000 KW/năm 3 Nhà máy thuỷ điện, công suất - 12.000 4.920 5.540 từ 500.000 đến 700.000 KW/năm a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện nêu tại Bảng II.3 được tính toán theo tiêu chuẩn về thiêt kế công trình thuỷ lợi TCVN 5060:1990; tiêu chuẩn thiết kế nhà công nghiệp TCVN 4604:1988 và các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện. b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện bao gồm: - Chi phí xây dựng các hạng mục công trình chính như tuyến đầu mối (đập đất, đập tràn), tuyến năng lượng (cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, tháp điều áp, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả, trạm phân phối điện,...); Các hạng mục tạm và dẫn dòng thi công (đê quây, các công trình phục vụ thi công tuyến năng lượng,...); chi phí xây dựng hệ thống quan trắc, hệ thống điều hoà, thông gió, các hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt, hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống sét, hệ thống báo cháy và chữa cháy... các công trình phụ trợ của nhà máy. trang 48
 6. - Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh các thiết bị chính, các thiết bị phụ trợ như : thiết bị cơ khí thuỷ công, thiết bị cơ điện ,các thiết bị phục vụ chung của nhà máy. c. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện được tính cho một đơn vị công suất lắp đặt máy phát điện (1KW). trang 49
 7. 2.3 Trạm biến áp Bảng II.4 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp Trong đó Đơn vị Suất vốn STT Loại công trình Xây Thiết tính đầu tư dựng bị I Trạm biến áp trong nhà có cấp điện áp 22KV/0,4KV 1 Trạm biến áp công suất 1000đ/ 1.330 370 830 2x400KVA KVA 2 Trạm biến áp công suất - 1.070 290 670 2x560KVA 3 Trạm biến áp công suất 2x630KVA - 1.030 280 650 4 Trạm biến áp công suất 2x1000KVA - 810 220 510 II Trạm biến áp ngoài trời có cấp điện áp 22KV/0,4KV 5 Trạm biến áp công suất 1000đ/ 50KVA 7.950 1.520 5.700 KVA 6 Trạm biến áp công suất 75KVA - 5.960 1.140 4.280 7 Trạm biến áp công suất - 5.200 990 3.700 100 KVA 8 Trạm biến áp công suất - 150 KVA 4.400 840 3.160 9 Trạm biến áp công suất - 180 KVA 3.700 720 2.640 10 Trạm biến áp công suất - 250 KVA 2.830 530 2.030 11 Trạm biến áp công suất - 320 KVA 2.650 510 1.900 12 Trạm biến áp công suất - 2.300 440 1.640 400 KVA 13 Trạm biến áp công suất - 1.710 330 1.230 560 KVA trang 50
 8. a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp nêu tại Bảng II.4 được tính toán với công trình cấp III theo tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện, các qui phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5308: 1991 và các qui định hiện hành liên quan khác. b. Suất đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp bao gồm: - Chi phí xây dựng: + Đối với trạm biến áp trong nhà: chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng nhà đặt trạm biến áp, chi phí cho hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trạm biến áp, chi phí phòng cháy chữa cháy. + Đối với trạm biến áp ngoài trời: chi phí xây dựng gồm chi phí giá treo máy biến áp (đối với trường hợp trạm treo), chi phí cho hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trạm biến áp, chi phí phòng cháy chữa cháy. - Chi phí thiết bị gồm chi phí mua và lắp đặt thiết bị, máy biến áp và thiết bị phụ trợ, chi phí thí nghiệm và hiệu chỉnh. c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục ngoài công trình trạm như sân, đường, hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống thoát nước ngoài nhà, v.v… d. Suất vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp được tính bình quân cho 1 KVA công suất lắp đặt máy. trang 51
 9. trang 52
 10. 2.4 Đường dây tải điện Bảng II.5 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện Trong đó Đơn vị Suất vốn STT Loại công trình Xây Thiết tính đầu tư dựng bị 1 Đường dây trần 6-10-22 KV, 1000đ/Km dây nhôm lõi thép a AC - 35 _ 51.500 46.700 b AC - 50 _ 62.900 57.200 c AC - 70 _ 96.700 87.800 d AC - 95 _ 115.400 104.800 2 Đường dây trần 22 KV, dây 1000đ/Km hợp kim nhôm a AAAC - 70 _ 120.400 109.400 b AAAC - 95 _ 156.200 141.900 3 Đường dây trần 35 KV, dây 1000đ/Km nhôm lõi thép a AC - 50 _ 98.300 89.300 b AC - 70 _ 109.800 9.700 c AC - 95 _ 127.300 115.760 d AC - 120 _ 155.300 141.200 4 Đường dây trần 110KV, dây 1000đ/Km nhôm lõi thép, 1 mạch a AC - 150 _ 406.300 369.300 b AC - 185 _ 481.800 437.980 c AC - 240 _ 545.400 495.800 5 Đường dây trần 110KV, dây 1000đ/Km nhôm lõi thép, 2 mạch a AC - 150 _ 649.800 590.700 b AC - 185 _ 780.000 709.000 c AC - 240 _ 1.006.200 914.660 trang 53
 11. a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường dây tải điện nêu tại Bảng II.5 được tính toán với công trình cấp II, III theo các tiêu chuẩn thiết kế điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5846 : 1994, các qui phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5308 : 1991 và các qui định hiện hành liên quan khác. b. Suất đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện bao gồm: - Chi phí xây dựng gồm: Chi phí dây dẫn, cách điện và các phụ kiện cách điện, các vật liệu nối đất (sử dụng cọc tia hỗn hợp loại RC2), xà, cột bê tông ly tâm, móng cột, và chi phí các biển báo hiệu, chỉ dẫn đường dây, chi phí thí nghiệm và hiệu chỉnh. c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện chưa tính đến các chi phí lắp đặt tủ điện và thiết bị điện cao thế và các hạng mục công trình phụ trợ phục vụ thi công đường dây. d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện được tính bình quân cho 1 Km chiều dài đường dây. trang 54
 12. 3. CÔNG TRÌNH DỆT MAY Bảng II.6 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may Trong đó Đơn vị Suất vốn STT Loại công trình Xây Thiết bị tính đầu tư dựng 1 Xưởng may công suất 1 đ/SP 24.040 5.510 15.950 triệu sản phẩm/năm 2 Xưởng may công suất 2 _ 22.900 5.950 14.570 triệu sản phẩm/năm 3 Xưởng may thêu công suất _ 20.500 5.400 12.850 850.000 sản phẩm/năm a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may tại Bảng II.6 được tính toán với công trình cấp III theo qui định hiện hành về cấp công trình xây dựng. b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may bao gồm: - Chi phí xây dựng các nhà sản xuất chính, các hạng mục công trình phụ trợ, phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, nước. - Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ và chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí mua thiết bị và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu. c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến áp,... trang 55
 13. d. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 sản phẩm may qui ước. e. Tỷ trọng chi phí giữa công trình sản xuất chính với các công trình phục vụ và phụ trợ như sau: - Công trình sản xuất chính : 80 - 85%. - Các hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ : 20 - 15%. trang 56

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

THE ULTIMATE IN LUXURY VILLA LIVING

By explicitly demonstrating spatial links from ecosystems to people and the strength of the flow of ecosystem services, we can better demonstrate how people gain value from ecosystem services. Beyond demonstrating the value of ecosystem services to individuals, improved maps of provision, use, and benefit flows can help guide various policy applications for ecosystem services. This can lead to both fuller appreciation of value by the groups that benefit most from nature’s services, and a better body of knowledge to enable sound decision making by society....


RESIDENTIAL RENTAL REAL ESTATE: AN INVESTMENT IN NEED OF A THEORY

The economy has made considerable progress in shaking off the legacy of the 2001 economic crisis and is on a path of growth and increased trade integration, underpinned by improved macro- economic stability and structural reforms. During the last five years real GDP growth has been impressive, with an annual average growth rate of 6.9%; inflation fell from an average of 77.5% in the 1990s to single digits between 2005 and 2007; interest rates have declined with a cautious monetary policy stance; and reductions in the ratios of fiscal deficit and public debt to GDP have created a positive environment. These...


BREATHTAKING YET AFFORDABLE

The ARIES methodology is based on explicit conceptualizations (ontologies: Villa, Athanasiadis et al. 2009) that lay out first of all a novel vision of ES, based on the breakdown into individual benefits, each of which is modeled independently, then linked to the others. Domain ontologies in ARIES result from a large-scale expert consensus. Artificial intelligence techniques (machine reasoning, pattern recognition) examine source data and extract from the ontologies models that best represent the situation at hand. ARIES builds ad- hoc, probabilistic Bayesian Network models (Cowell, Dawid et al. 1999) that are used to map the ecological and socioeconomic factors contributing to the provision and use of ecosystem services. These models enable the use of corresponding GIS data to produce maps of...


Một số vấn đề lý luận về khái niệm thị trường bất động sản

Thị trường BĐS là quá trình giao dịch hàng hoá BĐS giữa các bên có liên quan. Là “nơi” diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp và các dịch vụ có liên quan như trung gian, môi giới, tư vấn... liên quan đến BĐS như trung gian, môi giới, tư vấn... giữa các chủ thể trên thị trường mà ở đó vai trò quản lý nhà nước có tác động quyết định đến sự thúc đẩy phát triển hay kìm hãm hoạt động kinh doanh trên thị trường BĐS.......


Doanh nghiệp bất động sản mở lối “tự cứu mình”

Và dường như nhận thấy chưa thể trông chờ vào các động thái của cơ quan quản lý, đặc biệt là chính sách tiền tệ, không ít doanh nghiệp bất động sản đã phải tự thân vận động mà chính xác hơn là tự cứu mình trước khi được cứu. Phương thức mà các doanh nghiệp bất động sản đưa ra trong khoảng 1 tháng trở lại đây vẫn là “chiêu” mua nhà có hỗ trợ lãi suất. Trước hết là việc gia hạn thời gian vay 0% lãi suất của Ngân hàng Vietcombank đối với khách hàng đăng ký mua...


Tài liệu hướng dẫn ôn tập và kiểm tra môn luật kinh doanh bất động sản

Nội dung của tài liệu trình bày về các nội dung trọng tâm của môn học, các kiến thức hoặc kỹ năng cốt lõi, cách thức ôn tập, hệ thống hóa kiến thức và luyện tập kỹ năng, hướng dẫn làm bài kiểm tra, đề thi mẫu và đáp án.


Real Estate Modelling and Forecasting By Chris Brooks_3

Tham khảo tài liệu 'real estate modelling and forecasting by chris brooks_3', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Private Real Estate Investment: Data Analysis and Decision Making_9

Tham khảo tài liệu 'private real estate investment: data analysis and decision making_9', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION ANNOUNCEMENT OF TWENTYFIRST FISCAL PERIOD RESULTS

Interest rate risk remains high for banks because of a duration mis- match between deposits relative to banks’ holdings of government securities and certain housing loans. Exchange rate risk is less of a concern as banks have only a small net foreign exchange position and hedges are generally considered to be with strong institutions. In addition, large Turkish corporates have high foreign-exchange (FX) liabilities, often to foreign lenders, more willing to provide financing as markets stabilised after the crisis in 2001. 3 There has been an upsurge in Turkish private sector borrowing since 2005: from USD 30 bn to USD 89 bn...


Second interim report on investigations at the Acton Scott Roman Villa, Acton Scott, Shropshire Acton Scott Heritage Project

Permanent grass cover crop is a technique used in the vineyards of Villa Bel-Air. As a result, the grass absorbs the water and the nutrients from the top layer of the soil, and forces the vine roots to go deeper and deeper to find nourishment. Throughout the year, de-budding, leaf-thinning and crop thinning are performed by the technical team. All of these manual operations ensure the perfect health and maturity of each bunch. The harvested grapes are then transferred onto a modern sorting table to remove all remaining vegetal matter. They are then put into a vat room that contains 15 stainless steel thermo-regulated tanks....


Tài liệu mới download

Bệnh Viêm phổi ở trẻ em
 • 28/09/2012
 • 63.497
 • 131
Tên Sát Nhân Có Tài Mở Khóa
 • 21/05/2013
 • 16.389
 • 881
Cái Chết Cô Ca Sĩ Trẻ
 • 19/05/2013
 • 72.145
 • 822

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Technical rider N9 Villa
 • 07/12/2012
 • 14.279
 • 669

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu