Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa da liễu.

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa da liễu.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa da liễu. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa da liễu. tỉnh an giang, hưỡng dẫn thủ tục, điều kiện hành nghề, hành chính tỉnh an giang, cấp giấy chứng nhận
4.9 5 2653
 • 5 - Rất hữu ích 2.412

 • 4 - Tốt 241

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa da liễu. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khám, chữa bệnh Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Y tế tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế cấp huyện. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện 240.000 Quyết định số 1. hành nghề y tư nhân đối với phòng đồng. 59/2008/QĐ-BTC... khám chuyên khoa:
 2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Y tế hàng tháng vào ngày 1 1. đến 5 và ngày 16 đến ngày 20. Nhân viên Phòng Y tế kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ, 2. thu phí thẩm định, hẹn ngày thẩm định cơ sở, ngày trả kết quả. Hàng tháng từ ngày 6 đến ngày 9 và từ ngày 21 đến ngày 24 nhân viên Phòng Y tế đến thẩm định cơ sở theo địa chỉ ghi trong hồ sơ: - Nếu thẩm định cơ sở đạt đủ điều kiện hành nghề theo biên bản, Phòng Y tế tổng hợp hồ sơ nộp về Sở Y tế. 3. - Nếu thẩm định cơ sở không đạt đủ điều kiện hành nghề theo biên bản: + Cơ sở có hướng khắc phục, hẹn ngày thẩm định lần 2. + Cơ sở không có hướng khắc phục, Phòng Y tế trả lời bằng văn bản cơ sở không đạt đủ điều kiện hành nghề, trả lại cho cơ sở 01 bộ hồ sơ. 4. Sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ về Sở Y tế, nhân viên Phòng Y
 3. Tên bước Mô tả bước tế nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tại Sở Y tế. 5. Nhân viên Phòng Y tế vào sổ lưu trữ tại Phòng Y tế. Sau 30 ngày làm việc (kể từ ngày nộp hồ sơ) cá nhân, tổ chức 6. nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tại Phòng Y tế. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân. 2. - Bản sao hợp pháp giấy chứng chỉ hành nghề (có chứng thực). 3. - Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực). - Bảng kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất 4. kỹ thuật.
 4. Thành phần hồ sơ - Hồ sơ cá nhân của nhân viên (nếu có): + Bản sao hợp pháp văn bằng chuyên môn. 5. + Sơ yếu lý lịch (có chứng thực). + Khám sức khoẻ. + Hợp đồng lao động. - Hợp đồng thuê, mượn nếu mặt bằng không thuộc quyền sở hữu của chủ cơ 6. sở. 7. - Bảng giá dịch vụ. * Trường hợp cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề nay xin chuyển địa điểm hành nghề, ngoài các loại giấy tờ trên phải nộp 8. thêm: - Đơn xin chuyển địa điểm hành nghề. - Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề ở địa điểm cũ. Số bộ hồ sơ: 02
 5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp chứng nhận hành nghề y tư nhân. Bảng kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên 2. môn, cơ sở vật chất kỹ thuật. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Có người phụ trách chuyên môn hoặc chủ cơ sở phải Thông tư số 1. có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh với hình 07/2007/TT-BYT thức hành nghề phòng khám chuyên khoa da liễu. ng... Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật: địa điểm cố định, riêng biệt, cao ráo, xa nguồn ô nhiễm; xây Thông tư số 2. dựng chắc chắn, nền nhà dễ làm vệ sinh tường các 07/2007/TT-BYT phòng phải được ốp gạch men hoặc vật liệu chống ng... thấm đảm bảo vệ sinh vô trùng.
 6. Nội dung Văn bản qui định Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật: diện tích phòng khám tối thiểu 10m2 tách biệt với nơi sinh Thông tư số 3. hoạt gia đình; nếu có khám phụ khoa phòng khám 07/2007/TT-BYT riêng diện tích tối thiểu 10m2 và có chiều cao không ng... thấp hơn 3,1m. Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật: phải có đủ Thông tư số dụng cụ trang thiết bị y tế phù hợp phạm vi hành 4. 07/2007/TT-BYT nghề, có hộp thuốc chống sốc, và đủ thuôc cấp cứu ng... chuyên khoa. Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật: bảo đảm các Thông tư số 5. điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo 07/2007/TT-BYT qui định của pháp luật. ng... Thông tư số 6. Phạm vi hành nghề: tư vấn sức khỏe. 07/2007/TT-BYT ng... 7. Phạm vi hành nghề: khám và điều trị các bệnh ngoài Thông tư số da, bệnh phong, các bệnh lây truyền qua đường tình 07/2007/TT-BYT
 7. Nội dung Văn bản qui định dục. ng... Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở Thông tư số hành nghề y tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng 8. 07/2007/TT-BYT nhận trình độ chuyên môn phù hợp công việc được ng... giao. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở Thông tư số 9. hành nghề y tư nhân phải có năng lực hành vi dân sự 07/2007/TT-BYT đầy đủ. ng... Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở Thông tư số hành nghề y tư nhân phải có giấy xác nhận đủ sức 10. 07/2007/TT-BYT khỏe do cơ sở khám chữa bệnh cấp huyện trở lên ng... cấp. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở Thông tư số 11. hành nghề y tư nhân phải có hợp đồng lao động theo 07/2007/TT-BYT qui định. ng... 12. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở Thông tư số hành nghề y tư nhân phải không đang trong thời 07/2007/TT-BYT
 8. Nội dung Văn bản qui định gian bị cấm hành nghề theo quyết định của Tòa án, ng... không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về chuyên môn y tế. Khoảng cách từ phòng khám đến cơ Sở Y tế nhà Chỉ thị số 33/CT- 13. nước (từ tuyến huyện trở lên) phải hơn 500 mét. UB, ngày 28...

Tài liệu cùng danh mục Thủ tục hành chính

Giấy phép phổ biến phim

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Nghệ thuật biểu diễn Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong vòng 07 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức...


Cấp giấy phép quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép quy hoạch thuộc thẩm quyền của ubnd cấp huyện', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thủ tục hành chính về giải quyết khiếu nại lần đầu

Tham khảo tài liệu 'thủ tục hành chính về giải quyết khiếu nại lần đầu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giấy phép kinh doanh Karaoke (GPKD Karaoke)

Tham khảo tài liệu 'giấy phép kinh doanh karaoke (gpkd karaoke)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với Doanh nghiệp tư nhân

Tài liệu tham khảo các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 3208 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam


Thủ tục Tiếp nhận thông báo cách chức

Thủ tụch, thủ tục sở nội vụ, Thủ tục Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo.


Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh (VPĐD/CN) của thương nhân nước ngoài đặt trong các khu công nghiệp Bình Dương

Tham khảo tài liệu 'gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh (vpđd/cn) của thương nhân nước ngoài đặt trong các khu công nghiệp bình dương', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Hệ thống văn bằng, chứng chỉ


Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình cho cá nhân trong nước

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình cho cá nhân trong nước', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Quyết định cho người nghiện ma tuý được cai nghiện tại gia đình và cộng đồng

Tham khảo tài liệu 'quyết định cho người nghiện ma tuý được cai nghiện tại gia đình và cộng đồng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Biomaterials in Orthopedics
 • 29/01/2013
 • 11.039
 • 190

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Thủ tục đăng ký kinh doanh
 • 04/04/2013
 • 33.243
 • 426

Danh mục tài liệu