Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Biểu mẫu "Phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ"

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu "Phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ"Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Biểu mẫu "Phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ" Biểu mẫu "Phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ" biểu mẫu, văn bản, hợp đồng, đơn từ
4.6 5 2781
  • 5 - Rất hữu ích 1.686

  • 4 - Tốt 1.095

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc CÔNG TY QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ/  HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở QUÂN KHU 7  HOẶC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)... CÔNG TY QUẢN LÝ NHÀ     Số :____/_______ PHIẾU YÊU CẦU BỔ TÚC HỒ SƠ 1 Kính gửi :  Ông Bà)...................................................................... Công ty ..................................... quận (huyện)2......................................... nhận được đơn đề ngày........ tháng......năm........  đề nghị mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước của Ông/Bà :.................sinh năm…… Chứng minh nhân dân số :......…do :............cấp ngày .......tháng…….năm……… Địa chỉ thường trú :.....................đường :...................................................... phường (xã, thị trấn) :........................quận (huyện) :..................................... Để Công ty .........................................................2 có đủ cơ sở giải quyết, đề  nghị Ông/Bà vui lòng bổ túc các giấy tờ sau : ­ ­ ­ Trân trọng. Lưu ý: Nếu quá 30 ngày từ khi phát hành Giấy báo này mà Ông/Bà không bổ   sung   hồ   sơ   theo   hướng   dẫn   trên   thì   Công   ty   ........................   quận   (huyện).................. buộc lòng phải chuyển hồ sơ lưu trữ theo quy định. 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó 2  
  2.              GIÁM ĐỐC CÔNG TY ......................................................................... 2 2

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu số 8: Bản xác nhận sáng kiến quản lý, đề tài nghiên cứu của cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua năm 200…

Mẫu số 8: Bản xác nhận sáng kiến quản lý, đề tài nghiên cứu của cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua năm 200… (Mẫu xác nhận sáng kiến quản lý, đề tài nghiên cứu khoa học của Chiến sỹ thi đua từ cấp cơ sở trở lên). Họ và tên: ………………………………………………………………………..... .. Đơn vị công tác ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………..... ...... ………………………………………………………………………..... .. Tên sáng kiến quản lý, đề tài nghiên cứu khoa học: ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………..... .........


MẪU LÝ LỊCH KHOA HỌC

LÝ LỊCH KHOA HỌC (Kèm theo Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Mẫu biên bản số 04: Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản số 04: biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU TỜ KHAI HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI VỊ TRÍ CŨ VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ (Dùng cho việc kê khai địa chỉ cơ sở phải di dời)

Tham khảo tài liệu 'mẫu tờ khai hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ và đề xuất phương án xử lý (dùng cho việc kê khai địa chỉ cơ sở phải di dời)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu đơn xin cấp hoặc gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin cấp hoặc gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túyBan hành kèm theo Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Bộ Lao động - thương binh và xã hội và Bộ Y tế


Biểu mẫu " Báo cáo tăng giảm nguốn vốn"

Biểu mẫu " Báo cáo tăng giảm nguốn vốn dự trữ vật tư hàng hóa" dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán


MẪU DANH SÁCH HÀNH KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH

MẪU DANH SÁCH HÀNH KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT) DANH SÁCH HÀNH KHÁCH (PASSENGER LIST) (Sử dụng cho xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định tạm xuất-tái nhập (For temporary export and re-import vehicle on scheduled passenger transport)


Văn bản " Thể lệ bầu cử"

Văn bản " Thể lệ bầu cử" bầu ban chấp hành chi đoàn KTCN - Vật lý 3


THANG ĐIỂM KIỂM TRA Y TẾ HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG HỌC

Biểu mẫu về thang điểm kiểm tra y tế học đường trường học


Mẫu quyết định số 08: Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt

Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định số 08: quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu