Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bố cục Dự án đầu tư Trường Mầm non - Tiểu học tiêu chuẩn Quốc Tế

"Bố cục Dự án đầu tư Trường Mầm non - Tiểu học tiêu chuẩn Quốc Tế" có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Chương 1: Tổng quan chung về dự án. Chương 2: Nghiên cứu thị trường. Chương 3: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 4: Địa điểm xây dựng. Chương 5: Giải pháp xây dựng. Chương 6: Giải pháp thực hiện. Chương 7: Kết luận.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

BỐ CỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LINH LINH
ĐỊA ĐIỂM
: SỐ 32A, TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP.HCM

Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 9 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

BỐ CỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI LINH LINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN KHÁNH TRỌNG

NGUYỄN VĂN MAI

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 9 năm 2012

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN ............................................................... 5
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ................................................................................................... 5
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án .............................................................................................. 5
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ........................................................................................ 5
CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG....................................................................... 9
II.1. Nghiên cứu môi trường vĩ mô ......................................................................................... 9
II.1.1. Môi trường kinh tế vĩ mô Tp.HCM ............................................................................. 9
II.1.1. Môi trường văn hóa xã hội ........................................................................................... 9
II.2. Nghiên cứu môi trường giáo dục mầm non và tiểu học .................................................... 10
II.2.1. Phân tích khái quát thị trường tổng thể ...................................................................... 10
II.2.2. Phân khúc thị trường .................................................................................................. 10
II.3. Khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường .............................................................. 11
CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ................................................................ 12
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG ............................................................................. 13
IV.1. Vị trí xây dựng ............................................................................................................. 13
IV.2. Điều kiện tự nhiên ....................................................................................................... 13
IV.2.1. Địa hình .................................................................................................................... 13
IV.2.2. Khí hậu ..................................................................................................................... 13
IV.3. Hiện trạng các công trình kỹ thuật hạ tầng .................................................................. 14
IV.3.2. Hiện trạng giao thông ............................................................................................... 14
IV.3.3. Hiện trạng cấp điện ................................................................................................... 14
IV.3.4. Hiện trạng cấp nước.................................................................................................. 14
IV.3.5. Hệ thống thoát nước ................................................................................................. 14
IV.3.6. Thông tin liên lạc ...................................................................................................... 14
IV.4. Kết luận........................................................................................................................ 14
CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ............................................................................. 15
CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ........................... Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN .................................................................................................. 18

DỰ ÁN: TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư
 Chủ đầu tư
: Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Linh Linh
 Giấy ĐKKD số
:
 Ngày cấp
:
 Nơi cấp
:
 Đại diện pháp luật
: Nguyễn Khánh Trọng
Chức vụ: Giám đốc
 Địa chỉ trụ sở
:
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án
: Trường học mầm non – tiểu học tiêu chuẩn quốc tế
 Địa điểm xây dựng : Số 32A, Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM
 Quy mô xây dựng
: 12 tầng và 1 tầng hầm
 Dự kiến số học sinh : 850 học sinh mầm non và tiểu học
 Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới
 Hình thức quản lý
: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự
án do chủ đầu tư thành lập.
 Diện tích đất
: 1,000m2
 Mục tiêu đầu tư
: Xây dựng trường Mầm non và Tiểu học dành cho các con
em của các viên chức ngoại giao, tổ chức quốc tế, công ty nước ngoài và tầng lớp khá giả
tại Tp.Hồ Chí Minh;
 Tiêu chuẩn trường
: Trường được xây dựng trên cơ sở hệ thống chuẩn mực của
Bộ Giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam chấp thuận;
 Thời gian xây dựng :
 Tổng đầu tư
:
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án
 Văn bản pháp lý
 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ
bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;
 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

5

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

CHECKLIST KIỂM TRA ĐẠO ĐỨC TRONG VĂN HOÁ TỔ CHỨC

1 Những người lãnh đạo cao cấp có coi tích hợp pháp về mặt đạo đức là công việc của tồ chức hay không? Có Không


DỰ ÁN KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG

Thành lập Công ty mới để quản lý dự án này. Tên dự kiến: Công ty Cổ Phần Đầu tư Đà Nẵng Mục tiêu của công ty: Kinh doanh và đầu tư bất động sản; kinh doanh khách sạn bao gồm nhà hàng, massage, ăn uống; kinh doanh căn hộ; kinh doanh văn phòng cho thuê; kinh doanh nhà; kinh doanh và phát triển khu dân cư, khu công nghiệp; khu dân cư và công nghiệp hỗn hợp; kinh doanh khu du lịch


Lecture Project management in practice (Fifth Edition) – Chapter 4: Budgeting the project

The following will be discussed in this chapter: Methods of budgeting, cost estimating, improving cost estimates, budget uncertainty and project risk management, project risk simulation with crystal ball.


eCommerce-Selling New Value: Creating Business Cases in an Uncertain Environment.

These components are generally the same whether one is assessing traditional or eCommerce opportunities. Generally, the development of the business case team requires that the business model already be defined to an appropriate level of detail (depends on stage of opportunity assessment). The team will need to understand the particulars of the business model in detail. The bulk of the team’s effort, however is in building the financial model and obtaining the data.


Gíao trình: Thẩm định dự án. Phần 3

3. Các Quyết định Hợp lý 3.1. Trình tự các sự kiện trong các thủ tục ra quyết định như là một khuôn khổ cho các quyết định hợp lý. Trong thực tiễn, việc tìm được giải pháp cho một vấn đề quyết định thường mất nhiều thời gian. Điều này là do cần phải có nhiều suy nghĩ từ khi phát hiện vấn đề đó đến khi chọn lựa hành động tối ưu. Cần thời gian để hiểu thấu vấn đề đó, tìm ra những cách tiếp cận có ý nghĩa đối với giải pháp cho vấn đề đó...


trump strategies for real estate billionaire lessons for the small investor phần trump strategies for real estate billionaire lessons for the small investor phần 4

anh đơn thương độc mã tạo ra thị trường cho khu dân cư sang trọng cao cấp ở thành phố New York. Ông tiếp tục với một chuỗi những thành công và vào năm 2003, 9 trong số 10 căn hộ bán cao nhất trong tòa nhà Trump-căn hộ được bán với giá hàng triệu đô la mỗi. Điều gì có thể


PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP TRONG NGHIÊN CỨU CÁC HIỆN TƯỢNG KINH TẾ XÃ HỘI

Thu thập dữ liệu là một giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội. Tuy nhiên việc thu thập dữ liệu lại thường tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí; do đó cần phải nắm chắc các phương pháp thu thập dữ liệu để từ đó chọn ra các phương pháp thích hợp với hiện tượng, làm cơ sở để lập kế hoạch thu thập dữ liệu một cách khoa học, nhằm để đạt được hiệu quả cao nhất của giai đoạn quan trọng này. ...


Triết lý để thành công của CEO Apple

Steve Jobs - người sáng lập kiêm CEO của tập đoàn máy tính Apple là một trong những ông trùm của làng công nghệ. Ông được xem là nhà lãnh đạo doanh nghiệp có tài diễn thuyết xuất sắc, đồng thời cũng được đánh giá là người có "cách nghĩ khác".


Nghiên cứu nội dung phương án mức lương tối thiểu được đề xuất

-Tình trạng thiếu điện tuyệt đối vẫn kéo dài và không thay đổi, việc mất điện xảy ra thường xuyên gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và hoạt động của nhà máy, truyền thông .v.v. Nếu cứ như thế này thì có nguy cơ trở thành nút tắc trong sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Để giải quyết vấn đề thiếu điện, điều quan trọng là trước hết phải nhanh chóng phát triển nguồn điện, tăng lượng phát điện tuyệt đối. ...


FRAMEWORKS FOR SELECTED ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT REPORTS

The person who is running the dinner assigns point ratings on the basis of difficulty of getting the task done. Finding the right people and getting them to pay to show for the dinner is the most difficult and time consuming task for the fundraiser – even more than finding items for the silent auction, a band and a speaker. This means in the listing of steps, the planner will concentrate time and resources on finding the right people. He will put his best and most expensive person on that project and less expensive and less...


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 • 27/04/2010
 • 92.438
 • 874
TCVN 6427-2:1998
 • 08/08/2010
 • 16.921
 • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quản trị dự án - Bài 2
 • 10/05/2011
 • 68.488
 • 615
Project Planning and Control Part 4
 • 06/08/2010
 • 17.310
 • 263

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu