Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Cẩm nang hướng dẫn cho người lái xe: Cục quản lý phương tiện cơ giới Maryland

Nội dung của tài liệu trình bày các nội dung: yêu cầu của bài thi lấy giấy phép lái xe, yêu cầu quy trình cấp giấy phép lái xe, lái xe cơ bản, đèn tín hiệu, biển báo và ký hiệu trên mặt đường, tình huống và điều kiện lái xe, hành vi lái xe nguy hiểm, nhường đường, va chạm giao thông và dừng xe, các quy định cấm, lỗi vi phạm và hình phạt khác và một số thông tin quan trọng khác.Đánh giá tài liệu

5.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Cẩm nang hướng dẫn cho người lái xe: Cục quản lý phương tiện cơ giới Maryland Cẩm nang hướng dẫn cho người lái xe: Cục quản lý phương tiện cơ giới Maryland Tài liệu Hướng dẫn lái xe, Người lái xe, Giấy phép lái xe, Lái xe cơ bản, Điều kiện lái xe, Các quy định cấm
5.0 5 71
 • 5 - Rất hữu ích 69

 • 4 - Tốt 2

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Cẩm nang này chỉ áp dụng cho giấy phép lái xe Hạng C không kinh doanh vận tải
Cùng Chung Tay Chúng ta Có thể Cứu Biết bao Mạng Người.

MVA (Cục Quản lý Phương tiện Cơ giới) sẽ là nơi cung cấp các dịch vụ mẫu mực liên quan đến người
điều khiển phương tiện và phương tiện nhằm thúc đẩy hoạt động đi lại và sự an toàn của tiểu bang
Maryland đồng thời nâng cao quá trình cung cấp dịch vụ và an toàn sản phẩm.
Thông tin Chung: www.mva.maryland.gov
410-768-7000
Số điện thoại cho Người Khiếm thính (TTY):
1-800-492-4575

6601 Ritchie Highway, N.E.
Glen Burnie, Maryland 21062
Bộ Giao thông Vận tải
Maryland
DL-002 (12/14)

Cẩm nang Hướng dẫn cho
Người Lái xe
Cục Quản lý Phương tiện Cơ giới Maryland

Chỉ áp dụng cho giấy phép lái xe Hạng C không kinh doanh vận tải
Cùng Chung Tay Chúng ta Có thể Cứu Biết bao Mạng Người.

MVA (Cục Quản lý Phương tiện Cơ giới) sẽ là nơi cung cấp các dịch vụ mẫu mực liên quan đến người
điều khiển phương tiện và phương tiện nhằm thúc đẩy hoạt động đi lại và sự an toàn của tiểu bang
Maryland đồng thời nâng cao quá trình cung cấp dịch vụ và an toàn sản phẩm.
Thông tin Chung: www.mva.maryland.gov
Số điện thoại cho Người Khiếm thính (TTY):
410-768-7000
1-800-492-4575

Thông điệp từ Nhà Quản lý
Kính gửi Người Điều khiển Phương tiện Cơ giới:
Quý vị có biết rằng cứ mỗi 14 phút qua đi lại có một người tử vong vì va chạm xe cơ giới, cứ mỗi 10
giây lại xảy ra một trường hợp bị thương và cứ năm giây lại có một vụ va chạm xe cơ giới? Đối với hầu
hết những người mới lái xe, việc lấy được giấy phép lái xe do tiểu bang Maryland cấp là một trong các
bước đầu tiên để tiến tới sự tự chủ trong việc đi lại. Đây là một khoảng thời gian mang lại sự phấn khởi
và cũng là một khoảng thời gian nguy hiểm đối với người lái xe mới. Điều quan trọng là cần phải nhớ
rằng lái xe là một đặc quyền mà kèm theo nó quý vị phải có vai trò trách nhiệm đảm bảo sự an toàn
cho tất cả các lái xe khác cùng tham gia giao thông trên đường với chúng ta.
Đi Đúng Làn đường: Đường là của Chung - Nó Thuộc về Tất cả Mọi người
Với tư cách là người điều khiển xe lưu thông trên đường, chúng ta sử dụng đường chung với những
người lái xe thuộc các lứa tuổi, trình độ kỹ năng, cá tính và thói quen khác nhau. Chúng ta cũng sử
dụng đường chung với người đi bộ, người đi xe đạp, người đi xe gắn máy và các phương tiện có kích
cỡ khác nhau. Việc hiểu được các giới hạn và thách thức đặc thù ứng với những người tham gia giao
thông khác nhau mà chúng ta gặp hàng ngày sẽ cho phép chúng ta biết trân trọng hơn và biết quan
tâm hơn đến những người tham gia giao thông đồng hành quanh chúng ta cũng như có được thái
độ tích cực đối với những người sử dụng các phương thức giao thông khác nhau.
Hàng ngày, có hàng nghìn người lái xe đưa ra các quyết định liên quan đến nhiều tình huống xử lý,
thay đổi tốc độ, khóa đuôi xe khác, vượt đèn đỏ, lấn đường của những người tham gia giao thông
khác, dẫn đến việc đặt chính bản thân họ và người tham gia giao thông khác vào tình thế rủi ro. Điều
khiển một phương tiện cơ giới lưu thông trên đường có nhiều người tham gia giao thông là một
trách nhiệm phải được nhìn nhận nghiêm túc. Tại Cục Quản lý Phương tiện Cơ giới, chúng tôi cam
kết thúc đẩy sự an toàn của người điều khiển phương tiện và thực hiện trách nhiệm cơ quan quản
lý của chúng tôi trong việc duy trì sự an toàn trên các tuyến đường. Do đó, phải luôn ghi nhớ thông
điệp quan trọng nhất là tất cả mọi người tham gia giao thông đều có điểm chung; chúng ta cùng đi
trên con đường này. Trách nhiệm của mọi người là phải đi đúng làn đường và chia sẻ với các phương
tiện khác.
Quý vị có biết làm thế nào để trở thành một người lái xe an toàn không? Sau khi đọc cuốn cẩm nang
này, hãy kiểm tra kiến thức CỦA QUÝ VỊ về các quy tắc đi đường và đọc phần Online Driver Test Tutorial
(Hướng dẫn Luyện thi Lái xe Qua mạng) trên trang web của MVA, www.mva.maryland.gov

Tài liệu Quản lý Phương tiện Cơ giới Tiểu bang Maryland

www.mva.maryland.gov

Cẩm nang Hướng dẫn cho Người Lái xe Maryland

1

CẨM NANG HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI LÁI XE
MARYLAND
Phần

I. 
Yêu cầu của Bài thi Lấy Giấy phép
Lái xe

Phần

IV. 
Đèn Tín hiệu, Biển báo và Ký hiệu
trên Mặt đường


A. Đèn Tín hiệu Giao thông......................12
1. Đèn Đỏ Ổn định................................12
2. Đèn Vàng Ổn định............................12
3. Đèn Xanh Ổn định...........................12
4. Đèn Mũi tên Đỏ Ổn định...............12
5. Đèn Mũi tên Vàng Ổn định...........12
6. Đèn Mũi tên Xanh Ổn định...........12
7. Đèn Đỏ Nhấp nháy..........................12
8. Đèn Vàng Nhấp nháy......................13
9. Đèn Mũi tên Đỏ Nhấp nháy..........13
10. Đèn báo Làn đường.........................13
B. Biển báo Giao thông.............................13
1. Màu Biển báo.....................................13
2. Hình Biển báo....................................13
3. Biển báo Mang tính Quy phạm...14
4. Biển báo Làn đường Trên cao......15
5. Biển Cảnh báo Giao thông............15
6. Biển Đánh dấu Tuyến đường.......16
7. Biển báo Thông tin và
Chỉ dẫn Dịch vụ.................................16
8. Cột mốc Cây số/Dặm đường........16
C. Ký hiệu trên Mặt đường.......................16
1. Các Loại Vạch kẻ Đường.................16
2. Các Ký hiệu trên Mặt đường Khác.. 17
3. hiệu trên Mặt đường dành cho

Xe đạp và Người đi bộ....................18

A.
B.
C.
D.

Sàng lọc Thị lực.......................................4
Kiểm tra Kiến thức..................................4
Sát hạch Kỹ năng Lái xe........................4
Tình trạng Sức khỏe Phải Khai báo..5

Phần

II. Yêu cầu/Quy trình Cấp Giấy phép
Lái xe
A. thống Cấp Giấy phép Lái xe Lần
Hệ
đầu/Đã Tốt nghiệp.................................5
B. Giấy phép Tập lái....................................5
C. Giấy phép Lái xe Tạm thời...................6
D. Giấy phép Lái xe......................................7
E. 
Người cùng Ký Xác nhận vào Đơn xin
Cấp Giấy phép Lái xe của Người Vị
thành niên.................................................6
F. 
Hủy Giấy phép Lái xe của Người Vị
thành niên theo Yêu cầu của Người
cùng Ký Xác nhận...................................7
G. Giấy phép Lái xe Nước ngoài.............7

Phần

III. Lái xe Cơ bản
A. Lái xe với Tinh thần Phòng vệ............8
1. 
Quan sát Xung quanh/
Ý thức của Người Lái xe..................8
2. Quản lý Rủi ro....................................8
B. Quyền Ưu tiên.........................................8
C. Hiểu biết về Tốc độ Phương tiện.......9
1. Lỗi Tốc độ............................................9
2. độ Phù hợp theo
Tốc
Điều kiện.............................................9
D. Giữ Khoảng cách.....................................10
E. Khoảng cách Dừng xe...........................10
F. Lái xe trên Một Làn đường..................10
G. Rẽ 10
H. Quay đầu...................................................10
I. Vượt.............................................................11
J. Quy tắc Đỗ xe Chung............................11
2

Cẩm nang Hướng dẫn cho Người Lái xe Maryland

Phần

V. Tình huống và Điều kiện Lái xe
A. Lái xe khi Tầm nhìn Bị Hạn chế..........19
Sử dụng Đèn pha.............................19
B. Lái xe Ban đêm........................................19
C. Lái xe trong Sương mù.........................20
D. Lái xe trong Thời tiết Khắc nghiệt ...20
Lưu ý Đặc biệt khi Lái xe trên
Tuyết/Băng.........................................20
E. Trơn trượt..................................................21
F. Hiệu ứng Thủy Phi cơ............................21
G. Giao cắt Đường bộ—Đường sắt.......21
www.mva.maryland.gov

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 - Chapter 13: Retirement savings and deferred compensation

After studying this chapter you will be able to: Describe the tax and nontax aspects of employer-provided defined benefit plans from both the employer’s and employee’s perspective; explain and determine the tax consequences associated with employer-provided defined contribution plans, including traditional 401(k) and Roth 401(k) plans; describe the tax implications of deferred compensation from both the employer’s and employee’s perspective;...


A Companion to Urban Economics - Arnott and McMillen - Index

INDEX Activity-Based Approach (ABA) 263, 264 aerial photography 81, 85, 93 Africa, GDP per capita 63–7 agglomeration economy 3, 7–22, 35, 66, 89, 90–1, 251, 313, 315, 324–8, 406 geographical scope of 16–18 sources of 12, 18–20 agglomeration, index of 19 agriculture


Kiểm chứng đặc điểm sử dụng đất vùng ven đô Thanh Trì thông qua chỉ số tra cứu cảnh quan - TS. Đinh Thị Bảo Hoa

Vùng ven đô Thanh Trì là nơi đã triển khai nhiều dự án quan trọng có thể kể tới là các dự án về khu đô thị mới, dự án cầu Vĩnh Tuy, các dự án về môi trường,... Trong bối cảnh đô thị hóa đang diễn ra ở nhiều nơi, theo dõi biến động sử dụng đất là một vấn đề quan trong không chỉ vì đất dai là một loại tư liệu sản xuất đặc biệt mà còn vì đất đai ở vùng ven đô Thanh Trì có một vai trò hết sức quan trọng đối với Thủ đô Hà Nội... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.


NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH 4 BƯỚC PHÂN TÍCH, DỰ BÁO NHU CẦU ĐI LẠI TRONG QUY HOẠCH GIAO THÔNG

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH 4 BƯỚC PHÂN TÍCH, DỰ BÁO NHU CẦU ĐI LẠI TRONG QUY HOẠCH GIAO THÔNG PGS. TS. BÙI XUÂN CẬY ThS. ĐẶNG MINH TÂN Bộ môn Đường bộ Khoa Công trình Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Bài báo trình bày về một quy trình dự báo nhu cầu đi lại phục vụ cho công tác quy hoạch giao thong được áp dụng rộng rãi ở các nước phát triển. Đặc biệt mô hình này đã và đang được cơ quan hợp tác Nhật Bản (JICA) áp dụng ở một số dự án...


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 - Chapter 14: Tax consequences of home ownership

After completing this unit, you should be able to: Determine whether a home is considered a principal residence, a residence (not principal), or a nonresidence for tax purposes, compute the taxable gain on the sale of a residence and explain the requirements for excluding the gain on the sale, determine the amount of allowable interest expense deductions on loans secured by a residence,...


Cách tiếp cận kết hợp quy hoạch đô thị và giao thông Áp dụng vào các dự án tramway Ở Cộng đồng đô thị Grenoble

Nghiên cứu một cách đồng bộ và nhất quán hệ thống đô thị và hệ thống giao thông : Cùng xây dựng dự án với quy trình trao đổi tích cực và năng động Hướng đến việc xây dựng thành phố trên cơ sở thương lượng giữa các bên, thay cho việc xây dựng thành phố trên cơ sở các quy chuẩn Cam kết giữa các đối tác : Hướng đến hợp đồng không có tính bắt buộc Các quy định không có giá trị bằng các thỏa thuận giữa các bên ...


Vụ phá sản của công ty đèn hình Orion - Hanel

Vụ phá sản của công ty đèn hình Orion - Hanel 1. Thời kì hoàng kim: Vào thời kỳ thập kỷ 90 của thế kỷ trước, nhắc đến công nghệ đèn hình VN không ai là không nhắc đến Cty TNHH Orion – Hanel. Đây là cty liên doanh được thành lập vào 02/1993 với vốn pháp định 51,1 tỷ và vốn đầu tư trên 178 triệu USD giữa Cty điện tử Hà Nội (Hanel) góp 30% vốn và Orion (Hàn Quốc) góp 70% vốn để kinh doanh sản xuất đèn hình và phụ kiện đèn hình cho tivi và...


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 - Chapter 11: Investments

Upon completion of this lesson, the successful participant will be able to: Explain how interest income and dividend income are taxed; compute the tax consequences associated with the disposition of capital assets, including the netting process for calculating gains and losses; describe common sources of tax-exempt investment income and explain the rationale for exempting some investments from taxation;…


Sách QUY HOẠCH ĐÔ THỊ I

QHĐT còn gọi là qui hoạch không gian đô thị là nghiên cứu có hệ thống những phương pháp để bố trí hợp lí các thành phần của đô thị, phù hợp với những nhu cầu của con người. và điều kiện tự nhiên, đồng thời đề ra những giải pháp lỹ thuật thực hiện ác phương pháp bố trí đó


Boston Cyclist Safety Report 2013

Whatever the debate about its nature and causes, almost all observers would agree that inner-city poverty is multidimensional, extraordinarily complex, and difficult to under- stand. Various disciplines and policy frameworks give rise to very different notions of poverty and of its sources. To economists, it is an issue of labor markets, productivity, incentives, human capital, and choice. Sociologists and anthropologists tend to emphasize social status and relations, behavior, and culture. For social psychologists, the issues may include self-image, group membership, and attitudes. For political scientists, the questions may focus on group power and access to collective resources. City planners and urbanists see the effects of urban structure, isolation,...


Tài liệu mới download

Bệnh Viêm phổi ở trẻ em
 • 28/09/2012
 • 63.497
 • 131
Tên Sát Nhân Có Tài Mở Khóa
 • 21/05/2013
 • 16.389
 • 881
Cái Chết Cô Ca Sĩ Trẻ
 • 19/05/2013
 • 72.145
 • 822

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đất đai đô thị
 • 22/06/2011
 • 68.251
 • 449

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu